Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Odcinek I

Dodano: 2010-07-23

od km 0+000 do km 17+100.

 

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 16,19 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy S,
 • budowę nowych odcinków istniejącej drogi krajowej nr 3 w rejonie kolizji z projektowaną drogą ekspresową S3 o przekroju poprzecznym 1 x 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy GP,
 • przebudowę bezkolizyjnego węzła drogowego „Międzyrzecz Południe" o łącznicach typu P1,
 • przebudowę istniejących dróg poprzecznych powiatowych, gminnych i rolniczych kolidujących z projektowaną drogą ekspresową S3 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klasy Z, L i D,
 • budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu i powiązania istniejącej sieci dróg lokalnych i gospodarczych,
 • budowę 7 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu kolejowego nad drogą ekspresową S3 oraz 6 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S3, rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych leżących w granicach pasa drogowego,
 • wzmocnienie słabego podłoża z zastosowaniem kolumn żwirowych i nasypów zbrojonych geosyntetykami,
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia z odprowadzeniem wody do rowów twartych, zbiorników retencyjno-oczyszczających, filtracyjnych, odparowujących lub do kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń odczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, nasadzeń zieleni,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę ekranów osłonowych,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę i konserwację rowów,
 • budowę oświetlenia węzła „Międzyrzecz Południe",
 • budowę stacji METEO i linii zasilającej niskiego napięcia,
 • przebudowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
 • budowę zasilania pompowni zbiornika oczyszczającego,
 • budowę rurociągu 6-otworowego dla kabli światłowodowych w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych napowietrznych oraz linii telefonicznych kablowych TKM,
 • budowę oświetlenia drogi ekspresowej S3 w rejonie MOP „Sosnówka",
 • budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z kablową linią zasilającą dla zasilania obiektów na MOP I „Sosnówka", doprowadzenie wody na terenie przewidzianym pod budowę MOP II „Sosnówka".

Ostatnio dodane