Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ochrona wód

Ochrona wód

Projektowana droga będzie odwadniana przez odprowadzenie spływów ścieków opadowych do wpustów ulicznych zlokalizowanych w ściekach przy krawędzi jezdni i dalej przykanalikami do rowów przydrożnych, przebiegających po jej obu stronach. Na odcinkach dwujezdniowych przebiegających po łukach jedna jezdnia będzie odwadniana wpustami deszczowymi ulicznymi zlokalizowanymi w ścieku przy wewnętrznej krawędzi jezdni. Przykanaliki będą wówczas przeprowadzone pod jezdnią i wyprowadzone do rowów przydrożnych na zewnątrz łuku.

Przyjęto typowe wpusty deszczowe uliczne 0 0,50 m, o głębokości 1,65 m, z osadnikami o głębokości 0,95 m, bez syfonów, wykonane z elementów betonowych, z żeliwną skrzynką i kratką uliczną.
Przykanaliki o spadkach do 25% będą wykonane z rur kamionkowych, a przy spadkach większych z rur żeliwnych. Średnice przykanalików zostały przyjęte 0 0,15 dla L < 12,0 m i 0 0,20 dla L > 12,0 m Przy wpustach podwójnych należy wykonać studzienkę połączeniową o średnicy 1,20m,wykonaną z kręgów żelbetowych, z dolną częścią wylewaną z betonu. Włazy kanalizacyjne żeliwne przyjęto typu D 400 0 600 mm.

Ze względu na konieczność ograniczenia szczytowych natężeń przepływu poniżej rezerwy przepustowości w ciekach powierzchniowych i poniżej chłonności gruntu zastosowano zbiorniki retencyjne w układzie „on-line" współpracujące z ciekami powierzchniowymi oraz zbiorniki infiltracyjne.

Odwodnienie powierzchniowe.

Wody opadowe w naturalny sposób spływają powierzchniowo z jezdni, poboczy oraz skarp do zaprojektowanych obustronnych rowów drogowych, a następnie do projektowanych zbiorników retencyjno - oczyszczających.
Na łukach poziomych na drodze ekspresowej S3, oraz łącznicach węzłów drogowych gdzie występują jednostronne pochylenia jezdni zaprojektowano ścieki przykrawędziowe oraz wpusty uliczne ze studzienkami i przykanalikami odprowadzającymi wody do rowów przydrożnych.

Odwodnienie wgłębne.

W celu zabezpieczenia nawadniania przez wody opadowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni zaprojektowano drenaż podłużny w pasie dzielącym drogi ekspresowej S3.

Odwodnienie obiektów inżynierskich.

Woda opadowa z powierzchni obiektów jest przechwytywana do systemu wpustów mostowych, a następnie odprowadzana rurami kanalizacyjnymi do studzienek padowych znajdujących się w rejonie przyczółków gdzie zostaje zrzucona do rowów drogowych.

Ostatnio dodane