Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Zakres zadania

Zagospodarowanie terenu przyległego

Dodano: 2010-07-27

Gmina Sulechów

Początek projektowanej budowy drugiej (wschodniej) jezdni drogi ekspresowej S-3 zlokalizowany jest na terenie gminy Sulechów w km 272+650,00 około 0,5 km za istniejącym węzłem „Sulechów”.


Przedmiotowa droga ekspresowa S-3 przebiega, na początkowym odcinku o długości około 0,7 km, w terenie o zagospodarowaniu rolniczym; występują tu pola uprawne, łąki i inne użytki rolne. W dalszym ciągu do około km 275+100,00 przecina las, należący do Nadleśnictwa Sulechów. Tereny leśne po stronie zachodniej kończą się na wysokości miejscowości Nowy Świat. Następnie droga ekspresowa S-3 ponownie przechodzi w terenie o zagospodarowaniu rolniczym aż do miejscowości Górki Małe zlokalizowanej nad rzeką Odrą. Po stronie wschodniej lasy kończą się kilkaset metrów dalej granicząc z łąkami i zabudowaniami miejscowości Cigacice.


Miejscowości zlokalizowane na tym obszarze (Górzykowo, Cigacice, Nowy Świat i Górki Małe) skomunikowane są za pomocą głównie drogi powiatowej oraz dróg lokalnych. Droga powiatowa na początkowym odcinku (od ronda przy węźle „Sulechów” do m. Nowy Świat) biegnie równolegle do drogi ekspresowej S-3 w odległości około 50m. Możliwość bezkolizyjnego przekroczenia drogi ekspresowej S-3 występuje w dwóch miejscach: w km 274+253,61 (istniejący wiadukt w ciągu S-3) oraz w km 275+421,13 (istniejący wiadukt nad S-3).


W dolinie rzeki Odry oraz w jej nurcie istnieją podpory wybudowane w czasie budowy pierwszej jezdni, dla potrzeb budowy drugiego mostu. Obszar administracyjny gminy Sulechów kończy się za mostem na rzece Odrze w około 279+425,00 kilometrze drogi ekspresowej S-3.

Gmina Zielona Góra

Na terenie gminy Zielona Góra droga ekspresowa S-3 od km 279+425,00 do około km 282+750,00 przebiega w terenie o zagospodarowaniu rolniczym, gdzie występują pola uprawne, łąki i inne użytki rolne. Następnie przez około 200m droga biegnie przez tereny leśne, po czym po stronie zachodniej rozpoczynają się zabudowania, natomiast po stronie wschodniej dalej ciągną się obszary leśne. Zabudowa kończy się około kilometra 283+250,00 i do końca obszaru administracyjnego gminy Zielona Góra, tj. do kilometra 284+680,00, droga przebiega przez tereny leśne Miejscowości zlokalizowane na tym obszarze (Zawada, Leśna Góra, Jany, Stożne) skomunikowane są za pomocą drogi gminnej (kierunek Leśna Góra – Stożne) oraz drogi powiatowej (kierunek Zawada) i drogi wojewódzkiej nr 279 (kierunek Jany). Możliwość bezkolizyjnego przekraczania drogi ekspresowej S-3 występuje w km 279+681,62 oraz w km 282+937,70 (istniejące wiadukty). Przekroczenie rzeki Zimny Potok możliwe jest za pomocą mostu – km 280+362,22.

Ponadto projektowana druga (wschodnia) jezdnia drogi ekspresowej S-3 w okolicach km 282+000,00 (trasa w łuku poziomym) przebiega w okolicach ujęcia wody w m. Zawada. W związku z powyższym prowadzimy drugą jezdnię po śladzie jezdni istniejącej automatycznie przebudowując istniejącą jezdnię i odsuwając ją w kierunku zachodnim.

Miasto Zielona Góra

Droga ekspresowa S-3 w km 284+680,00 wkracza w obszar administracyjny miasta Zielona Góra i początkowo biegnie przez tereny leśne. Około kilometra 288+800,00 rozpoczyna się zabudowa, która kończy się wraz z końcem obszaru administracyjnego miasta Zielona Góra, czyli w km 289+996,00. W zakresie kilometrowym ok. 286+500,00 do 287+200,00 istnieje węzeł „Chynów” typu „trąbka”. W km 287+818,11 znajduje się wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-3 umożliwiający jej bezkolizyjne przekraczanie. W km 288+121,30 istnieje wiadukt nad linią PKP – szlak Czerwieńsk – Głogów. Przekroczenie drogi ekspresowej S-3 w sposób bezkolizyjny zapewnia istniejący wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w km 288+795,47 (ul. Szosa Kisielińska) oraz w km 289+720,82 (ul.Tarpanowa) – istniejący wiadukt nad drogą ekspresową S-3.

Gmina Zielona Góra

Droga ekspresowa S-3 ponownie przebiega przez tereny gminy Zielona Góra i rozpoczyna swój przebieg w obszarach leśnych. W km około 290+200,00 rozpoczyna się węzeł „Racula”, który rozprzestrzenia się do około 291+100,00 km drogi ekspresowej. Około kilometra 290+900,00 rozpoczynają się tereny rolnicze, które po stronie wschodniej ciągną się aż do kilometra 292+700,00, natomiast po stronie zachodniej, w kilometrze około 291+400,00, zostają przerwane przez zabudowę, ciągnącą się przez około 400m. Od kilometra 292+700,00 do końca obszaru administracyjnego gminy Zielona Góra, tj. km 297+664,00, droga biegnie przez tereny leśne. W ciągu drogi ekspresowej S-3 w kilometrach: 291+437,46; 291+943,52; 292+369,96 oraz 293+319,13 znajdują się wiadukty umożliwiające bezkolizyjne przekraczanie drogi ekspresowej. W km około 293+500,00 po stronie zachodniej znajduje się Miejsce Obsługi Podróżnych kat. II. Droga ekspresowa S-3 przecina się z drogą powiatową nr 245 (kierunek Ługowo – Sucha) w km 296+389,76.

Gmina Otyń

Droga ekspresowa S-3 na terenie gminy Otyń początkowo przebiega przez obszary leśne, które po stronie zachodniej ciągną się do kilometra około 299+000,00, natomiast po stronie wschodniej kończą się w kilometrze około 298+300,00, gdzie rozpoczynają się obszary rolnicze. Dalej, aż do końca obszaru administracyjnego gminy Otyń, droga będzie przebiegać naprzemiennie przez tereny leśne i rolnicze. Trasa ominie także miejscowość Niedoradz z jej zachodniej strony. Od kilometra około 299+000,00 wzdłuż projektowanego odcinka drogi ekspresowej S-3 biegnie linia PKP - szlak Czerwieńsk - Głogów. Obszar administracyjny gminy Otyń kończy się w kilometrze 306+420,00. Na terenie omawianej gminy budowany będzie wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-3, w kilometrze 300+271,99 oraz 302+983,65. Budowany jest także most na rzece Śląska Ochla oraz wiaduktu nad drogą ekspresową S-3 w kilometrze 304+820,91 w ciągu drogi powiatowej relacji Stary Staw – Nowa Sól.

  • Węzeł „Niedoradz”

W stanie istniejącym w rejonie węzła „Niedoradz” po zachodniej stronie drogi ekspresowej S-3 występuje zjazd z drogi ekspresowej do miejscowości Niedoradz. Po stronie wschodniej występuje wjazd na drogę ekspresową S-3.Projektując drugą jezdnię zaproponowano po stronie zachodniej pozostawienie rozwiązania istniejącego, natomiast po stronie wschodniej odtworzenie włączenia do drogi ekspresowej i przesunięcie go bliżej istniejącego wiaduktu WD-26. Węzeł „Niedoradz” zapewnia wybór relacji skrętnych tylko na kierunku Szczecin – Niedoradz oraz Niedoradz – Szczecin.

Gmina Nowa Sól

Od początku obszaru administracyjnego gminy Nowa Sól droga ekspresowa S-3 przebiega przez tereny leśne, aż do kilometra około 307+600,00, od którego przez odcinek około 350m ciągną się obszary rolnicze. W kilometrze 308+084,37 droga ekspresowa przecina drogę powiatowa nr 297, a w kilometrze 308+322,32 drogę wojewódzką nr 297. Od kilometra około 308+600,00 ciągną się obszary leśne, które zostają przerwane w kilometrze około 309+100,00 przez tereny rolnicze po stronie zachodniej i zabudowania należące do miejscowości Nowa Sól po stronie wschodniej. Dalej, aż do końca obszaru administracyjnego gminy Nowa Sól, tj. km 313+070,00 trasa biegnie naprzemiennie przez obszary leśne i rolnicze. W kilometrze 309+375,58 istnieje most nad rzeką Rudnianka, natomiast w kilometrze 310+850,86, w ciągu drogi ekspresowej istnieje wiadukt nad linią PKP, szlak Nowa Sól - Żagań. Droga ekspresowa S-3 przecina w kilometrze 312+125,72 drogę gminną relacji Wrociszów – Nowe Żabno, gdzie istnieje wiadukt umożliwiający bezkolizyjne przekraczanie drogi ekspresowej. Obszar administracyjny gminy Nowa Sól kończy się w kilometrze 313+070,00.

  • Węzeł „Nowa Sól”.

W wariancie pierwszym po stronie zachodniej drogi ekspresowej S-3 zamiast skrzyżowania skanalizowanego zaprojektowano rondo średnie o średnicy zewnętrznej 50m z dodatkowo wydzielonym prawo skrętem na kierunku Szczecin – Nowa Sól. Po wschodniej stronie zaproponowano rozbiórkę istniejących łącznic oraz skrzyżowania skanalizowanego, a w miejsce nich zaproponowano wybudowanie nowych łącznic oraz średniego ronda o średnicy zewnętrznej 50m. Do ronda oprócz drogi wojewódzkiej nr 297 i projektowanych łącznic zaproponowano podłączenie w obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315. Rozwiązanie to eliminuje z węzła ruch lokalny pochodzący z drogi powiatowej nr 207. Wariant pierwszy – węzeł typu WB.

Gmina Kożuchów

Przez teren gminy Kożuchów droga ekspresowa S-3 przebiega głównie przez obszary leśne, które po stronie zachodniej ciągną się na odcinku od kilometra około 313+800,00 do km 314+900,00, a po stronie wschodniej na odcinku od kilometra 314+600 do km 315+150, gdzie zostają przerwane przez tereny rolnicze. W kilometrze 313+732,71 istnieje wiadukt na przecięciu z drogą gminną relacji Lasocin – Nowe Żabno, umożliwiający bezkolizyjne przekraczanie drogi ekspresowej. Obszar administracyjny gminy Kożuchów kończy się w kilometrze 316+000,00.

Gmina Nowe Miasteczko

W kilometrze 316+000,00 droga ekspresowa S-3 wkracza na teren gminy Nowe Miasteczko i aż do końca projektowanej budowy drugiej (wschodniej) jezdni drogi ekspresowej S-3, tj. do km 316+640,00 biegnie przez obszary leśne.

Ostatnio dodane