Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.04.2011 odcinek III

Korzystne – sprzyjające realizacji robót kontraktowych warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy w pełni rozwinąć front robót drogowych. Kontynuowane były roboty mostowe na 11 obiektach oraz roboty branżowe. 

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie
  - DK 3- rejon km 0+900, DK 3- km 2+400- 2+600, DK 3- rejon km 2+650;
  - rejon km 42+000, Dd 4/15a, lewy najazd WD 21, prawy najazd WD 22,
 • Wywóz humusu na odkład
  - DK 3- rejon km 0+900, DK 3- km 2+500- 2+600, DK 3- rejon km 2+650;
  - rejon km 42+000, Dd 4/15a, lewy najazd WD 21, prawy najazd WD 22,
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 - kontynuacja,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+800, km 32+900, km 35+910, km 40+200, Zb.f. 3.6,
 • Nasypy:
  - rejon km 25+000, odcinek km 26+300- 27+400, rejon km 28+400- 28+550, rejon km 30+000, km 30+600- 32+175, km 32+900- 33+900, km 37+100- 37+800, km 40+960- 41+425, rejon km 41+300, Dd 4/04, najazdy na WD 20, teren OUD;
 • Wykopy:
  - rejon km 28+000, rejon km 28+700, rejon km 28+700, km 31+800- 32+100, km 32+175- 32+900, km 33+900- 34+500, rejon km 36+200-36+250, km 36+450-36+600;
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 26+300- 26+900, km 27+200- 27+400, km 27+650- 27+800
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
  - droga dojazdowa Dd 4/15;
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej oraz w-wy ścieralnej objazdu obiektu WD 29;
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - PS 3- km 27+475 - kontynuacja,
  - PS 5- km 28+600 - kontynuacja,
  - PS 6- km 29+100 - kontynuacja,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.1, Zb.R. 4.2, Zb.f. 4.8 ;

ROBOTY MOSTOWE 

 • WD 20 - km 25+804,82
  - zasypki przyczółków
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - rozpoczęcie szalowania ustroju niosącego,
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe,
  - zakończono montaż łożysk,
 • WD 22 – w km 28+975
  - kontynuacja montażu rusztowań pod ustrój nośny,
  - rozpoczęcie szalowania ustroju niosącego,
  - zakończono montaż łożysk,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - rozpoczęcie szalowania ustroju niosącego,
  - zakończono montaż łożysk,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja scalania konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zbrojenie skrzydła w osi C,
  - zabetonowanie ścianki zaplecznej i skrzydełka na podporze C,
  - zakończono montaż łożysk,
 • WD 27- km 35+910,84
  - kontynuacja zasypek fundamentów,
  - zakończenie zbrojenia korpusu i skrzydełka w osi C,
  - zabetonowano podporę w osi C,
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe w osi A,
  - zakończono izolację podpory A,
 • WS 30 - km 40+178,93
  - zbrojenie skrzydła w osi A oraz podpory w osi B,
  - zabetonowano II etap skrzydeł w osi A,
  - zabetonowano korpus w osi B,
 • WS 31 - km 40+490,15
  - kontynuacja prac przy wzmacnianiu podłoża,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - kontynuacja zbrojenia podpory w osi A,
  - kontynuacja zasypki fundamentów,
  - zakończenie wykonania ścianek szczelnych,
  - zabetonowano podporę w osi A, lewa strona oraz II etap skrzydeł,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - zbrojenie ustroju niosącego 2 etap,
  - montaż kabli sprężających,

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych NN i SN:
  - linie kablowe SN: E 4/2, E 4/4 - w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W10-W11 - kontynuacja,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4- kontynuacja,
 • Odwodnienie:
  - kontynuacja KD 4/1 ,
 • OUD:
  - prace przy zbrojeniu budynku garażowego z warsztatem,
  - betonowanie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji,
  - kontynuacja wykonania zewnętrznych sieci wod-kan - kanalizacja deszczowa OUD, sieć wodociągowa OUD ,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

93,56

Roboty ziemne

%

18,50

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

28,21

Urządzenia obce

%

43,70

OUD Sulechów

%

10,27

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 348 osób,
 • sprzęt: 168 jednostek,

Stan na 15.04.2011 odcinek III

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy kontynuować pełen front robót drogowych i branżowych. Kontynuowane były roboty mostowe na 8 obiektach. Planowane jest wprowadzenie dodatkowej zmiany nocnej przy prowadzeniu robót ziemnych. 

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie
  - rejon km 40+250,
  - DK 3 w km 1+100, km 2+100- 2+500
 • Wywóz humusu na odkład
  - rejon km 40+250,
  - DK 3 rejon km 2+200, km 2+500
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 - kontynuacja,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+800, km 35+910, km 40+200, Zb.f. 3.6,
 • Nasypy:
  - odcinek km 26+300- 27+400, km 28+500, km 30+600- 32+175, km 37+000- 38+000, km 40+960- 41+450, km 32+900- 33+900, km 37+550- 37+600,
  - droga dojazdowa Dd 4/04, Dd4/08, Dd 4/10, Dd 4/15,
  - najazd na WD 20 i WD 25,
 • Wykopy:
  - rejon km 28+000-28+100, km 32+175- 35+490, km 40+200- 40+400, km 41+500,
  - droga dojazdowa Dd 4/08,
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 27+600- 27+800- lewa strona,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - drogi dojazdowe Dd 4/04, Dd 4/05, Dd 4/10, Dd 4/13,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem:
  - droga dojazdowa Dd 4/15,
 • Nawierzchnia tłuczniowa:
  - droga dojazdowa Dd 4/13,
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - PS 1- km 25+425,
  - PS 3- km 27+475,
  - PS 5- km 28+600 - kontynuacja,
  - PS 6- km 29+100 – kontynuacja,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.1, Zb.R. 4.2

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 21 – w km 27+826,61
  - zabetonowano oczepy na podporze C,
  - zbrojenie korpusu w osi C – w trakcie,
  - zabetonowano korpus w osi A,
 • WD 22 – w km 28+975
  - trwa montaż rusztowań pod ustrój nośny,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - rozpoczęcie zasypek fundamentów,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja montażu elementów oporowych T-Wall,
  - kontynuacja scalania konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zabetonowano oczepy podpory C,
  - zbrojenie korpusu w osi C – w trakcie,
  - rozpoczęcie zasypek fundamentów,
 • WD 27- km 35+910,84
  - rozpoczęto zbrojenie skrzydła w osi A,
  - zabetonowano ściankę zapleczną i skrzydełka w osi A,
  - rozpoczęcie zasypek fundamentów,
 • WS 30 - km 40+178,93
  - kontynuacja zbrojenia korpusu w osi A i B,
  - zabetonowano korpus podpory A,
 • WS 31 - km 40+490,15
  - rozpoczęcie prac przy wzmacnianiu podłoża,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - kontynuacja zbrojenia podpory w osi A,
  - kontynuacja zasypki fundamentów,
  - wykonanie izolacji podpory w osi D,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - zakończenie zbrojenia ustroju niosącego,
  - betonowanie ustroju niosącego – strona prawa,

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych NN i SN:
  - linie kablowe E 3/6, E 4/3, E 4/4, E 4/6, E 4/8 - w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W10-W11 - w trakcie,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4- kontynuacja,
 • Odwodnienie:
  - kontynuacja KD 4/11a - układanie rur i montaż studni,
 • OUD:
  - wykonanie zasypki fundamentów budynku biurowo socjalnego,
  - wykonanie zbrojenia i betonowanie fundamentów budynku garażowego,
  - wykonano izolację fundamentów budynku socjalnego,
  - kontynuacja wykonania zewnętrznych sieci wod-kan - kanalizacja deszczowa OUD, sieć wodociągowa OUD ,
  - rozpoczęcie montażu podposadzkowych wewnętrznych instalacji sanitarnych,
  - rozpoczęcie prac przy teletechnicznej kanalizacji kablowej ,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

90,20

Roboty ziemne

%

18,50

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

27,29

Urządzenia obce

%

43,70

OUD Sulechów

%

10,27

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 349 osób,
 • sprzęt: 168 jednostek,

Ostatnio dodane