Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Porządkowanie placu budowy – S3;
 • Wykonanie przepustów drogowych DL- 1 Węzeł Północny; S3 km 289+489;
 • Wykonanie przepustów DN 600, DN 400;
 • Wykonanie nasypu półki podstawy nasypu S3 km 287+800 - 288+050
 • Wykonanie rowu ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+120, DK-32 0+500 -0+550;S3 km 289+100 - 289+300
 • Wykonanie poboczy ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+120, DK-32 0+500 -0+550;
 • Profilowanie skarpy przeciwskarpy i dna rowu S3 km 292+100 - 292+230;
 • Humusowanie S3 km 288+900 - 289+200, 292+200 - 292+450;
 • Profilowanie i zagęszczenie poboczy umocnionych destruktem ul. Kętrzyńska 0+600 - 1+142;
 • Umocnienie geomatą antyerozyjną S3 km 292+200 - 292+450;
 • Odtworzenie ogrodzenia Bricomarche;
 • Zasypanie humusem przestrzeni za ściekiem monolitycznym S3 km 294+500 - 299+350;
 • Wykonanie nawierzchni z kostki zjazd z drogi D-1;
 • Umocnienie rowu płytami ażurowymi S3 km 289+000 - 289+300;
 • Przygotowanie kostki granitowej wpustów do spoinowania S3 km 287+000 - 288+000, DK-32;
 • Przygotowanie kostki granitowej wpustów do spoinowania ul. Kętrzyńska;
 • Spoinowanie kostki granitowej wpustów S3 km 287+000 - 288+000, DK-32, ul. Kętrzyńska;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM zjazd z D-1 do firmy PBO;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁSM DL-3 km 0+000 - 0+050; Z-R km 0+950 - 1+050;
 • Profilowanie podbudowy z KŁSM DL-3 km 0+000 - 0+050; Z-R km 0+950 - 1+050; DS.-8, DS.-8a;
 • Montaż barier energochłonnych S3 km 287+400 - 288+050, 291+200 - 292+400;
 • Wykonanie trasowania oznakowania poziomego 'S3 km 286+043 - 287+000; DK-32 0+000 - 1+077,63;
 • Wykonanie oznakowania poziomego S3 km 286+043 - 287+000;  DK-32 0+000 - 1+077,63;
 • Pielęgnacja drzew i krzewów- S3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie profilacji i umocnień stożków – WD 10;
 • Wykonanie profilacji i umocnień stożków – WD 10 A.

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa wodociągu: montaż rury osłonowej i przewodowej;
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 11,52%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 74,34%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 87,02 %

Ostatnio dodane