Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Frezowanie warstwy podbudowy: remont – S3 km 290+572 - 291+200;
 • Frezowanie warstwy wiążącej: remont – S3 km 290+000 - 291+200;
 • Frezowanie: remont – S3, DL-3, DP-1;
 • Frezowanie – S3 km 298+500 - 297+000, km 286+043 - 287+100;Rozbiórka konstrukcji nawierzchni – DK-32 km (-) 0+020 - 0+050; Rondo Racula;
 • Rozbiórka pod korytka – Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Profilowanie warstwy SMA – S3 km 290+380, km 290+572 - 290+619;
 • Rozbiórka korytek – S3 km 294+500 - 299+350;
 • Rozbiórka bram i ogrodzeń – ul. Kętrzyńska wjazd Bricomarche;
 • Wykonanie muru oporowego – ul. Kętrzyńska km 0+060 - 0+085;
 • Profilowanie pod kostkę kamienną – wyspa ronda wschodniego i zachodniego Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie nasypu – wyspa i pobocza ronda wschodniego i zachodniego Węzeł Zielona Góra Południe, ul. Kętrzyńska, pobocza ul. Kętrzyńska;
 • Wykonanie rowu – rondo zachodnie Węzeł Zielona Góra Południe; ZB-R;
 • Wykonanie pobocza – rondo zachodnie Węzeł Zielona Góra Południe; ZB-R;
 • Humusowanie – ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+400 strona L, tereny płaskie Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Humusowanie płyt ażurowych – Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Ułożenie maty antyerozyjnej – km 292+400 - 293+000;
 • Humusowanie rowu – DL-4 km 0+000 - 0+500;
 • Ustawienie opornika betonowego – D-1; ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+100;
 • Układanie krawężnika – ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+100;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁMS – S3 km 287+780 - 288+060;
 • Profilowanie podłoża pod stabilizację – DL-3 km 0+000 - 0+050, km 0+300 - 0+420, ZB-R km 0+950 - 1+050;
 • Przygotowanie podłoża pod stabilizację – DK-32;
 • Skropienie podbudowy z KŁSM – S3 km 287+760-288+070 strona wschodnia;
 • Skropienie międzywarstwowe – S3 km 287+750-288+070 strona wschodnia;
 • Skropienie podbudowy zasadniczej –S3 km 288+920 - 290+370, S3 km 291+700 - 291+800 przejazd awaryjny, wjazd na MOP Racula km 0+065,20 - 0+140,97, wyjazd z MOP-u Racula km 0+000 - 0+041,30; S-3 287+760-288+070, 288+180-288+320(str wschodnia); S-3 km 286+174-286+375, 287+154-287+209, 287+252-287+292, 287+415-287+425 II warstwa (str wschodnia remont); S-3 286+135-286+490(str wschodnia remont); S-3 286+502-286+512,286+714-286+738, 286+899-286+913, 286+016-2876+056, (str wschodnia remont);
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3 km 287+760-288+070 strona wschodnia;
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3 km 287+760-288+070 strona wschodnia;S3 km 287+750-288+070 strona wschodnia; S-3 km 286+174-286+375, 287+154-287+209, 287+252-287+292, 287+415-287+425 (str wschodnia remont); S-3 286+502-286+512,286+714-286+738, 286+899-286+913, 286+016-2876+056, (str. wschodnia remont);
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W – wjazd na MOP Racula km 0+065,20 - 0+140,97, wyjazd z MOP-u Racula km 0+000 - 0+041,30;
 • Wykonywanie warstwy wiążącej WMS 0/16 – S3 km 288+920 - 289+770, km 291+700 - 291+800 przejazd awaryjny, S3 km 289+770 - 290+370; S-3 287+760-288+070, 288+180-288+320(str wschodnia); S-3 286+135-286+490(str. wschodnia remont);
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia – PZ-8;
 • Nasadzenia - krzewy liściaste i iglaste – PZ-8

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż deski gzymsowej pod kapy chodnikowe – WD-11A;
 • Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe – WD-11A;
 • Układanie krawężników kamiennych – WD-11A;
 • Wykonanie zbrojenia pod kapy chodnikowe – WD-11A;
 • Betonowanie kap chodnikowych – WD-11A;
 • Obrukowanie stożków kostką betonową – WS-13A;
 • Obrukowanie okładziną kamienną – PZ-6;
 • Ustawianie oporników i korytek ściekowych – PZ-6;
 • Wykonywanie odwodnienia najścia po stronie wschodniej i zachodniej – PZ-8

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace porządkowe – S3 km 298+686,50 - 298+905,68 strona P;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Próby szczelności – S3 km 298+686,50 - 298+905,68 strona P;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Próby szczelności i zagęszczeń – kolektor D3;
 • Budowa linii kablowej – ul. Kętrzyńska

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 96,29 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 71,67 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 84,30 %

Ostatnio dodane