Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne

Wewnątrz prognozowanej strefy ponadnormatywnych oddziaływań hałasu drogowego będą znajdować się budynki mieszkalne, które powinny podlegać ochronie akustycznej. Strefa ta wystąpi wyłącznie wzdłuż drogi ekspresowej nr S3 oraz wzdłuż drogi krajowej nr 24, odcinek Skwierzyna - Poznań; na drogach poprzecznych i na innych drogach w strefie wpływu drogi ekspresowej poziom hałasu nie przekroczy w 2025 r. poziomów dopuszczalnych poza pasem drogowym.


W celu doprowadzenia prognozowanych poziomów hałasu poza projektowanym pasem drogowym do wartości równych lub niższych od dopuszczalnych zastosowano dla ochrony obszarów zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej) budowę następujących ekranów akustycznych w formie ścian przeciwhałasowych metalowych albo przezroczystych:

 1. P1, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 420,00 do km 0 - 320,00 o długości L = 100 m i o wysokości H = 2 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 2. P2, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 320,00 do km 0 - 220,00 o długości L = 100 m i o wysokości H = 4 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 3. P3, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 220,00 do km 0 - 100,00 o długości L = 120 m i o wysokości H = 4,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 4. P4, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 100,00 do km 0 - 020,00 o długości L = 80 m i o wysokości H = 6,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 5. P5, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 020,00 do km 0 + 060,00 o długości L = 80 m i o wysokości H = 8,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 6. P6, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 060,00 do km 0 + 160,00 o długości L = 100 m i o wysokości H = 8 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 7. P7, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 160,00 do km 0 + 240,00 o długości L = 80 m i o wysokości H = 3,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 8. P8, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Zieleńcu po prawej (południowo-zachodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 240,00 do km 0 + 320,00 o długości L = 80 m i o wysokości H = 2 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 9. L1, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 320,00 do km 0 - 200,00 o długości L = 120 m
  i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 10. L2, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 200,00 do km 0 - 140,00 o długości L = 60 m
  i o wysokości H = 4,0 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 11. L3, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 140,00 do km 0 - 060,00 o długości L = 80 m
  i o wysokości H = 6,0 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 12. L4, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 - 060,00 do km 0 + 020,00 o długości L = 80 m
  i o wysokości H = 7,0 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 13. L5, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 020,00 do km 0 + 080,00 o długości L = 60 m
  i o wysokości H = 6,0 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 14. L6, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 080,00 do km 0 + 140,00 o długości L = 60 m
  i o wysokości H = 3,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 15. L7, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 140,00 do km 0 + 240,00 o długości L = 100 m
  i o wysokości H = 2,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 16. L8, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 240,00 do km 0 + 300,00 o długości L = 60 m
  i o wysokości H = 3,5 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 17. L9, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 300,00 do km 0 + 520,00 o długości L = 220 m
  i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Sulęcińskiej (obecnej drogi nr 22);
 18. L10, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Zieleńcu po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 0 + 680,00 do km 0 + 740,00 o długości L = 60 m
 19. i o wysokości H = 2 m, chroniący tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Dojazdowej;
 20. L11, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 1 + 180,00 do km 1 + 260,00 o długości L = 80 m
  i o wysokości H = 2 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 21. L12, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 1 + 1=260,00 do km 1 + 440,00 o długości L = 180 m
  i o wysokości H = 4,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 22. L13, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 1 + 440,00 do km 1 + 620,00 o długości L = 180 m i o wysokości H = 5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 23. L14, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 1 + 620,00 do km 1 + 760,00 o długości L = 140 m
  i o wysokości H = 6,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 24. L15, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 1 + 760,00 do km 1 + 880,00 o długości L = 120 m
  i o wysokości H = 4 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 25. L16, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 1 + 880,00 do km 2 + 000,00 o długości L = 120 m
  i o wysokości H = 6 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 26. L17, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 2 + 000,00 do km 2 + 100,00 o długości L = 100 m
  i o wysokości H = 2 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 27. L18, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 2 + 100,00 do km 2 + 240,00 o długości L = 140 m
  i o wysokości H = 4,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 28. L19, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 2 + 240,00 do km 2 + 320,00 o długości L = 80 m
  i o wysokości H = 5,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 29. L20, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 2 + 320,00 do km 2 + 420,00 o długości L = 100 m
  i o wysokości H = 4 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 30. L21, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po lewej (północno-wschodniej) stronie drogi nr S3, od km 2 + 420,00 do km 2 + 520,00 o długości L = 100 m
  i o wysokości H = 2 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Poznańskiej, Pszennej, Łagodzińskiej i Karnińskiej;
 31. P9, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 1 + 040,00 do km 1 + 340,00 o długości L = 300 m i o wysokości H = 5,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Pszennej;
 32. P10, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 1 + 340,00 do km 1 + 420,00 o długości L = 80 m i o wysokości H = 4,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Pszennej;
 33. P11, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 1 + 420,00 do km 1 + 620,00 o długości L = 200 m i o wysokości H = 7,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Pszennej;
 34. P12, przezroczysty odbijający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 1 + 620,00 do km 1 + 740,00 o długości L = 120 m i o wysokości H = 2,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Pszennej;
 35. P13, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 1 + 820,00 do km 1 + 960,00, o długości L = 140 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Karnińskiej;
 36. P14, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 1 + 960,00 do km 2 + 160,00, o długości L = 200 m i o wysokości H = 3,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Karnińskiej;
 37. P15, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 2 + 160,00 do km 2 + 380,00, o długości L = 220 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Karnińskiej;
 38. P16, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 2 + 380,00 do km 2 + 520,00, o długości L = 140 m i o wysokości H = 3,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Karnińskiej;
 39. P17, metalowy pochłaniający, w Gorzowie-Karninie po prawej stronie drogi nr S3, od km 2 + 520,00 do km 2 + 680,00, o długości L = 160 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej przy ul. Karnińskiej;
 40. L22, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 3 + 700,00 do km 3 + 820,00, o długości L = 120 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 41. L23, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 3 + 820,00 do km 4 + 020,00, o długości L = 200 m i o wysokości H = 3,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 42. L24, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 020,00 do km 4 + 160,00, o długości L = 140 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 43. L25, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 300,00 do km 4 + 380,00, o długości L = 80 m i o wysokości H = 3,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 44. L26, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 380,00 do km 4 + 460,00, o długości L = 80 m i o wysokości H = 5,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 45. L27, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 460,00 do km 4 + 640,00, o długości L = 180 mi o wysokości H = 8,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 46. L28, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 640,00 do km 4 + 740,00, o długości L = 100 m i o wysokości H = 5,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 47. L29, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 740,00 do km 4 + 780,00, o długości L = 40 m i o wysokości H = 4,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 48. L30, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 780,00 do km 4 + 880,00, o długości L = 100 m i o wysokości H = 3,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 49. L31, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 880,00 do km 4 + 940,00, o długości L = 60 mi o wysokości H = 4,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 50. L32, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 4 + 940,00 do km 5 + 020,00, o długości L = 80 m i o wysokości H = 5,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 51. L33, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 5 + 020,00 do km 5 + 080,00, o długości L = 60 m i o wysokości H = 4,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 52. L34, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 5 + 080,00 do km 5 + 120,00, o długości L = 40 m i o wysokości H = 3,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 53. L35, przezroczysty odbijający, w Deszcznie po lewej stronie drogi nr S3, od km 5 + 120,00 do km 5 + 200,00, o długości L = 80 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 54. P18, metalowy pochłaniający, w Deszcznie po prawej stronie drogi nr S3, od km 4 + 820,00 do km 5 + 040,00, o długości L = 220 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 55. P19, metalowy pochłaniający, w Maszewie po prawej stronie drogi nr S3, od km 5 + 540,00 do km 5 + 860,00, o długości L = 320 m i o wysokości H = 2,5 m, chroniący tereny zabudowy zagrodowej we wsi;
 56. P20, metalowy pochłaniający, w Maszewie po prawej stronie drogi nr S3, od km 6 + 020,00 do km 6 + 200,00, o długości L = 180 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy zagrodowej we wsi;
 57. P21, metalowy pochłaniający, w Deszcznie-Krupczynie po prawej stronie drogi nr S3, od km 6 + 620,00 do km 6 + 880,00, o długości L = 260 m i o wysokości H = 3,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 58. P22, metalowy pochłaniający, w Deszcznie-Krupczynie po prawej stronie drogi nr S3, od km 6 + 880,00 do km 7 + 140,00, o długości L = 260 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 59. P23, metalowy pochłaniający, w Deszcznie-Krupczynie po prawej stronie drogi nr S3, od km 7 + 260,00 do km 7 + 400,00, o długości L = 140 m i o wysokości H = 2,0 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 60. P24, metalowy pochłaniający, w Deszcznie-Krupczynie po prawej stronie drogi nr S3, od km 7 + 400,00 do km 7 + 640,00, o długości L = 240 m i o wysokości H = 2,5 m, chroniący tereny zabudowy osiedlowo-zagrodowej we wsi;
 61. W1, ekran przezroczysty odbijający, w obrębie węzła Skwierzyna Południe przy DK nr 3, o długości L = 200 m i o wysokości H = 6 m, chroniący zabudowę osiedlowo - zagrodową.
 62. EZ-31, ekran pochłaniający, okolice węzła Skwierzyna Południe po prawej stronie istniejącej DK nr 3, od km 0+924 do km 1+064, o długości L = 140 m i o wysokości H = 3 m, służący do ochrony zabudowy rozproszonej.

  Długości i wysokości ww. ekranów akustycznych dobrano komputerowo w ten sposób, aby po zastosowaniu ww. zabezpieczeń przeciwhałasowych prognozowana w 2025 r. strefa ponadnormatywnych oddziaływań hałasu drogowego nie objęła terenów chronionych sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym, wykształconych w formie zabudowy mieszkaniowej (typu osiedlowego lub zagrodowego). Założono przy tym, że przy przyjętych lokalizacjach i wysokościach ekranów będą ekranowane skutecznie wszystkie kondygnacje mieszkalne chronionych budynków i że skuteczna ochrona obejmie zgodnie z przepisami zarówno zabudowę zwartą jak i rozproszoną, a więc również pojedyncze budynki mieszkalne położone wśród pól i lasów.

Ostatnio dodane