Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Konstrukcje jezdni

Planuje się wykonanie konstrukcji jezdni projektowanych dróg na zasadzie analogii do odcinków już wykonanych w I etapie budowy obwodnicy.
• warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o uziarnieniu 0/12,8 mm z dodatkiem polimeroasfaltu (DE 80B średniomodyfikowany), pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznych,
• warstwa wiążąca grubości 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, asfalt D35/50, pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznych,
• warstwa podbudowy grubości 12 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm, asfalt D35/50, pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznych;
• warstwa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznych;
• platforma robocza grubości 12 cm z kruszywa stabilizowanego cementem, Rm=2.5Mpa, pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznych;
• warstwa mrozoodporna grubości 38 cm z kruszywa mineralnego lub łamanego o uziarnieniu jak na podbudowę pomocniczą i wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę, pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznych.

Ostatnio dodane