Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Urządzenia ochrony środowiska

W korytarzu drogi S3 przewiduje się:

-        budowę ekranów akustycznych dla ochrony siedzib ludzkich przed ponadnorma­tywnym hałasem oraz ekranu osłonowego dla zabezpieczenia placu manewro­wego wozów bojowych na placu ćwiczeń garnizonu Międzyrzecz,

-        budowę ogrodzeń z siatek wzdłuż drogi S3 w obrębie Sulechowa dla ochrony korytarzy przelotów nietoperzy,

-        budowę urządzeń do oczyszczania wód opadowych z drogi (separatorów oleju i benzyn zintegrowanych z piaskownikiem, zbiorników retencyjnych, filtracyjnych, odparowujących),

-        budowę oczyszczalni ścieków na MOP II i III oraz OUD,

-        nasadzenia zieleni przydrożnej o funkcjach ochronnych, krajobrazowych oraz biocenotycznych, w formie pasmowych i rzędowych skupień drzew i krzewów,

-        nasadzenia zieleni dogęszczającej skraje rozciętych drogą drzewostanów leśnych,

-        budowę wiaduktów (estakad) nad obszarem Natura 2000 Dolina Leniwej Obry" i w dolinie Paklicy dla umożliwienia migracji zwierząt w tych ważnych korytarzach ekologicznych oraz budowę wiaduktu (w km 4+009,35) pełniącego rolę przejścia dla potrzeb migracji dzikich zwierząt leśnych,

-        dostosowanie projektowanych przepustów do pełnienia funkcji przejść dla drob­nych zwierząt,

-        budowę ogrodzenia typu autostradowego" po obu stronach drogi.

Ostatnio dodane