Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Mając na uwadze fakt, że część trasy omawianego odcinka drogi ekspresowej S3, przebiega przez obszary w różnym stopniu chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustalony ostateczny przebieg jest wersją o najmniejszej liczbie kolizji.

Projektowana droga S-3 graniczy, przecina lub znajduje się w niewielkiej odległości do następujących obszarów sieci Natura 2000:

  • Obszar Krośnieńska Dolina Odry – znajduje się w odległości 1 km od projektowanej trasy (km 275+900 – 276+360);
  • Obszar PLH080012 Kargowskie Zakola Odry – rozciąga się wzdłuż Odry od mostu na trasie Sulechów – Zielona Góra do przeprawy promowej na Odrze w miejscowości Milsko. W kilometrze 275+900 – 276+360 przylega do projektowanej inwestycji;
  • Obszar PLH080014 Nowosolska Dolina Odry – rozciąga się wzdłuż Odry pomiędzy miejscowością Dobrzejowice, a przeprawą promową w miejscowości Milsko. Najbliższa odległość pomiędzy obszarem Natura 2000, a projektowaną inwestycją występuje na wysokości km 308+000,00 projektowanej drogi – około 4 km;
  • Obszar PLB080004 Dolina Środkowej Odry – rozciąga się od miejscowości Dobrzejowice (woj. Dolnośląskie) do miejscowości Nowy Lubusz (woj. Lubuskie).
    W miejscu projektowanej inwestycji występuje nieciągłość obszaru na długości około 1 km, część wschodnia przylega bezpośrednio do projektowanej drogi w km 276+360, część zachodnia leży w odległości 1 km na zachód od planowanej inwestycji;
  • Projektowany obszar o znaczeniu Wspólnotowym Natura Sulechów (pltmp 593), odległość obszaru od projektowanej drogi ekspresowej wynosi około 5 km;
  • Projektowany obszar o znaczeniu Wspólnotowym Natura Zimna Woda (pltmp 327), odległość obszaru od projektowanej drogi ekspresowej wynosi około 8 km;
  • Projektowany obszar o znaczeniu Wspólnotowym Natura 2000 Otyń (pltmp 595), odległość obszaru od projektowanej drogi ekspresowej wynosi około 2,5 km.

Na obszarze przez które przebiega projektowana trasa, znajdują się również rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu. Rezerwat „Bukowa Góra” położony jest na skarpie w dolinie Odry 1 km na północny-wschód od miejscowości Bobrowniki ( około 6 km na północ od obszaru inwestycyjnego). Rezerwat „ Bażantarnia” położony jest 1 km na północny-zachód od miejscowości Otyń (około 1,5 km na północ od obszaru inwestycyjnego). Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Środkowej Ochli” (km 302,45-303,90)

 

Jak wykazała wnikliwa analiza dokumentacji przedsięwzięcia, w szczególności jego możliwego negatywnego wpływu na cenne elementy przyrodnicze, w tym gatunki, ich siedliska i siedliska przyrodnicze, będące przedmiotami i celami ochrony w/w obszarów Natura 2000, uwzględniając aspekt zachowania ich właściwego stanu oraz funkcjonowania sieci, a w aspekcie ich spójności oraz integralności, jak również mając na uwadze fakt, że w większości przypadków, projektowana trasa drogi ekspresowej S-3 znajduje się w znacznej odległości od granic obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, jak i pozostałych form ochrony przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880, z późń. zm.), można uznać, że przedmiotowa budowa i eksploatacja, nie będzie znacząco negatywnie wpływać na cenne składowe środowiska przyrodniczego.

Ostatnio dodane