Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ochrona Nietoperzy

Ochrona nietoperzy

Głównym celem utworzenia Rezerwatów „Nietoperek I" i Nietoperek II" jest ochrona zimowego siedliska nietoperzy (hibernakulum), w którym w okresie zimowym (od listopada do marca) hibernuje około 30 tysięcy nietoperzy należących do 12 gatun­ków z rodziny mroczkowatych (Vespertilionidae) oraz jednej z nielicznych podziemnej kolonii rozrodczej nocka dużego.


Stanowisko to wykorzystywane jest przez 12 gatunków nietoperzy, w tym dwa wy­mienione w Polskiej czerwonej księdze zwierząt i cztery w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (nocek duży, nocek Bechsteina, nocek łydkowłosy i mopek).

Zgodnie z zaleceniami chiropterologów, najskuteczniejszą formą ochrony nietoperzy podczas przelotów nad drogami jest stawianie ekranów w formie ogrodzeń o wyso­kości co najmniej 4,0 m, zmuszających nietoperze do zwiększenia pułapu lotu i tym samym uniknięcia kolizji. Ekrany powinny być zlokalizowane możliwie najbliżej trasy przemiesz­czania się pojazdów, jednak w terenie płaskim nie dalej niż 5 - 6 m od krawędzi dro­gi. Zwiększa to znacznie skuteczność ich działania.
Mając na uwadze powyższe zalecenia i na podstawie analizy sytuacji w terenie oraz wykorzystania obserwacji chiropterologów przyjęto, że celowym jest zastosowanie zabezpieczeń w formie ogrodzeń w nastę­pujących miejscach.

Sumaryczna długość projektowanych ogrodzeń dla ochrony nietoperzy wynosi 5566 m. Ogrodzenia łączą się z ekranami akustycznymi, projektowanymi na tym Odcinku IV- długość sumaryczna wynosi 7498 m.

 

Zestawienie parametrów ogrodzeń dla ochrony nietoperzy

na drodze ekspresowej S3

nr strona km początkowy km końcowy wysokość (m) długość (m)
1 prawa  32+940  33+830  4  890
2 lewa  32+940  33+940  4  1002
3 prawa  34+250  34+450  4  207
4 lewa  34+400  34+450  4  52
5 prawa  35+500  35+900  4  400
6 lewa  35+500  35+900  4  396
7 prawa  37+900  38+200  4  300
8 lewa  37+900  38+200  4  300
9 prawa  38+700  39+300  4  602
10 lewa  38+700  39+100  4  398
11 prawa  41+280  41+621  4  342
12 lewa  41+271  41+948  4  677

Ostatnio dodane