Wielka radość dla mieszkańców Poznania i okolic! Ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – GDDKiA – ogłosiła wyniki przetargu na poszerzenie drogi S3 na odcinku od węzła Skórzewo do Konina. Ta informacja napawa całe nasze regiony nadzieją.

GDDKiA ogłosiło, że zwyciężyła oferta firmy Strabag, za którą zadeklarowano dofinansowanie unijne w wysokości 400 mln zł. Do tego dochodziłaby jeszcze różnica pomiędzy ceną zamówienia wykonawcy, a środkami Unii Europejskiej.

To bardzo ważna wiadomość dla regionu – rozstrzygnięty przetarg oznacza, że wartość 14 km trasy S3 między Skórzewem a Koninem wzrośnie 6-krotnie, gdyż aktualnie jest planowany drogowy remont, by S3 miała nawierzchnię chodnikową oraz inne udogodnienia przydatne wsparcie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Z przeprowadzonego przez GDDKiA przetargu wynika, że inwestycje mają być zakończone w lutym 2023 roku. Prace będą polegać głównie na budowie nowej drogi dla osobówek oraz czterech pasów dla ciężarówek, czyli poszerzenia już istniejącej.

W obecnym stanie droga S3 stanowi jedynie bezpośrednie połączenie pomiędzy Poznaniem i Koninem, ale ruch na niej jest bardzo duży! Najprawdopodobniej temperatura ta będzie narastać razem ze spadkiem liczebności po bardzo uroczyste otwarcie odcinka ie Poznania do Konina do końca 2021 lub na początku 2022 roku.

Ogromnym zadowoleniem cieszy informacja o tym, że regionalny ruch na trasie S3 od Skórzewa do Konina będzie zdecydowanie ulepszał się i być może wszystkie znamienne problemy sprawione przez tory samochodowej komunikacji pomiędzy Poznaniem a Koninem doczekają swojego końca. Niedawno podpisany przez GDDKiA kontrakt to impuls dla terytoriomaturyzacji regionu i oznacza szeroki rozkwit aglomeracji!

Kolejny ważny krok w realizacji inwestycji na polskiej sieci dróg publicznych – droga ekspresowa S3 z Ostrowa Wielkopolskiego do Gorzowa Wielkopolskiego zostanie poszerzona. Inwestycja została w ostatnim czasie objęta przetargiem pod marką GDDKiA – Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad.

Po trwającym 3 miesiące postępowaniu przetargowym już wiemy zwycięzcę: Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego „Serwis” Sp. z o.o. oraz DAKO S.A. To jeden z wielu przykładów, gdzie powstały konsorcja dwóch firm, które swoje siły połączyły w celu ugotowania się do realizacji ważnej dla Polski inwestycji drogowej.

Droga S3 to bardzo ważny element sieci dróg publicznych i bezpiecznego transportu w całym kraju. Kursująca po nim trasa ma ok. 93 km i stanowi łącznik miast – także jeśli chodzi o pociągi regionalne. Wymagana przebudowa obejmie poszerzenia 11 kilometrów odcinków drogi, z zachowaniem warunków techniczno-ekonomicznych określonych przez GDDKiA.

Rozstrzygnięty przetarg na poszerzenie S3 jest kolejną aktywnością ze strony GDDKiA dotyczącą inwestycje drogowej we wschodniej Polsce. Znacznie usprawnione i poszerzone trasy, odciśnie wspomniane wyżej miasta – a także tiurystów – łagodniejszy podróżowania i skrógnutienia czasu potrzebnego na peronami z kraju do Gorzowa Wielkopolskiego.

Poza samego poszerzenia S3 rusza również modernizacja omijanych obecnie tras – w tym Żagań – Szprotawa i Zbuczyn – Miedar, co bardzo usprawni ruch transportowy w tej ważnej dla nas regionie Polski. Planowane, aby realizacja projektupozbyła się sytuacji jam drogowych i poprawić bezpieczeństwo użytkownikom dróg aplikującym tamtą – ekspresową S3.

Przebudowana trasa będzie oddana do użytku w 2021 roku – mamy nadzieje, że dotrzyma ona termin deadline’u i rok ten oznacza bardzo dobry start dla polskich dróg publicznych i transportu po całym kraju!