Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Zakres zadania

Zakres zadania

Planowana budowa trasy S3 na odcinku Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr S3 ze Szczecina do Zielonej Góry i dalej do Legnicy (do autostrady A4).


W zakres przedsięwzięcia włączono również odcinek obwodnicy Skwierzyny położony poza projektowaną drogą nr S3, pozwalający na korzystanie z obwodnicy w relacji Kostrzyn / Gorzów Wlkp. - Poznań, tj. w korytarzu dróg krajowych nr 22 i nr 24 Kostrzyn - Skwierzyna - Poznań

ODCINEK 1 obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej obwodnicy m. SKWIERZYNA w klasie drogi ekspresowej S3 od km 18+040 do km 25+500 o dł. 7,460 km,
 • budowę nowego odcinka drogi klasy GP łączącej nowoprojektowaną trasę S-3, z istniejącą drogą krajową nr 24 na POZNAŃ w rejonie m. Chełmsko k/Skwierzyny o dł. ok. 4,180 km,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów,
 • budowę obiektu mostowego przez rz. Obrę oraz wiaduktów drogowych i przepustów,
 • budowę węzłów drogowych Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe.
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zastosowanie rozwiązań chroniących ludzi oraz florę i faunę przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu na przyległych do trasy obszarach terenu,
 • budowę urządzeń ochrony ekologicznej,
 • budowę nowej infrastruktury pod i nadziemnej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.


ODCINEK 2 obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 od km (-)0+500,00 do km 18+040,00 o dł. 18,540 km,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów,
 • budowę wiaduktów drogowych i przepustów,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zastosowanie rozwiązań chroniących miejscową ludność oraz florę i faunę przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu na przyległych do trasy obszarach terenu,
 • budowę urządzeń ochrony ekologicznej,
 • budowę nowej infrastruktury pod i nadziemnej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

 


ODCINEK 3 obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi w klasie drogi ekspresowej S3 od km 25+500 do km 37+146 o dł. ll,646km,
 • budowę obwodu utrzymania drogowego (OUD) dla drogi S-3, z lokalizacją na węźle „Międzyrzecz Północ",
 • budowę ronda na łącznicach wjazdowych na węzeł Międzyrzecz Północ z istniejącej drogi krajowej nr3 w celu skomunikowania projektowanego OUD i dróg lokalnych,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów,
 • budowę wiaduktów drogowych i przepustów,
 • rozbudowę węzła drogowego Skwierzyna Południe budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zastosowanie rozwiązań chroniących miejscową ludność oraz florę i faunę przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu na przyległych do trasy obszarach terenu.
 • budowę urządzeń ochrony ekologicznej, wydzielenie terenu pod miejsca obsługi podróżnych,
 • budowę nowej infrastruktury pod i nadziemnej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

Ostatnio dodane