Województwo Lubuskie w marcu 2021 roku zostało wybrane jako gospodarz trasy szybkiego ruchu: odcinka S3. Jest to ważny moment dla gmin, miast i regionu, ponieważ ta inwestycja sprawi, że będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni na skalę ogólnopolską. Aby uniknąć nieporozumień, uruchomiono oficjalną stronę internetową poświęconą odcinkowi S3.

Na tej stronie znajduje się szereg informacji przydatnych dla samorządów lokalnych i mieszkańców. Można tam odnaleźć informacje o harmonogramie realizacji, wykazie potrzebnych opracowań oraz projektach technicznych dotyczących konstrukcji drogi S3. Ponadto na stronie internetowej są aktualizacje na temat postępów budowy oraz i porady dotyczące transportu publicznego do stanowisk budowy.

Z oficjalnej strony można również zobaczyć mapy przedstawiające szerokopasmowe położenie odcinka S3 z obszarami zabudowanymi po obu jego stronach. Mapy te służą do identyfikacji gmin i miast, które będą bezpośrednio dotknięte przez tę inwestycję. Jak wiadomo, nawet małe naruszenia terenu szybko się kumulują i mogą powodować problemy przy budowie drogi S3.

Ponadto aktywować siapisadać tam kontakty do instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za realizację tego projektu. Osoby mieszkające w okolicach planowanego odcinka S3 mogą zapoznać się z pełną lista przebiegu inwestycyjnego oraz lepiej zrozumieć problemy związane zebraniem ibudowaniem infrastruktury technicznej S3. Strona www to praktyczne narzędzie informacyjne dla wszystkich interesariuszy (samorzady lokalne, przedstawicieli biznesu, społeczeństwa lokalnego) umożliwiajace koordynacje procesu budowania odcinka S3.

Województwo lubuskie jest jednym z 16 województw Polski. Odcinek S3 to szybkiego ruchu droga łącząca stolica i port morski Szczecina i graniczące z nim Województwo Lubuskie, w postaci odcinka trasy o długości 32 km.

Ostatnio istnieje wiele informacji na temat budowy odcinka S3 między Szczecinem i Województwem Lubuskim. Inwestycja ta jest częścią planu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które służą jako główna arteria Komunikacji Luksemburg-Berlin-Gdańsk wraz z odnogami do niemożliwych do przejechania drogach regionalnych.

Oficjalna strona internetowa dotycząca inwestycji odcinka S3 została uruchomiona przez Województwo Lubuskie, aby umożliwić bardziej szczegółowy przegląd planu pod względem informacji, bezpieczeństwa, dostępu do informacji, finanse i harmonogram budowy.

Na stronie internetowej można znaleźć wszystkie istotne informacje dotyczące projektu budowy odcinka S3: propozycja trasy, mapa, aktualności na temat inwestycji, harmonogram budowy, deklaracja bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także dane finansowe dotyczące samego odcinka.

Ten projekt dogłębnie poprawi poruszanie się po Europie poprzez sympatię dla polityk środowiskowych i rozbudowanie infrastruktury transportowej bez kompromisów jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Województwo Lubuskie bardzo cieszy się tym projektem i oficjalna strona internetowa oferuje bardzo dokładne szczegóły projektu, ich finansowanie oraz bezpieczne techniczne narzędzie do monitorowania stanu realizacji inwestycji!

Odcinek autostrady S3 staje się coraz bardziej zauważony na mapie Polski. Zyskuje swoją pozycję jako ważna trasa łącząca sytuację miast mniejszych i większych. Województwo Lubuskie, jeden z wielu regionów w naszym kraju, również ma swoje skorzystanie ze wzrostu reputacji S3. Województwo Lubuskie niedawno ogłosiło oficjalną stronę dla tego odcinka autostrady z pełnym informacjami i aktualizacjami na jej temat.

Na stronie województwa Lubuskiego można znaleźć mapy, które pokazują obecny stan postępu w obecnie budowanej trasie autostrady S3 oraz lokalizację drogowych prac budowlanych. Oprócz map dostarczone są również dane dotyczące budowy odcinka autostrady, w tym harmonogram terminów weryfikacyjnych i informacje dotyczące planowanych działań. Ponadto, na oficjalnej stronie odcinka autostrady S3 znajduje się sekcja zawierająca informacje na temat środowiskowej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej i obecnych konsultacji publicznych, które są stale aktualizowane.

Oficjalna strona odcinka autostrady S3 to cenna część ogromnego procesu budowlanego, który ma być kontynuowany dopiero po aneksach do umowy społecznej, podpisanych przez mieszkańców okolic oraz lokalnego administratora publicznego. Dzięki stronie na bieżąco będzie można obserwować postepy na trasie i prowadzone postepy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac budowlanych. Z oficjalnej strony odcinku S3 wojewodztwa lubelskiego informacje będzie można przekazywać do potencjalnych użytkowników autostrady, gdzie można poprosić o wiadomości drogowe.