Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.05.2011 odcinek II

Korzystne – sprzyjające realizacji robót kontraktowych warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy prowadzić bez przeszkód wszystkie fronty robót. Zostały wykonane pierwsze odcinki próbne w-wy mrozochronnej oraz stabilizacji cementem. Roboty mostowe prowadzono na 5 obiektach. 

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 17+100-17+450, 18+750-19+250, 21+400-21+575, 22+325-22+500,
  - prace przy wykopie w km 19+400-19+450, km 18+400-18+500, zakończono wykop w km 23+200 ;
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w km 17+100 – 17+500, km 17+600 – 17+700, km 19+600 – 19+800, km 21+400-21+575, km 21+600-21+850, km 22+260-22+525, węzeł Świebodzin Północ – łącznice A, BC, węzeł Świebodzin Południe – łącznice A, D, BC,
 • Przepusty
  - przepust w km 19+558 – zakończenie montażu prefabrykatów, wykonywanie izolacji, zakończono zbrojenie,
  - przepust w km 21+590 – zakończono wykonywanie zasypek,
  - przepust w km 22+262 – betonowanie płyty zespalającej, wykonano izolacje i zasypki,
  - przepust w km 23+588 – betonowanie płyt dennych wlotu/wylotu przepustu, trwa deskowanie wlotu/wylotu,
  - przepust w km 24+007 – zakończenie montażu prefabrykatów, wykonywanie izolacji, zakończono zbrojenie,
 • Zbiorniki
  - zakończono wykop pod zbiornik filtracyjny 2.1, trwa profilowanie skarp,
 • Kontynuacja budowy objazdu rond węzłów Świebodzin Północ i Południe – zakończenie nasypów oraz ułożenie nawierzchni (Świebodzin Północ);
 • Wykonano odcinek próbny w-wy mrozochronnej, ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - zabetonowano podłoże pod rusztowania ustroju nośnego – str. prawa,
  - trwa układanie płyt podłoża – str. lewa;
  - rozpoczęto montaż rusztowań pod ustrój nośny;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zamontowano kable sprężające oraz osprzęt do wykonania sprężenia,
  - sprężono obiekt i zainiektowano kable;
  - rozpoczęto demontaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - budowa platform pod palownicę - kontynuacja,
  - palowanie podpory L, H+H1 i J,
  - zakończono wykop na podporze W i R,
  - w toku wykopy na podporze O,
  - zakończono zbrojenie i deskowanie fundamentów i zabetonowano dwa fundamenty na podporze U i T,
  - rozpoczęto zbrojenie fundamentów podpory S,
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu (od ul. Młyńskiej do DK2),
  - wykonano próbne obciążenie pali na podporze B,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zakończono iniekcje pod mur oporowy przy przyczółku B,
  - trwają zasypki fundamentów podpór A i B;
  - wykopy pod mury oporowe – w toku;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - rozpoczęto układanie płyt drogowych pod podpory tymczasowe rusztowania ustroju nośnego,
  - rozpoczęto montaż rusztowań pod ustrój nośny;

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Odwodnienie
  - montaż studzienek ściekowych w km 22+500-22+900, 23+600-24+250;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

82,60

Roboty ziemne

%

78,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

5,45

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

15,25

Urządzenia obce

%

53,60

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 87 osób,
 • sprzęt: 34 jednostki,

Stan na 15.05.2011 odcinek II

Korzystne – sprzyjające realizacji robót kontraktowych warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy prowadzić bez przeszkód wszystkie fronty robót. Kontynuowane były prace utrzymaniowe, przygotowawcze oraz roboty branżowe. Roboty mostowe prowadzono bez zmian na 4 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - Łącznica A węzła Świebodzin Północ,
 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 17+100-17+450, 18+000, 19+250, 22+325-22+500, 23+100, 24+000-24+250,
  - prace przy wykopie w km 18+500, km 19+400-19+450, km 18+400-18+500, km 23+000 - 23+300;
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w km 17+100 – 17+500, km 17+600 – 17+700, km 19+600 – 19+800, km 21+600-21+850, km 22+100-22+260, km 22+325-22+500, km 23+600-23+800, węzeł Świebodzin Północ – łącznice A, BC, węzeł Świebodzin Południe – łącznice A, D, BC,
 • Przepusty
  - przepust w km 19+558 – trwa montaż prefabrykatów,
  - przepust w km 21+590 – zabetonowano płyty zespalające, ścianki czołowe i skrzydełka wlotu, trwa wykonywanie izolacji i zasypek,
  - przepust w km 22+262 – szalowanie skrzydełek wylotu i płyty zespalającej, zabetonowano skrzydełka wlotu/wylotu,
  - przepust w km 24+007 – trwa montaż prefabrykatów,
 • Zbiorniki
  - wykop pod zbiornik filtracyjny 2.1 – w toku,
 • Kontynuacja budowy objazdu rond węzłów Świebodzin Północ i Południe – budowa nasypów; 

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - wykonano zasypki fundamentów do wysokości drenażu,
  - rozpoczęto przygotowania podłoża pod rusztowania ustroju nośnego,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończono deskowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego,
  - zakończono montaż kanałów kablowych, kotew, wpustów, sączków,
  - zabetonowano ustrój nośny,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - budowa platform pod palownicę na podporze Z,
  - palowanie podpory D, M, L,
  - wykonano wykop i chudy beton na podporze P, R,
  - rozpoczęto wykop na podporze W,
  - trwa zbrojenie fundamentów i słupów na podporze U,
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu (od ul. Młyńskiej do DK2),
  - wykonano próbne obciążenie pali na podporze W, R, N,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - wykonano izolację fundamentu i przyczółka B,
  - rozpoczęcie robót ziemnych pod wykonanie muru oporowego T-Wall, wykonano platformę roboczą do wykonania iniekcji przy podporze B i rozpoczęto iniekcje podłoża,

ROBOTY BRANŻOWE

 • zakończono część prac dot. Montażu przepustów pod oświetlenie na węźle Świebodzin Północ i Południe;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

82,60

Roboty ziemne

%

75,74

Odwodnienie korpusu drogowego

%

5,45

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

11,64

Urządzenia obce

%

53,60

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 87 osób,
 • sprzęt: 34 jednostki,

Ostatnio dodane