Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione

W rejonie lokalizacji obwodnicy Międzyrzecza znajduje się 7 obszarów podlegających ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 12 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami), należących do 4 rodzajów form tej ochrony. Dwa z nich, planowane przedsięwzięcie narusza w sposób bezpośredni.
Są to:
• Obszar chronionego krajobrazu nr 8a – „Dolina Obry” (w km 2+450÷3+260)
• Obszar Natura 2000 „Nietoperek” PLH080003 (w km 5+590÷6+240)
Pozostałe 5 najbliżej leżące obszary podlegające ochronie, to:
• Obszar chronionego krajobrazu nr 13 – „Rynna Paklicy i Ołoboku” (odl. min 120 m)
• Obszar Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry” PLH 080001 (odl. min 120 m)
• Obszar Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i dolina Obry” PLH080002 ( w odległości min 7,4 km)
• Rezerwat nietoperzy „Nietoperek”
• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Uroczyska MRU”.

Brak jest natomiast w obszarze przeznaczonym pod realizację planowanego przedsięwzięcia obiektów przyrodniczych prawnie chronionych.

Ostatnio dodane