Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.04.2011 odcinek I

Warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach należy określić jako korzystne – sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Prace mostowe kontynuowano na 14 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonywanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+225-3+600 ;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z dokopu;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopów z przeznaczeniem na nasyp w km 6+815-7+020, 7+200-7+300
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu;
  - kontynuacja osuszania podłoża w km 7+200-7+350, 7+500-7+650;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+150-13+500;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 10+806-11+150, 12+750-13+150;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z dokopu w km 11+250-11+650;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+500-14+021, 16+655-16+900;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 14+021-14+650, 15+150-16+100, 16+200-16+550, 16+900-17+100;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów, izolacja przepustów – kontynuacja;
  - wykonanie studni S2 do zbiornika 1.3;
  - wykonanie studni S2 do zbiornika 1.4;
 • Zakończenie wzmacniania podłoża kolumnami przemieszczeniowymi Screwsol pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09,
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09 - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu.
 • Droga powiatowa 1218F w km 11+197,80 – kontynuacja prac przy odhumusowaniu, wykopie i korytowaniu,
 • Droga gminna km 13+540,32 – rozpoczęcie odhumusowania i przygotowania podłoża,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – odhumusowanie, kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony z gruntu), rozpoczęcie montażu przepustu;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja odhumusowania i przygotowania podłoża,
 • Drogi dojazdowe - odc.1
  - odhumusowanie i przygotowanie podłoża pod nasyp na DD 1/24,
  - rozpoczęcie wykonania nasypu na DD 1/24;
  - rozpoczęcie wykonania kolumn przemieszczeniowych - zbrojonych na DD 1/19;

ROBOTY MOSTOWE 

 • WD-01 - kontynuacja prac przy murze oporowym T-WALL;
  - wykonanie wykopu pod fundament podpory „A”;
 • WS-02A - kontynuacja zasypek fundamentów,
  - montaż zbrojenia fundamentów "J1,2" ;
  - montaż zbrojenia slupów "C2,D1";
  - zabetonowanie fundamentów "S2" , "J1,2";
  - zabetonowanie słupów podpór "C2" , "D1";
  - montaż szalunków slupów "C2,D1"
  - montaż zbrojenia i szalunków fundamentów "H1,2" ;
  - montaż zbrojenia i szalunków słupa "B2",
  - zabetonowanie fundamentów "H1,2" oraz słupa podpory "B2";
 • WK-03 - zakończenie zagęszczania gruntu pomiędzy murami oporowymi a skrzydłami;
  - kontynuacja montażu zbrojenia dylatacji;
  - kontynuacja demontażu deskowań ustroju nośnego,
  - kontynuacja demontażu elementów konstrukcji wsporczej i skrzydeł i muru oporowego
  - montaż szalunków dylatacji - kontynuacja;
  - szpachlowanie i wyprawa ustroju nośnego; montaż geomat;
  - zabetonowanie fundamentu M1;
  - zabetonowanie dylatacji oraz skrzydeł muru oporowego M1;
 • WS-04 - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków przyczółka "B",
  - zakończenie demontażu szalunków przyczółka "A",
 • WS-05 - kontynuacja montażu szalunków i zbrojenia ustroju nośnego;
  - zabetonowanie ustroju nośnego – jezdnia wsch.;
 • WD-06 - zabetonowano ustrój nośny – pielęgnacja ustroju,
  - sprężenie konstrukcji nośnej;
  - montaż szalunków głowic;
  - demontaż deskowań i elementów konstrukcji wsporczej;
 • WS-07 - montaż zbrojenia przyczółka "A";
  - montaż zbrojenia skrzydeł przyczółka "B" etap 2;
  - pielęgnacja betonu ściany i skrzydeł podpory "B";
  - demontaż szalunków przyczółka podpory "B";
  - montaż szalunków przyczółka "A";
  -betonowanie skrzydeł podpory "B" etap2;
 • WS-08 - kontynuacja przygotowania podłoża i układania płyt pod rusztowania ustroju nośnego;
  - rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej oraz deskowań ustroju nośnego;
 • WS-09 - zabetonowanie fundamentu "A" str. zach;
  - zakończono zasypki przy podporze „A” Zach. i "D";
  - montaż zbrojenia fundamentu "E" i słupów "B";
  - montaż szalunków fundamentu "E";
  - montaż szalunków słupów podpory "B";
  - zabetonowanie słupów podpory "B";
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków oraz zabetonowano fundament "A" str. wsch.;
 • WD-10 - trwa montaż zbrojenia skrzydeł i oporników;
  - zabetonowanie skrzydeł podpór "A,C";
  - demontaż konstrukcji wsporczej i deskowań na ustroju nośnym;
 • WS-11 - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków przyczółka oraz skrzydeł „B" ;
  - zabetonowanie ściany i skrzydeł przyczółka "B";
  - kontynuacja zasypki przy podporze "A”,
  - wykonanie drenu za przyczółkiem "A";
 • WD-12 - zakończono zasypkę fundamentu "B”;
  - rozpoczęto montaż zbrojenia i szalunków słupa podpory "B";
  - zabetonowano słup "S1"podpory "B";
  - rozpoczęto przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju;
 • WD-13 - rozpoczęto montaż konstrukcji wsporczej ustroju, montaż deskowań ustroju;
  - zabetonowanie skrzydeł podpory "A";
  - rozpoczęto montaż łożysk podpory "B";
 • WD-14 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej ustroju nośnego pomiędzy podporami "B” i ,C" ;
  - przygotowanie podłoża pod konstrukcje wsporcza ustroju nośnego;
  - zabetonowanie ciosów podłożyskowych podpór "A, B, C"
  - montaż łożysk;

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych średniego napięcia:
  - E1/3 - Linia SN 15 kV, km 15+043, Linia L-415 GPZ Świebodzin - Międzyrzecka - Glińsko - montaż słupów - kontynuacja,
  - E1/4 - Linia SN 15 kV, km 14+836, Linia L-415-01 Glińsko – Rusinów - montaż słupów - kontynuacja,
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - Ut T1/5 - Sieć telekomunikacyjna, w km 16+152 (droga Rusinów - Witosław) – kontynuacja montażu sieci telekomunikacyjnej, roboty ziemne, układanie kabla;
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - rozpoczęcie prac - roboty ziemne przy wodociągu MOP;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

45,74

Odwodnienie korpusu drogowego

%

6,55

Wzmocnienie podłoża

%

30,20

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

23,35

Urządzenia obce

%

21,70

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 243 osoby,
 • sprzęt: 129 jednostek,

Stan na 15.04.2011 odcinek I

Warunki pogodowe pomimo kilku dni deszczowych oraz minimalnych nocnych przymrozków należy określić jako sprzyjające prowadzeniu robót. Kontynuowane są roboty drogowe oraz prace przy budowie i przebudowie urządzeń infrastruktury komunalnej. Roboty mostowe przebiegały bez przeszkód. Prace kontynuowano na 13 obiektach, a rozpoczęto na 1 obiekcie.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu; wykonywanie nasypu z gruntu z dokopu,
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp; wykonanie nasypu z gruntu z wykopu; wykonywanie nasypu z gruntu z dokopu;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp; wykonanie nasypu z gruntu z wykopu; wykonywanie nasypu z gruntu z dokopu;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów, izolacja przepustów – kontynuacja;
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami przemieszczeniowymi Screwsol pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09 – kontynuacja,
 • Droga powiatowa 1218F w km 11+197,80 – kontynuacja prac przy wykopie rozpoczęcie korytowania,
 • Roboty rozbiórkowe drogi 1219F – odhumusowanie, rozpoczęcie prac przy wznoszeniu nasypu;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – odhumusowanie, przygotowanie podłoża, rozpoczęcie wykonywania nasypu z gruntu z wykopu;
 • Drogi dojazdowe - odc.1
  - kontynuacja odhumusowania,
  - rozpoczęcie wykonania kolumn przemieszczeniowych na Dd1/19;

ROBOTY MOSTOWE 

 • WD-01 - rozpoczęcie montażu elementów muru oporowego T-WALL;
 • WS-02A - wykonanie betonu wyrównawczego podpory "J1,2";
  - montaż zbrojenia i szalunków slupów "B2”, „C2”, „D1";
  - montaż zbrojenia fundamentów "S1,2" , "H1,2" , "R1,2"
  - betonowanie fundamentów podpór "P1,2" , "O1,2", „ J2” "R1,2”, „S1”;
  - wykonanie izolacji fundamentów "R1,2";
  - zasypki fundamentów,
 • WK-03 - zabetonowano głowice zakotwień kabli sprężających,
  - montaż zbrojenia ścian muru oporowego "M1";
  - demontaż szalunków ustroju nośnego, betonowanie elementów skrzydeł,
  - demontaż elementów rusztowań - kontynuacja;
  - izolacje z żywic epoksydowych;
  - rozpoczęto montaż urządzeń dylatacyjnych;
 • WS-04 - montaż zbrojenia przyczółka "B",
  - demontaż szalunków przyczółka "A",
  - montaż szalunków przyczółka "B";
  - pielęgnacja betonu przyczółka i skrzydeł podpory "A"
 • WS-05 - zakończono zbrojenie przyczółka i skrzydła podpory "A",
  - zabetonowano przyczółek podpory "A";
  - montaż szalunków i zbrojenia ustroju nośnego;
  - pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych;
  - montaż deskowań ustroju nośnego;
 • WD-06 - kontynuacja montażu rusztowań i deskowań pod ustrój nośny,
 • WS-07 - zakończenie montażu zbrojenia i deskowań przyczółka podpory "B" ;
  - betonowanie ściany i skrzydeł podpory "B";
  - demontaż szalunków przyczółka podpory "B";
  - montaż zbrojenia i deskowań przyczółka "A";
 • WS-08 - zakończono montaż zbrojenia i zabetonowano słup podpory "C ",
  - wykonano zasypkę podpory „C”;
  - demontaż szalunków słupa podpory "C";
  - rozpoczęto przygotowanie podłoża i ułożenie płyt pod rusztowania ustroju nośnego;
 • WS-09 - trwa wiercenie i iniekcja mikropali (podpora "E”, „G”, „H”, „S "),
  - zabetonowano fundament podpory "D" str. zach.;
  - wykonano beton wyrównawczy podpory "A";
  - rozpoczęto montaż zbrojenia podpory „A”,
  - wykonano izolację fundamentu „D”,
  - rozpoczęto zbrojenie trzonu filarów podpory "B”, „C”, „D";
  - wykonano betonowanie trzonu filarów podpory „B” ;
 • WD-10 - zakończono montażu szalunków i zbrojenie ustroju nośnego,
  - zabetonowano ustrój nośny I etap,
  - wykonano montaż zbrojenia skrzydeł podpór "A” i „C",
  - zabetonowano skrzydełka;
  - pielęgnacja betonu ustroju nośnego 1 etap;
 • WS-11 - rozpoczęto montaż zbrojenia, szalowanie przyczółka i skrzydeł podpory "B",
  - zasypki przy podporze "A",
  - wykonano demontaż deskowań przyczółka i skrzydeł podpory "A";
  - wykonano izolacje pionowe ścian i skrzydeł podpory "A";
 • WD-12 - zakończono zbrojenie fundamentu "B”
  - zabetonowano fundament "B",
  - wykonano zbrojenie i szalowanie słupów podpory "B"”,
  - zabetonowano słup podpory "B";
  - pielęgnacja betonu słupa i fundamentu podpory "B", demontaż szalunków skrzydeł
 • WD-13 - zakończono zbrojenie i zabetonowano oczep podpory "C" ,
  - zabetonowano skrzydła podpory „A”,
 • WD-14 - zakończono zbrojenie i zabetonowano podporę "A" oraz skrzydła podpory „A” ,
  - wykonano betonowanie ciosów podłożyskowych
  - rozpoczęto montaż rusztowań i szalunków ustroju nośnego,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych średniego napięcia:
  - E1/3 - Linia SN 15 kV, km 15+043, Linia L-415 GPZ Świebodzin - Międzyrzecka - Glinsko - trwa montaż słupów,
  - E1/4 - Linia SN 15 kV, km 14+836, Linia L-415-01 Glińsko – Rusinów - trwa montaż słupów,
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - Ut T1/5 - Sieć telekomunikacyjna, w km 16+152 (droga Rusinów - Witosław) – rozpoczęto montaż sieć telekomunikacyjnej

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

37,95

Odwodnienie korpusu drogowego

%

3,93

Wzmocnienie podłoża

%

30,20

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

22,23

Urządzenia obce

%

21,70

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 225 osób,
 • sprzęt: 125 jednostek,

Ostatnio dodane