Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt

Będące w realizacji przedsięwzięcie nie zmieni warunków siedliskowych dla zwierząt na omawianym terenie. Na etapie projektowania I etapu inwestycji, uzyskano pozytywne uzgodnienie projektu z punktu widzenia możliwości przejść dla zwierząt . Obecnie istnieją następujące możliwości przejść dla zwierząt przez obwodnicę:
• Przejście gospodarcze w km 0+738 – z uwagi na bliskość węzła, jego oświetlenie, ścieżki rowerowe, ogrodzony zbiornik wodny, bliskość drogi krajowej 3 i linii kolejowej, przejazd ten nie może służyć zwierzętom dużym. Sporadycznie mogą z niego korzystać tylko zwierzęta małe.
• Most przez rzekę Obrę – z uwagi na światło poziome o szer. 300 stanowi on doskonałe przejście dla zwierząt dużych i małych. Ponadto most ten znajduje się ciągu korytarza ekologicznego jaki stanowi rzeka Obra. Znajduje się ponadto na terenie Obszaru Ochrony Krajobrazu „Dolina Obry”.
• Przejście gospodarcze w km 2+997 – stanowi także dogodne przejście dla wszystkich zwierząt. Z chwilą zabudowy terenu położonego na wschód od obwodnicy, straci znaczenie jako przejście dla zwierząt.
• Przepust na rowie melioracyjnym w km 3+135 – posiada średnicę 1,5 m, może stanowić dogodne przejście dla płazów po wyposażeniu go obustronnie w półki.
• Przejście gospodarcze w km 5+789 – jest to przejazd pod obwodnicą dla czołgów na poligon zlokalizowany na terenie lasów po prawej stronie obwodnicy. Stanowi on dobre przejście dla zwierząt dużych i małych.

Będące w realizacji przedsięwzięcie nie zmieni warunków wykorzystywania istniejących przejść dla zwierząt.

Główne korytarze ekologiczne na analizowanym terenie, znajdują się na styku projektowanego przedsięwzięcia z sąsiednimi odcinkami projektowanej drogi ekspresowej S-3. Możliwości migracji zwierząt w ramach tych korytarzy zapewniono w projektach dla tych odcinków, opracowanych przez DHV Polska dla odcinka północnego i Transprojekt Kraków dla odcinka południowego.
- Dla odcinka drogi ekspresowej S-3 pomiędzy węzłem Nietoperek i Sulechowem, zaprojektowano estakadę o dł. 750 m, która stanowić będzie doskonałe przejście pod drogą ekspresową S-3 dla wszystkich gatunków zwierząt. Ponieważ styka się ona bezpośrednio z końcowym odcinkiem planowanego przedsięwzięcia, będzie również funkcjonowała jako przejście dla zwierząt, dla terenu przedzielonego obwodnicą, położonego na płn.
- Dla odcinka drogi ekspresowej S-3 pomiędzy Gorzowem Wlkp i węzłem Głębokie, zaprojektowano kilka przejść dla zwierząt małych i dużych.

Ostatnio dodane