Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.06.2011 odcinek III

Niezmienne warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach były bardzo korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Prace mostowe kontynuowano na 12 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - rejon km 41+800- 41+900,
  - rejon DK 3,
 • Wywóz humusu na odkład
  - rejon km 29+400
 • Nasypy:
  - rejon km 28+550, rejon km 29+800, rejon 30+000- 30+350, km 33+100- 33+300, km 37+050- 38+000, km 40+000-40+100, rejon km 40+300- 40+400, rejon km 42+000- 42+100, DG- km 36+800,
  - km 40+050- 40+144- zbrojenie nasypu geotkaniną,
  - najazdy na WD 24, WD 25 i WD 26,
  - droga DP 1208F, Dd 4/06,
 • Transport materiału na plac budowy
  - km 38+500
 • Wykopy:
  - rejon km 28+900- 29+000, km 29+600- 29+700, km 33+950- 34+950, rejon km 36+200, rejon km 36+600, rejon km 39+500,
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 31+800- 32+000, km 32+950- 33+325, km 33+375- 33+750- strona lewa, km 33+375- 33+950- strona prawa, km 37+050- 37+500
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 37+500- 38+000 strona lewa, km 37+200- 37+800 jezdnia prawa
  - km 33+375- 33+685- jednia prawa, km 37+050- 37+225- jezdnia lewa i prawa, km 37+175- 37+500 strona lewa
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 7- km 29+825 – kontynuacja,
  - PR 9- km 31+000 – kontynuacja,
  - PS 28- km 33+345 – kontynuacja,
  - PS 29- km 35+162,80,
  - PS 30- km 35+661 – kontynuacja,
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 53- km 38+083,30,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.6, Zb.f. 3.8, Zb.R. 4.1,
  - Zb.R. 4.2, Zb.R. 4.3, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13 (R)

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego;
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - sprężenie ustroju,
  - rozpoczęcie rozdeskowania ustroju,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - sprężenie ustroju,
  - rozpoczęcie rozdeskowania ustroju nośnego,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zakończono scalanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
  - rozpoczęcie montażu deskowania płyty,
  - zasypki muru oporowego T-Wall
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zakończenie zbrojenia ustroju niosącego,
  - zabetonowanie ustroju nośnego,
 • WD 27- km 35+910,84
  - szalowanie ustroju niosącego,
 • WD 28- km 36+800,30
  - kontynuacja wykonywania zasypek za przyczółkami,
  - betonowanie oczepów w osi A,
  - montaż zbrojenia w osi A,
 • WD 29- km 38+472,85
  - kontynuacja wykonywania zasypek za przyczółkami,
  - deskowanie ustroju nośnego,
 • WS 31- km 40+490,15
  - zakończono montaż zbrojenia i zabetonowano fundament w osi A,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - kontynuacja szalowania i zbrojenia ustroju nośnego – nitka prawa,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - kontynuacja zbrojenia ścianek zaplecznych – nitka prawa,
  - rozdeskowanie ustroju – nitka lewa,
 • WS 34- km 42+380
  - zbrojenie fundamentów – nitka prawa,
  - zabetonowano płytę denną – nitka prawa,
  - rozpoczęcie zbrojenia ścian,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - T 3/2, T 4/10, T 4/4/1, T 4/4/2, T 4/4/3, T 4/5/2,
  - łączność alarmowa: km 33+316,
 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/3, KD 3/6, KD 4/1, KD 4/2, KD 4/3
 • OUD:
  - roboty murowe z bloczków systemowych – budynek biurowo-socjalny,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

94,11

Roboty ziemne

%

52,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

16,91

Wzmocnienie podłoża

%

12,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

36,32

Urządzenia obce

%

51,75

OUD Sulechów

%

14,70

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 331 osób,
 • sprzęt: 132 jednostki,

Stan na 15.06.2011 odcinek III

Niezmienne warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach były bardzo korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Prace mostowe kontynuowano na 13 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - km 37+600- 38+850,
  - DK3- km 0+000- 0+460,
  - lewy najazd na WD 23
 • Wywóz humusu na odkład
  - km 37+600- 38+850,
  - DK3- km 0+000- 0+460
 • Rozbiórka elementów dróg i ulic - DK3- rejon km 32+175
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów w km 32+900, km 38+500, km 35+910,
 • Nasypy:
  - rejon km 27+475, km 32+950- 33+950, km 34+950- 35+490,
  - rejon km 37+200- 37+600, rejon km 37+900,
  - droga DG- km 36+800,
  - najazdy na WD 24 i WD 25,
  - droga DP 1208F
  - rejon km 29+800 (nasyp+ zbrojenie geotkniną),
  - rejon km 40+000- 40+100,
 • Wykopy:
  - rejon km 29+800, km 33+950- 34+950, rejon km 36+600- 36+800,
  - km 29+600, rejon km 36+200,
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 27+400- 27+650, km 37+050- 38+000
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - km 28+000- 28+525 jezdnia prawa,
  - km 24+925- 25+400 jednia prawa,
  - km 25+475- 25+650 jezdnia prawa
  - km 28+210- 28+525 jezdnia lewa,
  - km 27+925- 28+200 jezdnia lewa,
  - km 24+925- 25+400 jezdnia lewa,
  - km 25+650- 25+750,
  - km 27+400- 27+750 jezdnia prawa
  - km 25+475- 25+725,
  - km 27+400- 27+650 jezdnia lewa
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 1- km 25+425 – kontynuacja,
  - PS 5- km 28+600 – kontynuacja,
  - PS 6- km 29+100 – kontynuacja,
  - PS 7- km 29+825
  - PR 8- km 30+200 – kontynuacja,
  - PR 9- km 31+000
  - PS 28- km 33+345
  - PS 30- km 35+661
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PS 32- km 38+800,30
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy zbiornikach: Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.f. 3.8, Zb.R. 4.1, Zb.R. 4.2, Zb.R. 4.3, Zb.f. 4.12

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 21 – w km 27+826,61
  - kontynuacja montażu zbrojenia ustroju niosącego,
  - betonowanie ustroju,
 • WD 22 – w km 28+975
  - zabetonowano ustrój nośny,
  - rozpoczęto rozdeskowanie ustroju nośnego,
  - rozpoczęto wykonywanie zasypek za przyczółkami,
 • D-23 – w km 30+592,20
  - zabetonowano ustrój nośny,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja scalania konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
  - rozpoczęcie wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zbrojenie i szalowanie ustroju niosącego,
 • WD 27- km 35+910,84
  - szalowanie ustroju niosącego,
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe, zamontowano łożyska,
 • WD 28- km 36+800,30
  - kontynuacja wykonywania zasypek za przyczółkami,
 • WD 29- km 38+472,85
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano skrzydła w osi C,
  - rozpoczęcie wykonywania izolacji cienkich,
  - zasypki podpór,
 • WS 30- km 40+178,93
  - zakończono wykonywanie betonu spadkowego,
 • WS 31- km 40+490,15
  - zbrojenie ławy fundamentowej w osi A,
  - wykop i wykonanie chudego betonu pod podporę B,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - kontynuacja szalowania ustroju nośnego – nitka prawa,
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe, zamontowano łożyska,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - betonowanie ustroju nośnego - 2 etap,
  - zbrojenie ścianek zaplecznych,
  - zakończono montaż kabli sprężających,
  - rozdeskowanie – nitka lewa,
 • WS 34- km 42+380
  - zbrojenie i betonowanie płyty dennej,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - T 4/6, T 4/10, T 4/2/1, T 4/5/1, T 4/5/2,
  - łączność alarmowa km 37+316,
 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/6, KD 3/7, KD 3/3, KD 3/6
 • OUD:
  - prace zbrojarskie przy budynku garażowym,
  - roboty murowe z bloczków systemowych – budynek biurowo-socjalny,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

94,00

Roboty ziemne

%

45,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

14,22

Wzmocnienie podłoża

%

12,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

34,20

Urządzenia obce

%

51,75

OUD Sulechów

%

14,70

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 344 osoby,
 • sprzęt: 149 jednostek,

Ostatnio dodane