Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Parametry

Obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące

Dodano: 2010-07-21

W ramach budowy nowej trasy ekspresowej przewiduje się wykonanie następujących, zasadniczych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały ujęte w projekcie budowlanym:

 

Obiekty drogowe:

 • jezdnie główne z betonu asfaltowego wraz z opaskami i pasami awaryjnego postoju o szerokości 11,50 m lub 14,00 m,
 • jezdnie łącznic z betonu asfaltowego m wraz z opaskami o szerokościach 6,00 m lub 8,00 m,
 • jezdnie dróg poprzecznych z betonu asfaltowego o szerokościach zmiennych od 5,00 m do 11,00 m
 • jezdnie dojazdowe (serwisowe) dla obsługi ruchu lokalnego z betonu asfaltowego lub tłucznia o szerokości 5,00 m lub 3,00 m,
 • chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej o szerokościach 1,50 m lub 2,00 m,
 • zjazdy publiczne i indywidualne (z dróg serwisowych),
 • wykopy i nasypy drogowe,
 • urządzenia odwodnienia drogi (ścieki korytkowe, rowy, kanalizacja deszczowa),
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (znaki poziome i pionowe oraz bariery ochronne (inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu);

Obiekty mostowe:

 • wiadukt WS-1 w ciągu trasy S3 w km 0+000, w Gorzowie-Zieleńcu, nad ul. Sulęcińską (istniejącą drogą krajową nr 22),
 • wiadukt WD-3 nad trasą S3 w km 1+580, w Karninie, w ciągu dróg gminnych nr 0085 i nr 0315F Karnin - Kolonia Glinik
 • most MS-4 w ciągu trasy S3 w km 3+360, nad Kanałem Deszczańskim (Rożkowieckim),
 • most MD-4a w ciągu drogi obsługującej, w km 3+360, nad Kanałem Deszczańskim (Rożkowieckim),
 • wiadukt WS-5 w ciągu trasy S3 w km 4+770, w Deszcznie, nad drogą powiatową nr 11305 Deszczno - Glinik,
 • most MS-6 w ciągu trasy S3 w km 5+300, nad Kanałem Maszewskim (Bema),
 • most MD-7 w ciągu drogi obsługującej w km 5+300, nad Kanałem Maszewskim (Bema),
 • przejścia dla płazów i gadów PPG-1 i PPG-1a w Maszewie w km 6+160 (przepust ekologiczny),
 • wiadukt WS-8 w ciągu trasy S3 w km 8+100, w Brzozowcu, nad drogą gminną Brzozowiec - Glinik,
 • przejście dolne dla dużych zwierząt PZD-9 w km 8+750, koło Brzozowca, w Puszczy Bledzewskiej, pod drogą S3,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-1A w Puszczy Bledzewskiej w km 10+930,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-1 w Puszczy Bledzewskiej w km 12+390,
 • wiadukt WD-10 nad trasą S3 w km 13+100, koło Trzebiszewa, w Puszczy Bledzewskiej, nad drogą leśną Trzebiszewo - Bledzew,
 • wiadukt WD-11 nad trasą S3 w km 14+600, koło Trzebiszewa, w Puszczy Bledzewskiej, nad istniejącą drogą krajową nr 3 Gorzów Wlkp. - Skwierzyna,
 • przejście dolne dla dużych zwierząt PZD-12 w km 16+250, koło Rakowa, w Puszczy Bledzewskiej, pod drogą S3,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-2 w Puszczy Bledzewskiej w km 17+500,
 • wiadukt WS-13 w ciągu trasy S3 w km 18+470, w węźle "Skwierzyna Zachód", nad istniejącą drogą krajową nr 3 Gorzów Wlkp. - Skwierzyna,
 • most MS-14 w ciągu trasy S3 w km 18+800, nad Obrą,
 • wiadukt WD-15 nad trasą S3 w km 19+820, w Skwierzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 11552 Skwierzyna - Bledzew,
 • wiadukt WD-16 nad trasą S3 w km 20+800, w Katarzynkach, w ciągu drogi powiatowej nr 11420 Skwierzyna - Zemsko,
 • przejazd wojskowy PW-17 w ciągu trasy S3 w km 21+800, na poligonie Skwierzyna,
 • przejazd wojskowy PW-18 w ciągu trasy S3 w km 23+300, na poligonie Skwierzyna,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-19 pod trasą S3 w km 23+520, w zalesionej części poligonu Skwierzyna,
 • wiadukt WS-20 w ciągu trasy S3 w km 24+940, w Skwierzynce, nad linią kolejową Skwierzyna -Międzyrzecz,
 • wiadukt WD-21 nad trasą S3 w km 25+540, w węźle "Skwierzyna Południe", nad istniejącą drogą krajową nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz,
 • wiadukt WD-22 w ciągu istniejącej drogi krajową nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz w km 25+600, w węźle "Skwierzyna Południe", nad łącznicą,
 • wiadukt WD-22a w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz w km 25+500, w węźle "Skwierzyna Południe", nad łącznicą,
 • wiadukt WD-23 w ciągu łącznicy w km 25+700, w węźle "Skwierzyna Południe", nad trasą S3,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-3 w Popowie w km 26+580,
 • wiadukt WD-24 w ciągu trasy S3 w km 28+850, w Popowie, nad drogą leśną Popowo -Twardzielewo,
 • przejście dla dużych zwierząt PZD-25 w km 29+550, koło Popowa, w Lasach Międzyrzeckich, nad drogą S3,
 • przejście dla płazów i gadów PPG-2 i PZG-2a w Rojewie - Porąbce w km 31+470 (przepust ekologiczny),
 • wiadukt WD-26 nad trasą S3 w km 31+800, w Rajewie - Białych Domkach, w ciągu drogi powiatowej (Międzyrzecz) - Rajewo - Twardzielewo,
 • przejście dolne dla dużych zwierząt PZD-27 w km 32+350, koło Rajewa, w Lasach Międzyrzeckich, pod drogą S3,
 • przejście dla małych zwierząt PZM-4 w Głębokim w km 32+660 (tunel ekologiczny),
 • przejście dla płazów i gadów PPG-3 w Głębokim w km 34+100 (przepust ekologiczny),
 • przejście dla płazów i gadów PPG-4 w Głębokim w km 34+950 (przepust ekologiczny),
 • wiadukt WS-28 w ciągu trasy S3 w km 35+300, w Głębokim, nad linią kolejową Skwierzyna -Międzyrzecz i istniejącą drogą krajową nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-29 pod drogą 24 w km 1+320, koło Chełmska, w Lasach Międzyrzeckich, pod drogą nr 24,
 • wiadukt WD-30 nad drogą 24 w km 2+280, w Chełmsku, w ciągu drogi powiatowej Chełmsko -Twardzielewo,
 • przepusty pod trasą główną, drogami poprzecznymi, gospodarczymi i zjazdami;

Obiekty kanalizacyjne:

 • studzienki wpustowe,
 • przykanaliki,
 • kolektory deszczowe,
 • zbiorniki retencyjne,
 • separatory;

Urządzenia oświetlenia drogowego:

 • linie elektroenergetyczne oświetleniowe (kablowe),
 • słupy oświetleniowe z urządzeniami elektrycznymi,
 • urządzenia sterowania i zabezpieczenia;

Urządzenia ochrony środowiska:

 • ekrany akustyczne,
 • pasy zieleni izolacyjnej,
 • urządzenia ochrony wód: rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne, osadniki wpustowe, separatory, zastawki awaryjne i uszczelnienie dna rowów i zbiorników
 • przejścia dla dużych, średnich i małych zwierząt oraz dla płazów i gadów,
 • ogrodzenie dla zwierząt,
 • siatki zabezpieczające dla nietoperzy.

Urządzenia obce:

 • naftociągi (rurociąg „Przyjaźń”),
 • gazociągi (w tym gazociąg „Jamalski”),
 • wodociągi,
 • kanalizacja sanitarna,
 • linie telefoniczne (kablowe),
 • linie elektroenergetyczne (napowietrzne i kablowe) NN, SN i WN do 400 kV.

Ostatnio dodane