Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Odcinek III i IV

Dodano: 2010-07-23

odcinek 3 i 4: od km 24+500 do km 42+953,96.

 

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 18,45 km o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy S,
 • budowę nowych odcinków istniejącej drogi krajowej nr 3 w rejonie kolizji z projektowaną drogą ekspresową S3 o przekroju poprzecznym 1 x 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy GP,
 • przebudowę istniejących dróg poprzecznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych kolidujących z projektowaną drogą ekspresową S3 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klasy G, Z i L,
 • budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu i powiązania istniejącej sieci dróg lokalnych i gospodarczych,
 • budowę 10 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową S3 oraz 5 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia z odprowadzeniem wody do rowów otwartych, zbiorników retencyjno-oczyszczających, filtracyjnych, odparowujących lub do kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska,
 • urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa ekranów przezroczystych i pochłaniających,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przełożenie i konserwację rowów,
 • przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej,
 • przełożenie, pogłębienie i konserwacja rowów,
 • przebudowę sieci drenarskiej,
 • przebudowę ropociągu,
 • przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, przebudowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN dla zasilenia węzła i OUD Sulechów,
 • budowę oświetlenia włączeń do węzła Sulechów,
 • budowę oświetlenia podziemnego przejścia dla pieszych,
 • budowę drogowych stacji Meteo wraz z liniami zasilającymi niskiego napięcia,
 • budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z kablową linią zasilającą dla zasilania obiektów na MOP II i III Kępsko,
 • budowę oświetlenia drogi ekspresowej S3 w rejonie MOP II i III Kępsko,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych napowietrznych i doziemnych optokablowych i miedzianych,
 • przebudowę linii teletechnicznych dalekosiężnych kablowych TKD, przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia potrzeb nietrakcyjnych, budowę rurociągu 6-otworowego dla kabli światłowodowych w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogi w rejonie węzła Sulechów wraz z infrastrukturą,
 • doprowadzenie wody i budowa rurociągu kanalizacyjnego tłocznego na terenie przewidzianym pod budowę MOP II i III Kępsko,
 • likwidację istniejącego składowiska odpadów w m. Kije, obręb Mozów wraz z rekultywacją terenu po likwidacji składowiska.

Ostatnio dodane