Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ekrany akustyczne

Oddziaływanie akustyczne

Projektowany odcinek drogi ekspresowej przebiega częściowo w pobliżu terenów wymagających ochrony akustycznej. Hałas generowany przez ruch drogowy powodować będzie przekroczenie wartości dopuszczalnych na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej. Warunki terenowe i techniczne pozwalają na budowę ekranów akustycznych, ograniczających emisje hałasu do wartości dopuszczalnych. Ilość ekranów wynika z obliczonego zasięgu oddziaływania akustycznego projektowanej drogi, który z uwagi na znaczny udział pojazdów ciężkich w strukturze ruchu dla prognozy roku 2030 jest duży.


Istniejąca droga krajowa nr 3 przebiega w pobliżu terenów z zabudową mieszkaniową i w stanie istniejącym nie posiada ekranów akustycznych chroniących przed nadmierną emisją hałasu. Obecne natężenie ruchu jest na tyle duże, że powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na terenach podlegających ochronie przed hałasem. Dalszy wzrost natężenia ruchu na drodze nr 3 będzie zwiększał degradację klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej.


Zasięg oddziaływania akustycznego projektowanego odcinka drogi ekspresowej, liczony od osi pasa rozdziału, dla prognozy ruchu na 2030 rok i prędkość 100km/h wynosi w zależności od przebiegu niwelety (w terenie płaskim, w wykopie lub nasypie oraz przez obszary leśne):

 1. odcinek Sulechów – Zielona Góra
  od 82 do 196 m dla pory dziennej,
  od 135 do 495 m dla pory nocnej;
 2. odcinek obwodnicy Zielonej Góry
  od 79 do 194 m dla pory dziennej,
  od 130 do 490 m dla pory nocnej;
 3. odcinek Zielona Góra – Nowa Sól
  od 77 do 185 m dla pory dziennej,
  od 125 do 486 m dla pory nocnej;
 4. odcinek Nowa Sól – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 283
  od 67 do 139 m dla pory dziennej,
  od 106 do 380 m dla pory nocnej.

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 przyczyni się do ograniczenia emitowanego hałasu w kierunku terenów wymagających ochrony przed hałasem, ponieważ w ramach tej inwestycji pobudowane zostaną ekrany akustyczne wzdłuż terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Ekrany akustyczne

Ostatnio dodane