Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.06.2011 odcinek II

Korzystne warunki atmosferyczne panujące w ostatnim okresie sprzyjały zamierzeniom Wykonawcy i pozwalały prowadzić bez przeszkód wszystkie fronty robót. Roboty mostowe prowadzono bez zmian na 5 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 18+050-18+425, km 18+600-18+700, km 18+900-19+000, km 19+250-19+300, km 24+025-24+250,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w km 17+490 – 17+875, km 19+560 – 19+810, km 20+730-21+000, km 21+400-21+600, węzeł Świebodzin Północ – Łącznice B i C oraz rondo, węzeł Świebodzin Południe – łącznice A, D, BC,
  - wykop w km 22+900-23+100,
 • Przepusty
  - przepust w km 19+558 – trwa deskowanie skrzydełek wlotu/wylotu,
  - przepust w km 23+588 – zakończenie zasypek,
  - przepust w km 24+007 – rozdeskowanie, izolacja, zakończenie zasypek,
 • Warstwa mrozochronna – km 17+100-17+490, km 23+600 – 23+975, km 22+700-23+550 strona prawa,
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – kontynuacja układania w-wy filtracyjnej,
  - zbiornik filtracyjny 2.4 – wykopy,
  - zbiornik filtracyjny 2.6 – kontynuacja wykopów,
  - zbiornik filtracyjny 2.7 – odhumusowanie,
  - zbiornik filtracyjny 2.8 – odhumusowanie,
 • Zakończenie układania w-w konstrukcyjnych nawierzchni objazdu ronda węzła Świebodzin Południe – trwa formowanie poboczy;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - deskowanie ustroju nośnego (nitka prawa);
  - kontynuacja układania płyt drogowych i przygotowania podłoża pod rusztowania na nitce lewej,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończenie demontażu rusztowań oraz deskowań ustroju nośnego;
  - prace porządkowe pod obiektem
  - zakończono przygotowania podłoża pod nasypy za ściankami zaplecznymi i rozpoczęto formowanie nasypów,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończenie palowania podpory F i J, L i Z,
  - kontynuacja palowania podpory A, E, C,
  - wykonano wykop i wykonano chudy beton na podporze M,
  - zazbrojono, zadeskowano i zabetonowano fundamenty podpór H+H1,
  - zazbrojono, zadeskowano i zabetonowano słupy podpory U,
  - zazbrojono i zadeskowano fundamenty na podporze X,
  - zazbrojono i zadeskowano słupy na podporze H+H1
  - wykonano zasypki fundamentów U i T,
  - rozkuwania pali prowadzone są na bieżąco,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - przygotowania do wznoszenia murów T-Wall,
  - rozpoczęcie montażu muru oporowego T-Wall,
  - zasypki podpór A i B,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zakończenie montażu rusztowań pod ustrój nośny;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja montażu studzienek ściekowych w km 19+100 – 19+200, rondo węzła Świebodzin Północ i przebudowa DK3,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

85,64

Roboty ziemne

%

95,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

10,40

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

21,30

Urządzenia obce

%

53,60

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 100 osób,
 • sprzęt: 48 jednostek,

Stan na 15.06.2011 odcinek II

Korzystne warunki atmosferyczne panujące w ostatnim okresie sprzyjały zamierzeniom Wykonawcy i pozwalały prowadzić bez przeszkód wszystkie fronty robót. Roboty mostowe prowadzono bez zmian na 5 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 18+050-18+600, 21+400-22+050,
  - zakończenie prac przy wykopie w km 19+400-19+450, km 18+400-18+500;
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w km 17+490 – 17+610, km 17+568 – 17+650, km 18+725 - 19+200, km 19+560 – 19+810, km 21+600-21+800, km 22+100-22+325, km 23+400 – 23+575, węzeł Świebodzin Północ – łącznice A, BC, węzeł Świebodzin Południe - łącznice A, D, BC,
 • Przepusty
  - przepust w km 19+558 – zakończenie deskowania i betonowanie fundamentu oraz płyty dennej wlotu/wylotu,
  - przepust w km 23+588 – zakończenie deskowania i betonowanie wlotu/wylotu oraz płyty zespalającej, wykonanie izolacji grubej oraz wykonanie zasypek,
  - przepust w km 24+007 – zakończenie deskowania i betonowanie skrzydełek, płyty dennej wlotu/wylotu oraz płyty zespalającej,
 • Zbiorniki
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – rozpoczęcie układania w-wy filtracyjnej,
  - zbiornik filtracyjny 2.4 – odhumusowanie,
  - zbiornik filtracyjny 2.6 – odhumusowanie i wykop,
 • Kontynuacja budowy objazdu rond węzłów Świebodzin Północ i Południe – układanie w-w konstrukcyjnych nawierzchni (Świebodzin Południe);

ROBOTY MOSTOW

 • WS 15 – w km 17+554
  - kontynuacja montażu rusztowań pod ustrój nośny (nitka prawa);
  - układanie płyt drogowych pod rusztowania na nitce lewej,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończenie demontażu rusztowań, deskowań ustroju nośnego;
  - przygotowanie podłoża pod nasypy za ściankami zaplecznymi,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - budowa platform pod palownicę - kontynuacja,
  - zakończenie palowania podpory H+H1, D i G, zabicie ścianek Larsena,
  - kontynuacja palowania podpory J i L,
  - prowadzenie rozkuwania pali na bieżąco,
  - wykonano wykop na podporze B, H+H1, oraz rozpoczęto na M,
  - wykonano chudy beton na podporze B oraz H+H1,
  - zabetonowano stopy filarów na podporze T i S – str. zach.,
  - zabetonowano fundament podpory Sw,
  - wykonano zbrojenie fundamentów w osi W i X ,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zakończono wykop pod mur oporowy A i B;
  - zabetonowano fundament pod mur oporowy A,
  - przygotowanie terenu pod rusztowania ustroju,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - kontynuacja montażu rusztowań pod ustrój nośny; 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja montażu studzienek ściekowych w km 17+100 – 17+500, km 21+600 – 21+800, km 22+300 – 22+400, węzeł Świebodzin Północ łącznica BC km 0+300 – 0+460,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

82,60

Roboty ziemne

%

82,50

Odwodnienie korpusu drogowego

%

5,45

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

18,30

Urządzenia obce

%

53,60

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 97 osób,
 • sprzęt: 43 jednostki,

Ostatnio dodane