Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Oczekiwane efekty - korzyści

Cel przedsięwzięcia

Ze względu na istotne różnice dzielące województwo lubuskie od regionów rozwiniętych państw członkowskich UE, jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed władzami samorządowymi są działania polegające na poprawie infrastruktury transportowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także stworzenie warunków do inwestowania oraz intensyfikacja wewnętrznych więzi gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności regionu. Transport jest szczególnie ważnym sektorem gospodarczym ze względu na zadania jakie spełnia we współczesnym życiu.
Działania zmierzające w kierunku rozwoju transportu stają się priorytetowe. Zrównoważony system transportowy zapewnia dostępność komunikacyjną w sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu ludzi oraz środowisku przyrodniczemu, pozwala funkcjonować efektywnie, oferować możliwości wyboru środka transportowego. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju całego województwa. W związku z ogólnie niską konkurencyjnością sektora MSP w regionie, brakiem silnej sieci instytucji wsparcia biznesu oraz niskim poziomem innowacyjności konieczne jest zaoferowanie przedsiębiorcom atrakcyjnych pod względem infrastrukturalnym terenów inwestycyjnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

  • poprawy jakości infrastruktury,
  • zwiększenia komfortu podróży, a tym samym skrócenie czasu przejazdu,
  • zwiększenia przepustowości,
  • zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów,
  • niższej emisja toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym,
  • polepszenia klimatu akustycznego,
  • podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej - wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy i zamieszkania,
  • ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.

Ostatnio dodane