Województwo lubuskie wykazuje coraz większy potencjał do inwestycji w gospodarkę drogową. Jest tutaj przygotowywana S3 – jeden z najważniejszych odcinków dróg ekspresowych w naszym kraju. Budowa trasy ma kluczowe znaczenie dla ekonomicznego i społecznego rozwoju województwa lubuskiego.

S3 doprowadzi kierowców z miast takich jak Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Świnoujście czy Frankfurt nad Odrą do Berlina lub do granic z Czechami lub Słowacją. Przechodzi będzie przez obszary wiejskie, przez 11 powiatów i 4 regiony metropolitalne. To oznacza nowe możliwości zarówno dla odległych mieszkańców jak i turystów odwiedzających region.

Odcinek S3 ma długość 406 km, łączając granice polsko-niemieckie w dolinach Nysy i Odry oraz Polski południowo-wschodniej. Dzięki temu regionalny ruch drogowy stanie się łatwiejszy i szybszy, ograniczając emisję dwutlenku węgla z samochodów osobowych.

Koszt inwestycji szacowany jest na 12 miliardów zł. Do tej pory ukończono już 4 odcinki o długości ok. 181 km, w tym 43 kilometry obwodnicy Zielonej Gory. Obecnie trwa budowa 23 km odcinka drogi ekspresowej S3 między Puławami a Winnicami oraz 19 km fragmentu S3 między Zielonogórskim Korczynem a Kubicami oraz 27 km między Krosnem i Zbąszyniem – na granicy Niemiec i Polski.

S3 będzie dostosowana do potrzeb transportu wewnątrzkrajowego oraz międzykontynentalnego, w tym do Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to największa inwestycja drogowa w regionie, myśli się, że przyniesie ona pozytywne skutki gospodarcze i społeczne dla ludności regionu lubuskiego. Stworzy to olbrzymi postrzegany godny impulsy gospodarcze ze strony handlu, turystyki, transportu towarowego i terytorialnego oraz infrastruktury społeczeństwa cyfrowego.

Województwo lubuskie rozwija się technologicznie i infrastrukturalnie. Od kilku lat jest realizowana najważniejsza inwestycja – budowa drogi ekspresowej S3, która łączy Lubuskie z resztą kraju.

Inwestycja ma znaczenie strategiczne dla województwa. Ma powodzenie wpływać na ekonomię oraz poziom życia mieszkańców tego regionu. Rozpoczęła się już realizacja S3 przez całe województwo lubuskie – od stolicy do samej granicy z Polską.

Nowa trasa będzie z pewnością przyczyniać się do poprawy infrastruktury, a tym samym zwiększenia atrakcyjności regionu. Dzięki jej istnieniu mieszkańcy będą mogli szybciej i bezpieczniej dojeżdżać do innych miast, a turyści będą mogli docierać do województwa lubuskiego bez problemu.

Realizacji tej inwestycji towarzyszy bardzo dużo pozytywnych nastrojów, co docenił sam marszałek województwa lubuskiego, który napisał: „Rozpoczynamy realizację jednej z najważniejszych naszych inwestycji: Budowa drogi S3 przez całe nasze województwo!”

Inwestycja ta ma być kompleksowo ukończona na przełomie 2022/2023 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony samorządu wojewódzkiego, który wspiera ten ważny proces. Na razie trudno powiedzieć, jaki skutek przyniesie realizacja tej inwestycji dla samego regionu, ale mieszkańcy są przekonani o jej pozytywnym skutku na ich codzienność i rosnące poczucie bezpieczeństwa.

W województwie lubuskim pojawiła się dobra wiadomość dla wszystkich kierowców – powstaje S3. W niedalekiej przyszłości Lubuszanie będą mogli bezpiecznie i szybko poruszać się po nowych inwestycjach drogowych, usprawniając komunikację w regionie.

Inwestycja drogowa, w skład której wchodzi budowa S3 na przestrzeni od Nowej Soli do Zielonej Góry, będzie miała niesamowity wpływ na stan dróg regionalnych. Umożliwi mieszkańcom skomunikowanie miast między Kostrzynem a Zieloną Górą w znacznie krótszym czasie niż dotychczas, a potencjalni inwestorzy będą mogli szybciej dotrzeć do centrów biznesowych i gospodarczych.

Proces inwestycyjny realizowany będzie etapami, dzięki czemu można go lepiej zaplanować i sprawniej organizować. Prace na odcinku o długości prawie 115 km szacuje się na 30-36 miesięcy. Zamierza się również stworzyć dwa pasy ruchu z pełnym wykorzystaniem technologii bezpiecznego ruchu drogowego. Spodziewany koszt całej inwestycji to ok. 438 mln zł.

Budowa dróg takich jak S3 niesie ze sobą szerokie korzyści ekonomiczne i społeczne. Jest to doskonała okazja do poprawy stanu infrastruktury lokalnego transportu, co ma istotne znaczenie dla handlu i przepływu towarów oraz usług w regionie. Do tego dochodzi również poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz niższe emisje spalin ze środków transportu, co przekłada się na czystsze powietrze i mniejsze zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Dla ludności skupionej na pograniczu regionu Wielkopolska-Lubuskie powstanie S3 stwarza doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego i promocji infrastruktury regionalnej. Wprowadzenie nowej trasy pozwoli lepiej połączyć region Lubuski z centrów biznesowymi o charakterze międzynarodowym oraz umożliwi łatwy dostęp do lokalnych atrakcji turystycznych, np. szlakami rowerowymi prowadzącymi aż do Zielonej Góry czy Gorzeskiego Parku Krajobrazowego im. Jana Pawła II w Otulinie Warta – Noteckiego Parku Narodowego.

Na moich obserwacje podsumowujemy nadchodzące inwestycje drogowe, które mają olbrzymi potencjał dla czynników społeczno-gospodarczych równoczesne odnowienia województwa lubuskiego! Wykonarstwo S3 oraz podobne projekty przekonujemy się ulepszonego stopnia biznesu oraz bedzie staniemy się regionem bardzie sprawnym pointem transportowym na skale Europy centrale!