Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ochrona wód

Ochrona wód

Powierzchnia jezdni i poboczy ma odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne umożliwiające naturalny spływ wody do rowów. W celu odwodnienia powierzchniowego budowanego odcinka drogi ekspresowej zaprojektowano obustronne rowy wzdłuż drogi S3, na których w najniższych miejscach projektuje się studnie wpadowe z osadnikiem jedno- lub dwustronnym na wlocie do studni. Ze studni wpadowych kanałami doprowadza się wody opadowe do projektowanych zbiorników retencyjno - oczyszczających lub do zbiorników retencyjno - odparowujących. Przy zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokich nasypach (powyżej 2.0 m) oraz przy wewnętrznej krawędzi jezdni po zewnętrznej stronie łuków poziomych przewiduje się ścieki trójkątne. Na łukach projektowanej drogi ekspresowej oraz w miejscach gdzie zadecydowały o tym względy techniczne przewidziano studzienki ściekowe, skąd wody opadowe przykanalikami zostaną włączone do kanalizacji usytuowanej w pasie rozdziału lub bezpośrednio wyprowadzone poprzez wylot przykanalika na skarpę rowu. Odwodnienie wgłębne w wykopach zaprojektowano poprzez układ sączków podłużnych zlokalizowanych w najniższym punkcie warstwy mrozoochronnej w przekroju poprzecznym. Sączki podłączane są do studni ściekowych. Odwodnienie wiaduktów realizowane jest systemem wpustów mostowych. Woda odprowadzana jest rurami odwadniającymi wzdłuż obiektu do studzienek wpadowych usytuowanych w rejonie przyczółków, a następnie ściekami do rowów prowadzonych wzdłuż drogi S3.

Ostatnio dodane