Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Druga jezdnia S3 na odcinku Sulechów – Zielona Góra Północ – z pozwoleniem na użytkowanie.

Dodano: 2017-10-24

I etap dobudowy drugiej (wschodniej) jezdni na odcinku Sulechów – Zielona Góra Północ został zakończony. Wydana została decyzja pozwolenia na użytkowanie. To oznacza, że lada moment pojawią się na niej pierwsze samochody i ruch od tej pory będzie się odbywał po dwóch jezdniach.

 

Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na budowie drugiej jezdni drogi wraz z obiektami mostowymi i całą infrastrukturą poza jednym z mostów na Odrze, który ma powstać w miejscu rozebranego funkcjonującego dotychczas. Rozbiórka starego mostu i budowa nowego w jego miejscu (w ciągu pierwszej jezdni) stanowi zakres II etapu inwestycji, który ma się zakończyć w drugiej połowie 2019 roku. Do tego czasu na odcinku Sulechów – Zielona Góra występować będzie jeszcze jedno utrudnienie w postaci zwężenia do jednej jezdni na moście na Odrze.

 

Zgodnie z podpisaną w kwietniu 2015 roku umową I etap inwestycji miał się zakończyć w sierpniu br., jednak ze względu na konieczność poszerzenia zakresu prac naprawczych na pierwszej jezdni, czas na zakończenie prac został wydłużony do połowy października.

 

Koszt realizacji obu etapów to blisko 300 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Zakres budowy drogi S3 (I etap), obejmował m.in.:

 1. budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 13,393 km,
 2. budowę 14 dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
 3. rozbiórkę istniejącego wiaduktu kolejowego,
 4. budowę 6 obiektów inżynierskich, w tym: 1 most n rz. Odra o dł. 475m, 1 most n. rz. Zimny Potok, 2 przejazdy gospodarcze, 2 górne przejścia dla zwierząt,
 5. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (przepusty, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne),
 6. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, przepusty ekologiczne - wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń ozdobną i izolacyjną,
 7. budowę sieci teletechnicznej,
 8. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
 9. przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, sieci wodociągowych i gazowych.

Inwestycja w liczbach (I etap):

Wykonano:

 • roboty ziemne, wykopy – 231,10 tys. m3,
 • roboty ziemne, nasypy – 452,20 tys. m3,
 • nawierzchni bitumicznej (w-wa ścieralna) – 244,50 tys. m2,
 • nawierzchni z mieszanki niezwiązanej – 31,1 tys. m2,
 • oznakowania poziomego –14,00 tys. m2,
 • ogrodzenia drogowego- 25,00 tys. mb,
 • barier ochronnych – 34,70 tys. mb.

Wbudowano:

 • beton konstrukcyjny – 14,20 tys. m3,
 • stal zbrojeniową – 2,58 tys. ton.

W szczytowym momencie pracowało na budowie 361 osób (kwiecień 2016r.) i ok. 164 jednostki transportowo – sprzętowe (kwiecień 2016r.).

Ostatnio dodane