Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.05.2011 odcinek III

Warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach były bardzo korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Zawansowane zostały roboty przy wykonywaniu w-wy mrozochronnej na nasypach oraz w-wy stabilizacji cementem. Prace mostowe kontynuowano na 12 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - TG km 29+700-29+950, TG rejon km 29+900, TG rejon km 36+000, TG rejon km 36+500,
  - droga DP 1208F, droga Dd 3/08, droga Dd 4/06, droga Dd 4/07,
 • Wywóz humusu na odkład
  - TG km 29+700-29+950, TG rejon km 29+900, TG rejon km 30+600, , rejon km 31+000, TG km 31+200, TG km 31+500-31+800, rejon km 32+175, TG rejon km 36+000, TG rejon km 36+500,
  - droga DP 1208F,
  - droga Dd 4/06. Dd 4/07
  - objazd WD 23,
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 – kontynuacja likwidacji składowiska odpadów,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów w km 35+910,
 • Nasypy:
  - rejon km 27+450- 27+500, rejon km 28+550, rejon km 29+400-29+600, rejon km 32+950- 33+950, km 33+900- 34+500, km 34+950- 35+490, rejon km 36+500, rejon km 37+200- 37+500, rejon km 37+700,
  - droga DG w km 36+800,
  - droga DP 1208F, Dd 3/07
  - najazdy na WD 22, WD 25,
 • Wykopy:
  - rejon km 25+000, rejon km 27+500, rejon km 28+500, rejon km 29+800, rejon km 30+000, km 32+900- 33+950, rejon km 36+300, rejon km 37+500, rejon km 37+600,
  -droga DG w km 36+800, droga DP 1208F,
  - najazdy na WD 22, WD 25,
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 26+900- 27+200, km 28+350- 28+550,
  - km 24+900- 25+400, km 25+500- 25+700
 • Nawierzchnia tłuczniowa:
  - Dd 4/08, Dd 4/10,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - km 26+300- 27+380 jezdnia prawa,
  - km 26+900- 27+380 jezdnia lewa,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem:
  - teren OUD,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - teren OUD,
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 1- km 25+425 – kontynuacja,
  - PS 3- km 27+475 - kontynuacja,
  - PS 5- km 28+600 - kontynuacja,
  - PS 6- km 29+100
  - PR 8- km 30+200 – kontynuacja,
  - PS 29- km 35+162,80 ,
  - PS 31- km 38+083,30,
  - PS 39- km 35+162,80,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.f. 3.8, Zb.R. 4.1, Zb.R. 4.2, Zb.R. 4.3, Zb.f. 4.8, Zb.f. 4.12,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - km 25+804,82
  - rozpoczęcie zbrojenia korpusów w osi C,
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - kontynuacja szalowania ustroju niosącego oraz montażu zbrojenia,
 • WD 22 – w km 28+975
  - zakończenie montażu kabli sprężających,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - kontynuacja szalowania ustroju niosącego oraz montażu zbrojenia,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja scalania konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - szalowanie ustroju niosącego,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zakończono izolacje korpusu w osi C,
 • WD 28- km 36+800,30
  - wykonywanie zasypek fundamentów,
 • WD 29- km 38+472,85
  - kontynuacja zbrojenia korpusu w osi A, fundamentu w osi B,
  - zakończenie zbrojenia korpusu w osi C oraz skrzydła w osi A,
  - zabetonowano skrzydełka w osi A, korpus w osi C,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - szalowanie ustroju nośnego,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - kontynuacja szalowania i zbrojenia pod ustrój nośny - 2 etap,
 • WS 34- km 42+380
  - betonowanie chudego betonu,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - linia T 4/5/2, T 4/10, T 4/6, , rurociąg 6-otworowy w ciągu S3,
 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/1, KD 3/2, KD 4/1, KD 4/2, KD 3/7, KD 4/3,
 • OUD:
  - prace murarskie przy budynku biurowo-socjalnym,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

94,00

Roboty ziemne

%

42,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

14,22

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

32,40

Urządzenia obce

%

51,75

OUD Sulechów

%

12,50

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 347 osób,
 • sprzęt: 149 jednostek,

Stan na 15.05.2011 odcinek III

Dzięki bardzo korzystnym i sprzyjającym realizacji robót kontraktowych warunkom pogodowym panującym w ostatnich tygodniach Wykonawcy udało się znacznie wyprzedzić Harmonogram Robót. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Prace mostowe kontynuowano bez przeszkód na 13 obiektach. 

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - TG, km 29+000, TG, km 36+000, TG, rejon km 36+500, TG, rejon km 36+700,
  - DK 3- rejon km 2+900- 3+000,
  - najazd na WD 26,
  - DP 1208F, Dd 3/02, Dd 3/09,
 • Wywóz humusu na odkład
  - TG, km 29+000, TG, km 36+000, TG, rejon km 36+200-36+300, TG, rejon km 36+500, TG, rejon km 36+700, ,
  - DK 3- rejon km 2+900- 3+000,
  - DP 1208F,
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 – kontynuacja likwidacji składowiska odpadów,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów w km 32+900 i km 35+910,
 • Nasypy:
  - rejon km 25+000, rejon km 27+500, rejon km 28+500, rejon km 29+550- 30+000, rejon km 30+200, km 32+900-33+900, rejon km 37+500-37+600,, rejon km 37+800-37+900, km 40+960- 41+400,
  - DK 3, km 1+700,
  - DG- km 36+800,
  - najazdy na WD 20, WD 21, WD 22,
  - teren OUD,
 • Wykopy:
  - rejon km 28+700-28+800, rejon km 29+400, km 33+900-34+500, rejon km 36+250-36+300, rejon km 36+600,
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 27+900- 28+350,
 • Nawierzchnia tłuczniowa:
  - Dd 4/04,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - rejon km 27+700, km 27+925- 28+000,
  - droga dojazdowa Dd 4/04,
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 1- km 25+425,
  - PS 3- km 27+475 - kontynuacja,
  - PS 5- km 28+600 - kontynuacja,
  - PS 6- km 29+100 - kontynuacja,
  - PR 8- km 30+200,
  - PS 28- km 33+345,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.f. 3.8, Zb.R. 4.1, Zb.R. 4.2, Zb.R. 4.3, Zb.f. 4.8, Zb.f. 4.12,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - km 25+804,82
  - zakończenie zasypek przyczółków ,
  - zbrojenie oczepów w osi C,
  - zabetonowanie oczepów na podporze A,
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - kontynuacja szalowania ustroju niosącego, rozpoczęcie montażu zbrojenia,
 • WD 22 – w km 28+975
  - zakończenie montażu rusztowań i szalowania pod ustrój nośny,
  - zakończenie montażu kabli sprężających,
  - zabetonowanie ustroju nośnego,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - kontynuacja szalowania ustroju niosącego, rozpoczęcie montażu zbrojenia,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja scalania konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
  - rozpoczęto montaż elementów muru oporowego T-Wall,
  - rozpoczęto zasypki podpór A i B,
  - rozpoczęto izolację korpusu w osi B,
 • WD 26- km 35+490,55
  - zakończono prace przy wzmacnianiu podłoża,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zabetonowano skrzydełka i ciosy w osi C,
 • WD 28- km 36+800,30
  - zakończono zbrojenie ściany przyczółka i słupów w osi C,
  - zabetonowano ściany przyczółka C, słupy podpory D,
 • WD 29- km 38+472,85
  - rozpoczęcie wykopów, wykonanie chudego betonu pod podpory,
  - rozpoczęcie zbrojenia korpusu w osi A, fundamentu w osi B, podpory C,
 • WS 30 - km 40+178,93
  - zabetonowano skrzydełka w osi B,
 • WS 31 - km 40+490,15
  - zakończono prace przy wzmacnianiu podłoża,
  - rozpoczęto wykopy pod podpory A i B,
  - wykonanie chudego betonu pod podporę A,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zabetonowano podporę w osi A, prawa strona, rozpoczęcie izolacji korpus w osi A,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - kontynuacja szalowania i zbrojenia pod ustrój nośny - 2 etap,
  - zakończono montaż kabli sprężających,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych NN i SN:
  - linie kablowe SN: E 4/2,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W1-W2,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4- kontynuacja,
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - linia T 4/4/2, , T 4/10
 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/2, KD 3/3, KD 4/1, KD 4/11a, KD 3/6, KD 3/7, KD 4/3,
 • OUD:
  - zakończenie prac przy zbrojeniu budynku garażowego z warsztatem, betonowanie murków fundamentowych,
  - kontynuacja wykonania zewnętrznych sieci wod-kan - kanalizacja deszczowa OUD, sieć wodociągowa OUD ,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

94,00

Roboty ziemne

%

40,10

Odwodnienie korpusu drogowego

%

10,00

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

30,00

Urządzenia obce

%

48,70

OUD Sulechów

%

12,50

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 320 osób,
 • sprzęt: 130 jednostek,

Ostatnio dodane