Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ochrona wód

Ochrona wód

Projektując system odwodnienia jezdni lewej, dostosowano go do przyszłego wykorzystania także przy odwodnieniu jezdni prawej. Projekt ten zrealizowano i zgodnie z nim system odwodnienia istniejącej jezdni lewej jest następujący:

 • na odcinku od km 2+146 do km 5+626 oraz w obrębie węzła Międzyrzecz w ciągu drogi głównej od km 1+198 do km 1+248 i na niewielkich odcinkach łącznicy nr 1 i nr 2, kanalizacji deszczowa zamknięta, z wpustami deszczowymi,
 • na odcinku od km 1+245 do km 2+145 odprowadzenie wód opadowych do lewostronnego rowu drogowego, a następnie podczyszczenie ich w osadnikach i separatorach przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.


Na pozostałych odcinkach drogi głównej i łącznic przewidziano odprowadzenie wód opadowych w przyległy teren bezpośrednio lub poprzez fragmenty rowów drogowych. Wybudowano również 2 zbiorników odparowująco-chłonne. Na całej trasie głównej i łącznicach wykonano jednostronny krawężnik „leżący” (ze względu na jednostronne pochylenie jezdni). Na odcinkach, gdzie nie ma kanalizacji i rowów przydrożnych, woda odprowadzana jest w teren poprzez ścieki skarpowe. Takie rozwiązanie zabezpiecza skarpy przed rozmywaniem, zwłaszcza że większość drogi znajduje się na wysokich nasypach.

Kanalizacja deszczowa składa się z pięciu odrębnych ciągów odprowadzających ścieki do 5 oczyszczalni ścieków zbudowanych z osadnika i separatora o wkładzie lamelowym. Ciągi kanalizacyjne poprowadzono po prawej stronie jezdni lewej, w planowanym pasie rozdziału. Umożliwia to bezproblemowe podłączenie wpustów deszczowych z jezdni prawej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Tym samym korzystnym jest zastosowanie do odwadniania jezdni prawej, takiego samego sposobu jak w przypadku jezdni lewej. Na tak zaprojektowany i wykonany system odwodnienia obwodnicy inwestor GDDKiA oddz. w Zielonej Górze otrzymał pozwolenie wodnoprawne. Dla swobodnego przeprowadzenia pod obwodnicą wód powierzchniowych, wykonano 6 przepustów na rowach melioracji szczegółowej i 1 w istniejącym zagłębieniu terenowym.

Przepusty te, wykonane z rur stalowych, zlokalizowane są jak poniżej:

 • P1 - w km 0+239 – przepust Ø 80 cm pod jezdnią drogi S3 o długości L=30,80 m,
 • w km 0+740 – przepust Ø 60 cm pod ciągiem pieszo-rowerowym L=11,90 m (równoległy do jezdni),
 • P2 – w km 0+744 - przepust f60 pod obwodnicą i ciągiem pieszo – rowerowym L=50,60 m,
 • P3 - w km 1+257 oraz w km 0+342 łącznicy nr 2 węzła Głębokie – przepust Ø 100 cm o długości L=60,50 m – w istniejącym zagłębieniu terenowym,
 • P4 - w km 3+129 – przepust Ø 150 cm o długości L=67,50 m – na rowie melioracji szczegółowej,
 • P5 - w km 3+497 – przepust Ø 100 cm o długości L=51,20 m – na rowie melioracji szczegółowej,
 • P6 - w km 4+713 – przepust Ø 100 cm o długości L=53,50 m – na rowie melioracji szczegółowej,
 • P7 - w km 5+299 – przepust Ø 100 cm o długości L=37,90 m – na rowie melioracji szczegółowej.


Dodatkowo istnieją 2 przepusty równoległe do obwodnicy:

 • w km 5+790 – przepust Ø 50 cm pod drogą czołgową L=11,60 m (równoległy do jezdni),
 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 – przepust Ø 80 cm o długości L=28,20 m – na rowie melioracji szczegółowej.


W związku z budową prawej jezdni, przepusty: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 będą musiały być przedłużone, natomiast przepusty równoległe (pod ciągiem pieszo-rowerowym i pod drogą czołgową) zostaną przesunięte.

Ostatnio dodane