Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. oddana do ruchu.

Dodano: 2017-10-18

Od dziś obwodnica Gorzowa Wlkp. funkcjonuje w przekroju dwujezdniowym. Do ruchu została oddana jej druga jezdnia. Pełną funkcjonalność mają również wszystkie węzły. To oznacza zakończenie III etapu budowy obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3.

 

Druga jezdnia poprowadzona została równolegle do istniejącej. Co za tym idzie również obiekty, w tym nowy most na Warcie, powstawały bliźniaczo. Nowością jest pełna dostępność węzła na ul. Kostrzyńskiej. Do tej pory relacje na nim były ograniczone. Można było zjechać do Gorzowa i z niego wyjechać tylko od strony Zielonej Góry. Nie było relacji w kierunku na Szczecin. Po przebudowie ruch odbywa się w obu kierunkach. Pojawiła się również kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej, której do tej pory nie było.

 

Prace budowlane ruszyły we wrześniu 2014. Pierwotnie, zgodnie z podpisaną umową, termin oddania przypadał na kwiecień 2017 roku. Jednak ze względu na konieczność wydłużenia czasu na realizację z powodu trudności, jakie pojawiły się podczas budowy, podpisany został aneks z terminem oddania drogi do użytkowania w październiku tego roku. Wartość inwestycji o to prawie 300 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Zakres zadania obejmował m.in.:

 1. budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S (druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.) o długości 11,250 km,
 2. budowę i przebudowę łącznic 3 węzłów drogowych,
 3. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową DW132, DW130,
 4. budowę 3 rond i ścieżki pieszo-rowerowej,
 5. budowę 18 dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
 6. budowę 11 obiektów inżynierskich, w tym: most nad rz. Wartą o długości 709 m, kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej, 6 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze,
 7. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego ( przepusty, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
 8. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, przepusty ekologiczne - wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń ozdobną i izolacyjną,
 9. budowę sieci teletechnicznej,
 10. budowę i przebudowę oświetlenie drogowego wraz z zasilaniem,
 11. przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, sieci wodociągowych i gazowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego S-3, poprawienie jego czytelności. Uruchomienie drugiej jezdni ujednolici przekrój drogowy dwujezdniowy, funkcjonujący na sąsiednich odcinkach S-3.

 

Obwodnica w liczbach:

Wykonano:

 • roboty ziemne, wykopy – 450,72 tys. m3
 • roboty ziemne, nasypy – 805,76 tys. m3
 • nawierzchni bitumicznej (w-wa ścieralna) – 332,08 tys. m2
 • nawierzchni gruntowych – 9,17 tys. m2
 • oznakowania poziomego –19,18 tys. m2
 • ogrodzenia drogowego- 16,59 tys. m2
 • kolumn SDC – 46,91 tys. mb
 • gwoździ gruntowych - 8,63 tys. mb
 • iniekcji rozpierającej – 12,58 tys. mb
 • barier ochronnych – 33,15 tys. mb

wbudowano:

 • beton konstrukcyjny – 19,78 tys. m3
 • stal zbrojeniową – 3,45 tys. ton
 • stal konstrukcyjną – 2,79 tys. ton
 • pale wielkośrednicowe – 6,33 tys. mb

W szczytowym momencie pracowało na budowie 257 (listopad 2016r.) osób i ok. 162 (maj 2017r.) jednostki transportowo – sprzętowe.

 

Odrobina historii:

I etap

I etap Zachodniej Obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. – część południowa od węzła „Gorzów Południe” do ul. Sulęcińskiej o długości 2,4 km – zrealizowany został w latach 2001-2004. Zleceniodawcą i inwestorem budowy było miasto Gorzów Wlkp. Wykonawcą firma Berger Bau. Umowa opiewała na kwotę 5.988.770,51 EUR.

 

Umowa na realizację została podpisana w sierpniu 2001 roku, a drogę oddano do użytku w lutym 2004 roku. Inwestycja współfinansowana była ze środków funduszu Phare.

 

Miasto Gorzów Wlkp. sfinansowało dokumentację techniczną na całe zadanie pn. „Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp.” na kwotę 1 mln EUR.

 

II etap

W tym samym czasie trwały już przygotowania do realizacji II etapu Zachodniej Obwodnicy m. Gorzowa Wlkp., stanowiącej kontynuację oddanej do użytku części południowej, od węzła „Gorzów Północ” do węzła „Gorzów Południe” o długości około 9,5 km. Inwestorem tego zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Prace przygotowawcze pochłonęły 6.811.251 PLN.

 

3 września 2004 roku uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Lubuskiego.

 

Przetarg na realizację zadania wygrało konsorcjum Strabag Sp. z o.o./Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. kwotą 183.343.089,62 PLN (brutto). Zadanie częściowo finansowane było z pożyczki zaciągniętej w EBI.

 

Budowa rozpoczęła się w 2005 roku. A do ruchu droga została oddana w listopadzie 2007 roku.

Ostatnio dodane