Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Odcinek II.

Dodano: 2010-07-23

odcinek 2: od km 17+100 do km 24+500.

 

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej o dł. 7,40 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy S,
 • budowę nowych odcinków istniejącej drogi krajowej nr 3 w rejonie kolizji z projektowaną drogą ekspresową S3 o przekroju poprzecznym 1 x 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy GP,
 • budowę bezkolizyjnych węzłów drogowych Świebodzin Północ i Świebodzin Południe o łącznicach typu P1,
 • przebudowę istniejącej drogi poprzecznej rolniczej kolidującej z projektowaną drogą ekspresową S3 z zachowaniem parametrów technicznych drogi klasy D, budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu i powiązania istniejącej sieci dróg lokalnych i gospodarczych,
 • budowę 2 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową S3 oraz 3 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia z odprowadzeniem wody do rowów
 • otwartych zbiorników filtracyjnych lub do kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska,
 • urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę ekranów przezroczystych i pochłaniających,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przełożenie i konserwację rowów,
 • przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i niskoprężnej,
 • przebudowę sieci drenarskiej,
 • budowę oświetlenia węzłów Świebodzin Północ i Świebodzin Południe,
 • budowę napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN wraz z kablową linią zasilającą dla zasilenia węzłów Świebodzin Północ oraz Świebodzin Południe,
 • budowę drogowej stacji Meteo wraz z linią zasilającą niskiego napięcia,
 • przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • przebudowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • budowę rurociągu 6-otworowego dla kabli światłowodowych w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych napowietrznych,
 • przebudowę sieci średniego napięcia potrzeb nietrakcyjnych, przebudowę oświetlenia torów,
 • przebudowę zabezpieczenia urządzeń srk, przebudowę linii teletechnicznych kablowych OTK i TKD, przebudowę sieci trakcyjnej.

Ostatnio dodane