Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.05.2011 odcinek I

Warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach były bardzo korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Roboty były prowadzone bez przeszkód na wszystkich frontach robót. Rozpoczęto wykonywanie warstwy mrozochronnej na nasypach oraz w-wy stabilizacji. Roboty mostowe kontynuowano na 13 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 2+675-2+750;
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+450-3+500, 3+675-3+700, 3+800 – 3+850;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+000-6+500;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 7+200, 8+530 – 8+625, 8+800 – 8+900 ;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+150-13+550;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 10+800-11+700;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+350-13+450, 14+700-14+950, 16+600-16+820;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 16+950-17+100;
  - osuszanie nasypów w km 16+440-16+640, 16+200-16+250, 15+800-15+850;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów; izolacja przepustów; wykonywanie wlotów i wylotów przepustów;
  - wykonanie kanalizacji 1.4a ;
  - wykonanie wlotów do zbiornika 1.3 i 1.4
 • Podbudowy:
  - rozpoczęcie wykonania warstwy mrozochronnej w km 14+930-15+475; 12+000-12+100 – jezdnia lewa;
  - korytowanie w km 13+540-14+021 – jezdnia lewa;
  - rozpoczęcie wykonania warstwy mrozochronnej w km 12+000-12+100, 12+250-12+550, 14+930-15+750 ;– jezdnia prawa;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 14+950-15+475 – jezdnia prawa;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - kontynuacja wykonywania nasypu z gruntu z dokopu,
  - rozpoczęcie wykonywania w-wy stabilizacji cementem,
 • Droga gminna w km 6+300,03 – kontynuacja wykonania nasypu z gruntu z wykopu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 - odhumusowanie drogi;
 • Droga powiatowa 1218F w km 11+197,80 – profilowanie podłoża w km 0+450-0+600; ulepszanie podłoże cementem; przygotowanie koryta 0+100-0+600; podbudowa z kruszywa łamanego w km 0+600-0+840;
 • Droga gminna w km 13+540,32 – kontynuacja odhumusowania i przygotowania podłoża,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja rozbiórki istniejącej nawierzchni i budowy nasypu,
 • Drogi dojazdowe - odhumusowanie dd 1/32, zakończenie prac przy kolumnach przemieszczeniowych - zbrojonych na DD 1/19, profilowanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża pod nasyp;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - zasypka fundamentu podpory "A";
  - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków przyczółka podpory "A";
  - rozpoczęcie wykonania izolacji pionowych fundamentu podpory "A";
  - rozpoczęcie przygotowania platformy pod wytwórnię elementów ustroju nośnego;
 • WS-02A - montaż zbrojenia słupów "e1,f2" ;
  - przygotowanie platformy pod wytwórnie elementów ustroju nośnego - kontynuacja,
  - montaż zbrojenia i szalunków słupów "D2, E1, E2, F2" ;
  - betonowanie trzonu i głowicy słupa "E2, F2, D2";
  - demontaż szalunków słupa "C1", słupa "D2,E2";
  - demontaż szalunków montaż szalunków komory balastowej;
  - montaż zbrojenia przyczółka "A';
 • WK-03 - przygotowanie podłoża pod żywice polimerowe, rozpoczęcie nakładania żywic,
  - układanie geomat ; stabilizacja pod geomaty;
 • WS-04 - wykonanie zasypki przy podporze "A";
  - izolacje pionowe skrzydeł i ściany przyczółka "A" , "B" – kontynuacja;
  - układanie płyt drogowych pod konstrukcje wsporcza ustroju nośnego;
  - rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - montaż łożysk na podporach "A, B"
 • WS-05 - demontaż szalunków głowic po sprężeniu;
  - montaż szalunków ścianek zaplecznych;
  - betonowanie ścianek zaplecznych pierwsza strona;
 • WD-06 - demontaż szalunków głowic po sprężeniu;
  - montaż szalunków ścianek zaplecznych;
  - montaż szalunków skrzydeł;
  - betonowanie ścianek zaplecznych;
 • WS-07 - kontynuacja wykonania izolacji pionowych ścian i skrzydeł przyczółka "A";
  - wykonanie zasypki przy przyczółku "A, B";
  - demontaż szalunków przyczółka "A";
  - montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego; montaż płyt drogowych pod konstrukcje wsporcza ustroju nośnego;
 • WS-08 - kontynuacja montażu zbrojenia i deskowań ustroju nośnego;
 • WS-09 - wiercenie i iniekcja mikropali platforma "G", „K”, „I”;
  - wykonanie próbnego obciążenia podpory "J";
  - zakończenie montażu zbrojenia i betonowanie fundamentu podpory "G" wsch.;
  - zakończenie montażu zbrojenia i szalunków przyczółka "A";
  - betonowanie ściany i skrzydeł przyczółka „A"
  - zakończenie montażu zbrojenia trzonów słupów podpory "E, B", „C wsch.”;
  - betonowanie trzonu podpory "E" i głowicy "B wsch.";
 • WS-11 - przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, układanie płyt - kontynuacja;
  - montaż konstrukcji wsporczej i deskowań ustroju nośnego;
  - betonowanie ciosów podłożyskowych;
 • WD-12 - kontynuacja montażu elementów konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
 • WD-13 - zakończenie montażu konstrukcji wsporczej ustroju, deskowań ustroju;
  - betonowanie ustroju nośnego;
  - rozpoczęto montaż odwodnienia płyty ustroju (montaż wpustów mostowych i saczków);
 • WD-14 - montaż konstrukcji wsporczej oraz deskowań ustroju nośnego - kontynuacja;
  - zasypka i zagęszczanie przy podporze "A" - w toku;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 Budowa rurociągu 6-otworowego – rozpoczęcie wykonania przepustów pod kolumny alarmowe 13+350
 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego kablowego:
  - E1/8 - Oświetlenie drogi S3 przy MOP Sosnówka - wbudowanie kabla niskiego napięcia – kontynuacja;
 • Przebudowa i budowa stacji transformatorowych:
  - E1/7 - Stacja transformatorowa dla MOP Sosnówka - budowa transformatora;
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - montaż rury wodociągowej MOP Sosnówka – kontynuacja;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

68,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

8,45

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

32,05

Urządzenia obce

%

21,84

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 252 osoby,
 • sprzęt: 131 jednostek,

Stan na 15.05.2011 odcinek I

Warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach były bardzo korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Pozwoliło to Wykonawcy znacznie wyprzedzić Harmonogram Robót. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Prace mostowe kontynuowano bez przeszkód na 14 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 2+450-2+550, 3+350-3+400, 3+600-3+990;
  - rozpoczęcie prac przy nasypie zbrojonym geotkaniną w km 3+700-3+800;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 5+000-5+900;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu 6+900-7+400;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 12+550-12+700, 13+400-13+500;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 10+800-11+175, 11+250-11+700, 12+250-12+700, 13+025-13+100;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 10+800-11+175, 11+250-11+700;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+650, 16+200-16+250, 16+550-16+820, 16+950-17+000;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 15+650-15+800,16+250-16+450;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu;
  - osuszanie nasypów w km 14+550-14+650, 15+150-15+600;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów w km 15+984, izolacja przepustów, wykonywanie wlotów i wylotów przepustów;
  - wykonanie studni S2 do zbiornika 1.3;
  - wykonanie studni S2 do zbiornika 1.4;
  - wykonanie kanalizacji 1.4a w km 2+897-2+993;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej 3+100 - 3+150;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09 - zdjęcie warstwy humusu, frezowanie nawierzchni; rozbiórka elementów ulicy, kontynuacja wykonywania nasypu z gruntu z wykopu,
 • Droga gminna w km 3+007,99 – rozpoczęcie robót przygotowawczych - odhumusowanie,
 • Droga gminna w km 6+300,03 - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 0+220-0+280;
 • Droga powiatowa 1218F w km 11+197,80 – profilowanie podłoża; ulepszanie podłoża cementem;
 • Droga gminna w km 13+540,32 – kontynuacja odhumusowania i przygotowania podłoża,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja odhumusowania oraz prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony z gruntu),;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – rozpoczęcie budowy nasypu,
 • Drogi dojazdowe - kontynuacja wykonania kolumn przemieszczeniowych - zbrojonych na DD 1/19;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - wykonanie chudego betonu fundamentu podpory „A”;
  - montaż zbrojenia fundamentu podpory „A”;
 • WS-02A - przygotowanie platformy pod wytwórnie elementów ustroju nośnego;
  - montaż zbrojenia i szalunków słupów "B1, C1, D2, E2" ;
  - betonowanie trzonu słupa "B1" i „C1”;
  - demontaż szalunków słupa "B1";
 • WK-03 - zasypki i zagęszczanie gruntu przy przyczółkach "A" i "C";
  - kontynuacja szpachlowania i wyprawa ustroju nośnego, przygotowanie podłoża pod żywice polimerowe; nałożenie żywic;
  - przygotowania podłoża pod kruszywo;
  - rozpoczęcie montażu barier ochronnych;
 • WS-04 - zakończenie montażu zbrojenia i szalunków skrzydeł przyczółka "B",
  - betonowanie skrzydeł przyczółka "B";
  - demontaż szalunków przyczółka "A" i "B";
  - rozpoczęcie wykonania izolacji pionowej skrzydeł i ściany przyczółka "A";
 • WS-05 - demontaż elementów deskowań ustroju nośnego;
  - betonowanie głowic po sprężeniu;
 • WD-06 - demontaż deskowań i elementów konstrukcji wsporczej - kontynuacja;
  - rozpoczęcie szpachlowania i wyprawy ustroju nośnego;
  - betonowanie głowic po sprężeniu;
 • WS-07 - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków przyczółka "A";
  - izolacje pionowe ściany i skrzydeł przyczółka "A";
 • WS-08 - kontynuacja montażu deskowań ustroju nośnego;
 • WS-09 - wiercenie i iniekcja mikropali platforma "G" i „K”;
  - próbne obciążenia podpory "K" i "I";
  - zasypka i zagęszczanie gruntu podpory "E" , "D";
  - montaż zbrojenia i szalunków głowic słupów podpory "B" wsch i „C”;
  - montaż zbrojenia i szalunków przyczółka "A";
  - montaż zbrojenia trzonów słupów podpory "E";
 • WD-10 - kontynuacja demontażu konstrukcji wsporczej i deskowań ustroju nośnego;
  - oczyszczanie powierzchni płyty ustroju nośnego;
 • WS-11 - kontynuacja zasypki przy podporze "A i B”,
  - demontaż szalunków skrzydeł oraz przyczółka "B";
  - rozpoczęcie przygotowania podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego;
  - izolacje ścian i skrzydeł przyczółka "B" – w toku;
 • WD-12 - rozpoczęto montaż elementów konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - montaż łożysk na podporach "A, B, C" – w toku;
 • WD-13 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej ustroju, montaż deskowań ustroju;
  - rozpoczęcie montażu zbrojenia ustroju nośnego, montaż elementów sprężenia ustroju;
 • WD-14 - montaż konstrukcji wsporczej oraz deskowań ustroju nośnego - kontynuacja;
  - wykonanie drenażu przy podporze "A";

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych średniego napięcia:
  - E1/2 - Linia SN 15 kV, km 9+343, Linia L-415-11do Szumiącej Wsi - montaż słupa energetycznego;
  - E1/4 - Linia SN 15 kV, km 14+836, Linia L-415-01 Glińsko – Rusinów – roboty wykończeniowe, demontaż słupa kratowego;
  - E1/6 - Linia SN 15 kV zailająca MOP Sosnówka - motaż stacji transformatorowej;
 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego kablowego:
  - E1/5 - Oświetlenie węzła "Międzyrzecz Płd" – zakończenie demontażu słupów oświetleniowych;
  - E1/8 - Oświetlenie drogi S3 przy MOP Sosnówka - wbudowanie kabla niskiego napięcia – w toku;
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - montaż rury wodociągowej MOP Sosnówka – w toku;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

50,60

Odwodnienie korpusu drogowego

%

7,88

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

28,47

Urządzenia obce

%

21,84

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 249 osób,
 • sprzęt: 130 jednostek,

Ostatnio dodane