Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.04.2011 odcinek II

Korzystne – sprzyjające realizacji robót kontraktowych warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy prowadzić wszystkie roboty. Kontynuowane były prace utrzymaniowe oraz, przygotowawcze oraz roboty branżowe. Roboty mostowe prowadzono bez zmian na 4 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - kontynuacja odhumusowania objazdu ronda Świebodzin Północ i Świebodzin Południe,
  - kontynuacja odhumusowania odcinka trasy głównej pomiędzy obiektami WS-17 i WD-18,
  - odhumusowano zbiornik 2.1.,
 • Roboty ziemne
  - kontynuacja odbiorów w-w robót ziemnych wykonanych przed przerwą zimową,
  - profilowanie skarp i rowów w km 17+700 – 17+800 str. lewa , km 18+750 – 18+850 str. prawa, km 22+500 – 22+900, km 23+100,
  - kontynuacja robót ziemnych na całej długości trasy głównej oraz na węźle Świebodzin Północ i Świebodzin Południe,
  • prace przy wykopie w km 18+500, km 23+000 - 23+300;
  • wznoszenie kolejnych w-w nasypów w km 17+100 – 17+500, km 18+750 – 18+850, km 19+600 – 19+800, km 24+000 – 24+250, węzeł Świebodzin Północ – ŁBC, węzeł Świebodzin Południe – ŁA, ŁD, ŁBC,
 • Przepusty
  - przepust w km 21+590 – deskowanie i betonowanie płyty zespalającej, ścianki czołowej i skrzydełka wylotu,
  - przepust w km 22+590 – montaż zbrojenia - kontynuacja,
  - przepust w km 22+262 – deskowanie i betonowanie płyty dennej i fundamentu wlotu/wylotu, zasypki,

ROBOTY MOSTOWE 

 • WS 15 – w km 17+554
  - wykonano zasypki fundamentów przyczółków,
  - zamontowano łożyska,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończono montaż rusztowań i deskowanie pod ustrój nośny,
  - zamontowano łożyska,
  - rozpoczęto zbrojenie ustroju nośnego,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończono palowanie na podporze X,
  - kontynuacja palowania podpory B, M, N i W,
  - wykonano wykopy na podporach U, T i S,
  - wykonano chudy beto pod fundamenty podpór U i T,
  - trwa rozkuwanie pali na podporze U,
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu (wykonano od ul. Poznańskiej do DK2),
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zabetonowano 3 etap korpusu podpory B,
  - rozdeskowano przyczółek B,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Nie prowadzono, 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

79,77

Roboty ziemne

%

59,40

Odwodnienie korpusu drogowego

%

5,45

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

9,40

Urządzenia obce

%

53,60

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 84 osoby,
 • sprzęt: 48 jednostek,

Stan na 15.04.2011 odcinek II

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy kontynuować przygotowania i odbiory odcinków robót drogowych zrealizowanych przed okresem zimowym oraz rozpocząć zasadnicze roboty drogowe. Kontynuowane były również prace utrzymaniowe, przygotowawcze oraz roboty branżowe. Roboty mostowe prowadzono bez zmian na 4 obiektach. 

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie
  - kontynuowano składowanie i porządkowanie humusu w rejonie węzła Świebodzin ,
  - kontynuacja odhumusowania drogi technologicznej wzdłuż S3 w km 20+750-21+200,
  - kontynuacja odhumusowania objazdu ronda Świebodzin Północ,
  - rozpoczęto odhumusowanie odcinka trasy głównej pomiędzy obiektami WS-17 i WD-18,
 • Roboty ziemne
  - kontynuowano składowanie gruntu z wykopu w km 23+000 w km 24+300,
  - rozpoczęcie budowy nasypu objazdu ronda Świebodzin Północ,
  - kontynuacja profilowania skarp i rowów w km 18+300 i km 23+100-23+200,
  - kontynuacja odbiorów w-w robót ziemnych wykonanych przed przerwą zimową,
  - kontynuacja robót ziemnych (wykopy i nasypy) na całej długości trasy głównej oraz na węźle Świebodzin Północ i Świebodzin Południe.
 • Przepusty
  - przepust w km 19+558 – wykonano podłoże pod ławę,
  - przepust w km 21+590 – montaż zbrojenia,
  - przepust w km 22+590 – montaż zbrojenia,
  - przepust w km 22+262 – montaż zbrojenia,
  - przepust w km 24+007 - wykonano ławę fundamentową,
 • Podbudowy
  - kontynuacja dostarczania i składowania kruszywa 0/31,5 na teren budowy,

ROBOTY MOSTOWE 

 • WS 15 – w km 17+554
  - zakończono deskowanie korpusu podpory A2,
  - wykonano zasypki fundamentów przyczółków,WD 16 – w km 17+934,55
  - rozpoczęcie montażu deskowań pod ustrój nośny,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończenie palowania podpory R, U, kontynuacja palowania podpory N i W,
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zabetonowano 1 i 2 etap korpusu podpory B,
  - wykonano zasypki fundamentu podpory B,

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Budowa kanalizacji deszczowej do zbiornika 2.3. w km 20+700,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

79,77

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,25

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

8,23

Urządzenia obce

%

53,60

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 87 osób,
 • sprzęt: 47 jednostek,

Ostatnio dodane