Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Opis ogólny

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S3, o dług. 42 km i 953,96 m, na odcinku pomiędzy zrealizowaną już Obwodnicą Międzyrzecza, a istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S3 w okolicy Sulechowa. Po stronie północnej przedmiotowy odcinek drogi będzie włączony do Węzła „Międzyrzecz Południe", a po stronie południowej do Węzła „Sulechów".
Droga ekspresowa S3 przebiega po terenie województwa lubuskiego, przez trzy powiaty: Międzyrzecz, Świebodzin i Zielona Góra. Początek odcinka znajduje się na terenie administracyjnym Miasta Międzyrzecz, następnie trasa przebiega po terenach Miasta i Gminy Świebodzin, Gminy Skąpe oraz Miasta i Gminy Sulechów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane ogólnie obejmuje realizację następujących obiektów i urządzeń:

 • trasy głównej wraz z włączeniami do węzłów „Międzyrzecz Południe" (odcinek 1) i „Sulechów" (odcinek 4) oraz równoległych dróg dojazdowych,
 • przebudowę dróg poprzecznych związanych z budową drogi S 3,
 • odwodnienia dróg wraz z budową urządzeń oczyszczających,
 • dróg dojazdowych do odciętych działek,
 • węzłów drogowych przy mieście Świebodzin (odcinek 2)
 • Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP I „Sosnówka" wraz z dojazdami i uzbrojeniem (odcinek 1)
 • Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP II i III „Kępsko" wraz z dojazdami i uzbro­jeniem (odcinek 4)
 • Obwodu Utrzymania Drogi „Sulechów" (odcinek 4).
 • obiektów mostowych w ciągu i nad drogą S3, przepustów drogowych i przejść dla zwierząt,
 • urządzeń ochrony środowiska, zieleni ochronnej, krajobrazowej i dogęszczającej skraje drzewostanów leśnych,
 • urządzeń towarzyszących - sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicz­nych,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę istniejących urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z przedsię­wzięciem.

Planowane przedsięwzięcie podzielono na 4 odcinki projektowe:

 • odcinek 1: km 0+000 - km 17+100
 • odcinek 2: km 17+100 - km 24+500
 • odcinek 3: km 24+500 - km 32+300
 • odcinek 4: km 32+300 - km 42+953,96.

Odcinki składają się na 3 odcinki realizacyjne:

 • odcinek 1,
 • odcinek 2,
 • odcinek 3 i 4.

Ostatnio dodane