Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.06.2011 odcinek I

Panujące nieprzerwanie od kilku tygodni bardzo korzystne warunki pogodowe sprzyjają realizacji robót kontraktowych. Roboty były prowadzone bez przeszkód na wszystkich frontach robót. Roboty mostowe kontynuowano bez zmian na 13 obiektach.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+550-3+990;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+300 - 6+300;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 7+050 -7+500, 8+075- 8+300, 8+530 -8+660;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu w km 12+100-12+150, w km 13+150-13+500;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 11+250-22+700, w km 10+800-13+150;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 10+550-10+900, w km 10+800-13+150 ;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 13+150-13+500;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu w km 13+600-14+250;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 13+600-17+100;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 14+725-17+100, km 16+900-16+950;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 14+725-14+950;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów;
  - izolacja przepustów,
  - wykonywanie wlotów i wylotów przepustów w km 5+150, 9+700;
  - prace wykończeniowe w km 5+150, 14+184;
 • Podbudowy:
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 13+100-13+150, km 14+700-14+950, 16+900-17+100– jezdnia lewa;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 13+100-13+150, km 14+725-14+950– jezdnia lewa;
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 12+750-13+150, km 14+184-14+600, km 15+400-15+900, km 16+500-17+100 – jezdnia prawa ;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 11+200-11+800, km 13+100-13+150, km 14+440-14+600, km 16+825-17+100 – jezdnia prawa;
  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 14+950-15+000 – jezdnia prawa;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - kontynuacja wykonywania nasypu z gruntu z dokopu,
  - uzupełnienie poboczy + humusowanie w km 0+100-0+250;
 • Droga gminna w km 6+300,03 – kontynuacja wykonania nasypu z gruntu z wykopu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 - wykonanie warstwy nasypu z gruntu z dokopu;
 • Droga gminna w km 13+540,32 – kontynuacja odhumusowania,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna w km 16+120.00 – budowa nasypu z gruntu z dokopu, rozpoczęcie układania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 • Drogi dojazdowe
  - odhumusowanie dd 1/16 - kontynuacja;
  - profilowanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża pod nasyp na drodze 1/32 dd 1/33,
  - wykonanie nasypu na dd 1/24 - kontynuacja,
  - wykonanie nasypu na dd 1/16;
  - wykonanie nasypu na dd 1/27, dd 1/28

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - zakończenie montażu zbrojenia i szalunków przyczółka "A" – etap 2;
  - zabetonowano przyczółek „A” – etap2,
  - demontaż szalunków przyczółka "A" etap 2,
  - rozpoczęto montaż poprzecznic konstrukcji stalowej,
  - kontynuacja montażu muru oporowego „T-wall”;
 • WS-02A - montaż zbrojenia i szalunków słupa "F1", "G" "H","R"
  - zakończono montaż zbrojenia przyczółka "A" i ścian oraz belek poprzecznych wytwórni segmentów;
  - zabetonowano trzon i głowice słupa "F1";
  - demontaż szalunków słupa "F1";
  - montaż szalunków ścian komory balastowej;
  - zabetonowano ściany wytwórni segmentów;
  - zabetonowano ściany przyczółka "A";
  - zasypka i zagęszczanie gruntu za przyczółkiem "A";
 • WK-03 - przygotowanie torowiska do podbicia; podbicie torowiska;
 • WS-04 - montaż belek wsporczych, zbrojenia i deskowania ustroju nośnego jezdni zachodniej;
  - montaż elementów sprężenia ustroju nośnego,
 • WS-05 - montaż zbrojenia i szalunków gzymsów;
  - zabetonowano gzymsy jezdni prawej;
  - wykonano beton wyrównawczy pod płyty przejściowe;
 • WD-06 - montaż zbrojenia i szalunków gzymsów;
  - wykonano beton wyrównawczy pod płyty przejściowe;
 • WS-07 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej oraz deskowań ustroju nośnego;
  - zasypka i zagęszczanie gruntu za przyczółkami;
 • WS-08 - zakończono montaż szalunków i zbrojenia skrzydeł;
  - zabetonowano skrzydła przyczółków "A" , "C" oraz ścianki zapleczne;
  - rozpoczęto demontaż szalunków skrzydeł oraz demontaż konstrukcji wsporczej,
 • WS-09 - wiercenie i iniekcja mikropali platforma „H” i „K”;
  - zasypka i zagęszczanie przy przyczółku "A";
  - montaż zbrojenia i szalunków fundamentu podpory "I" ;
  - zakończenie montażu zbrojenia i szalunków głowicy słupów podpory "D wsch" i "C zach";
  - zabetonowano głowice podpory "D" wsch i "C zach";
  - rozpoczęto montaż zbrojenia i szalunków głowicy słupów podpory "D zach" i "E wsch";
  - montaż zbrojenia i szalunków trzonów "H i F";
  - zabetonowano trzony podpory „H”
  - zabetonowano fundamenty podpory "I" – przystąpiono do demontażu szalunków;
  - rozpoczęcie izolacji fundamentu "F" oraz "I"
  - zakończno montaż zbrojenia i zabetonowano trzony "G";
  - wykonano beton wyrównawczy fundamentów podpory "H" wsch,
 • S-11 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej oraz deskowań i zbrojenia ustroju nośnego;
 • WD-12 - kontynuacja zasypek za przyczółkami "A i C";
  - montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego;
  - montaż elementów sprężenia ustroju nośnego;
 • WD-13 - zasypka i zagęszczanie gruntu za przyczółkami;
  - demontaż deskowań i konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - prace porządkowe na terenie obiektu;
 • WD-14 - montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego - kontynuacja;
  - montaż elementów sprężeń ustroju nośnego;
  - zasypki przy podporze „A” i "C" ;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 - budowa przepustów pod kolumny alarmowe w km 16+861 oraz budowa rurociągu 6-otworowego w km 3+100-3+500;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

82,50

Odwodnienie korpusu drogowego

%

11,49

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

37,20

Urządzenia obce

%

26,30

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 255 osób,
 • sprzęt: 131 jednostek,

Stan na 15.06.2011 odcinek I

Panujące nieprzerwanie od kilku tygodni bardzo korzystne warunki pogodowe sprzyjają realizacji robót kontraktowych. Roboty były prowadzone bez przeszkód na wszystkich frontach robót. Roboty mostowe kontynuowano bez zmian na 13 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+200-3+250, 3+650-3+700; 3+900-3+990;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 5+800 i 6+300;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 7+050 – 7+500, 8+075 – 9+530,
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+018, ;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 11+250-11+400; w km 12+750-12+900, 13+000-13+050;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 11+250-11+600;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 11+800-12+000; w km 13+300-13+400;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 14+700,16+550-16+820;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu 16+820-16+850;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 16+950-17+000;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 16+550-16+820; 
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów w km 5+150; 7+315; 13+018;
  - izolacja przepustów;
  - wykonywanie wlotów i wylotów przepustów;
  - wykonanie kanalizacji 1.5 i 1.6;
 • Podbudowy:
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 11+800-12+000, 14+350-14+500 – jezdnia lewa;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 12+000-12+100, 13+635-14+184, 14+950-15+450 – jezdnia lewa,
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 11+800-12+000, 13+650-14+200 14+350-14+500 – jezdnia prawa;
  - wykonanie warstwy stabilizacji 12+000-12+100; 13+635-14+184, 14+950-15+450 – jezdnia prawa;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 13+625-13+700 – jezdnia prawa;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - kontynuacja wykonywania nasypu z gruntu z dokopu,
  - zakończenie wykonywania w-wy stabilizacji cementem,
  - rozpoczęcie układania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie;
 • Droga gminna w km 6+300,03 – kontynuacja wykonania nasypu z gruntu z wykopu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 - odhumusowanie drogi - kontynuacja;
 • Droga powiatowa 1218F w km 11+197,80 – prace przy ulepszaniu podłoża cementem; przygotowanie koryta, układanie podbudowy z kruszywa łamanego;
 • Droga gminna w km 13+540,32 – odhumusowanie, prace przy przygotowaniu podłoża,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja rozbiórki istniejącej nawierzchni i budowy nasypu, rozpoczęcie wykonywania w-wy stabilizacji cementem;
 • Drogi dojazdowe
  - odhumusowanie drogi 1/26, 1/26a, 1/16;
  - profilowanie i zagęszczenie koryta 1/26, 1/26a,
  - profilowanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża pod nasyp na drodze 1/32 ,
  - profilowanie i zagęszczenie koryta 1/26, 1/26a;
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp; profilowanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża pod nasyp na drodze 1/24,
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu dd 1/32,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków przyczółka podpory "A";
  - betonowanie ściany przyczółka "A" etap 1;
  - rozpoczęcie montażu muru oporowego „T-wall”;
 • WS-02A - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków słupów "E1, F1" ;
  - montaż szalunków slupów "E1, F1";
  - betonowanie trzonu i głowicy słupa "E1";
  - demontaż szalunków słupa "F2, E1";
  - montaż szalunków ścian komory balastowej;
  - kontynuacja montażu zbrojenia przyczółka "A';
  - rozpoczęcie przygotowań platformy pod wytwórnię segmentów elementów ustroju nośnego, montaż zbrojenia oraz betonowanie ścian i belek poprzecznych,
 • WK-03 - przygotowanie podłoża pod żywice polimerowe, nakładanie żywic - kontynuacja,
  - układanie tłucznia, układanie podkładów kolejowych, montaż szyn kolejowych, podbicie torowiska;
 • WS-04 - kontynuacja montażu łożysk;
  - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej ustroju nośnego jezdni zach.;
  - montaż i regulacja belek wsporczych pod deskowania ustroju nośnego, montaż deskowania;
 • WS-05 - rozpoczęcie montażu zbrojenia i szalunków skrzydeł;
  - zakończenie montażu szalunków ścianek zaplecznych, betonowanie drugiej ścianki zaplecznej;
 • WD-06 - rozpoczęcie montażu zbrojenia i szalunków skrzydeł;
  - montaż szalunków ścianek zaplecznych; betonowanie ścianek zaplecznych;
 • WS-07 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej ustroju nośnego; montaż płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego; montaż deskowań ustroju nośnego;
  - betonowanie ciosów podłożyskowych;
 • WS-08 - kontynuacja montażu zbrojenia i deskowań ustroju nośnego;
  - kontynuacja montażu szalunków i zbrojenia skrzydeł przyczółków;
 • WS-09 - wiercenie i iniekcja mikropali platforma "H",
  - zakończenie montażu zbrojenia i szalunków fundamentu podpory "F" ;
  - betonowanie fundamentu „F”;
  - zakończenie montażu zbrojenia i szalunków głowicy słupów podpory "D wsch."
  - zakończenie montażu zbrojenia fundamentu podpory "G" zach.;
  - zakończenie montażu zbrojenia głowic słupów podpory "B zach., C wsch.";
  - betonowanie głowic podpory "C" wsch. , "B" zach. I „D” wsch.;
  - betonowanie fundamentu "G" zach.;
  - rozpoczęcie izolacji ścian przyczółka "A" oraz zasypek;
 • WS-11 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - montaż belek wsporczych deskowań ustroju nośnego;
  - montaż deskowań ustroju nośnego jezdni wsch.;
 • WD-12 - kontynuacja montażu elementów konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - wykonanie zasypki za przyczółkiem "C";
 • WD-13 - montaż elementów sprężenia ustroju, sprężanie ustroju nośnego, iniekcja sprężeń ustroju;
  - demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
 • WD-14 - montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego - kontynuacja;
  - zasypki przy podporze „A” i "C" – w toku ;
  - montaż drenażu za przyczółkiem "C"; 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 - budowa przepustów pod kolumny alarmowe 13+350; 15+100; 16+860;
  - Ut T1/2 - Sieć telekomunikacyjna, w km 2+080 - rozpoczęcie przebudowy sieci telekomunikacyjnej;
 • Przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych średniego napięcia
  - E1/6 - Linia SN 15 kV zasilająca MOP Sosnówka – dokonywanie pomiarów;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

78,73

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,30

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

33,56

Urządzenia obce

%

26,30

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 255 osób,
 • przęt: 131 jednostek,

Ostatnio dodane