Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.03.2011 odcinek I

Wykonawca w miarę poprawy warunków atmosferycznych sukcesywnie zwiększa front robót drogowych. Po osuszeniu, dogęszczeniu i skontrolowaniu jakości odcinków zrealizowanych przed okresem zimowym, przystąpiono do przygotowania podłoża oraz wykopów i wznoszenia nasypów. Równolegle prowadzone są prace przy budowie i przebudowie urządzeń infrastruktury komunalnej. Roboty mostowe kontynuowane są bez przeszkód. Prace prowadzone są 13 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie:
  - km 8+450-8+550,
  - droga 1219F,
 • Kontynuacja wywozu humusu na odkład:
  - WS-07,
 • Wykopy:
  - km 2+800-2+850,
  - km 5+100-6+300,
  - km 11+197,
  - km 11+700-12+500,
  - km 13+150-13+450,
  - km 13+600-13+900,
  - wykonano rowy na odcinku km 3+800-3+950,
 • Nasypy:
  - przygotowanie podłoża: km 3+250-3+700,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów:
  - km 0+550-0+580,
  - km 3+650-4+000,
  - km 6+700-6+820,
  - km 6+875-7+050,
  - km 11+250-11+700,
  - km 12+800-13+050,
  - 15+150-15+500;
  - km 15+600-15+700,
  - gromadzenie materiałów na nasypy w km 3+800-3+850 oraz km 11+200-11+700,
  - skarpowanie nasypów w km 13+300-13+450,
 • Budowa drogi technologicznej przy WD-06 - WS-07 oraz kontynuacja DD 1/29,
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami przemieszczeniowymi Screwsol pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09 – kontynuacja,
 • Kontynuacja prac przy nasypie zbrojonym w km 3+900-3+940, km 3+970-3+990,
 • Roboty rozbiórkowe drogi 1219F,
 • Przystąpiono do osuszania podłoża w km 15+150-15+320; km 15+550-15+700; km 15+800-15+900,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS-02A - zakończono montaż zbrojenia fundamentu podpory "L1, „L2" , "D2" , "G1,2”
  - wykonano beton wyrównawczy podpory „R1" , „H1”, „H2", "R2" , "J2" ,
  - zabetonowano fundamenty podpory "B1" , "I2" , "I1", "L1” ,”L2" , "D2" , "G1” ,”G2",
  - montaż zbrojenia i szalunków podpory "C2' , "D1" - ETAP 2 oraz słupa "B2" ETAP 1 – w trakcie,
  - wykonano izolacje fundamentów podpór "K1”, „K2", "I1", "I2",
  - zakończono demontaż szalunków fundamentów podpór "F1" , "B1",
 • WK-03 - zakończono montaż zbrojenia oraz zabetonowano ustrój nośny – 2 etap, rozpoczęto demontaż elementów deskowań i rusztowań,
  - zakończono montaż kabli sprężających,
 • WS-04 - kontynuacja montażu szalunków i zbrojenia fundamentu „A”,
 • WS-05 - zakończono przygotowanie podłoża pod rusztowania + układanie płyt, rozpoczęto montaż rusztowań ustroju nośnego ,
 • WD-06 - kontynuacja montażu rusztowań i deskowań pod ustrój nośny,
 • WS-07 - rozpoczęto montaż zbrojenia podpory "B",
 • WS-08 - zakończono montaż zbrojenia i szalunków filarów oraz zabetonowano filary podpory "A" , "B",
  - rozpoczęto demontaż szalunków filarów oraz zasypki podpory "A" , "B"
 • WS-09 - kontynuacja pompowania wody,
  - trwa wiercenie i iniekcja mikropali (podpora „G”, „E”, „F”),
  - wymiana gruntu przy przyczółku A stanowiąca roboty przygotowawcze do wykonania wibroflotacji,
  - zabetonowano fundament podpory "B” i „D”,
  - wykonano beton wyrównawczy pod podporę „D” i „C”, „F”,
 • WD-10 - zakończono montaż rusztowań , rozpoczęto montaż szalunków ustroju nośnego,
 • WS-11 - zakończenie montażu zbrojenia i zabetonowanie ściany podpory "A”,
 • WD-12 - zabetonowano fundamenty podpór „A” i „C”,
  - zabetonowano skrzydła podpór "A" , "C",
  - wykonano beton wyrównawczy podpory "B" ,
 • WD-13 - zakończono przygotowanie podłoża pod rusztowania , rozpoczęto montaż elementów rusztowań ,
  - zabetonowano przyczółek podpory "A" ,
 • WD-14 - zabetonowano fundament podpory "A" ,
  - zakończono demontaż deskowań fundamentu podpory "C" ,
  - montaż deskowań przyczółka podpory "A" ETAP 2 - w toku,
  - rozpoczęto przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju nośnego ,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych:
  - Likwidacja słupów oświetleniowych węzeł Międzyrzecz Płd
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - Kontynuacja prac przy kanalizacji deszczowej - montaż studni kanalizacyjnych ściekowych Ø 500mm w km 10+600-10+800
  - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie km 16+050,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,80

Roboty ziemne

%

32,17

Odwodnienie korpusu drogowego

%

3,05

Wzmocnienie podłoża

%

16,52

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

17,20

Urządzenia obce

%

21,70

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 333 osoby,
 • sprzęt: 128 jednostek,

Stan na 15.03.2011 odcinek I

Dzięki poprawie warunków atmosferycznych wznowione zostały częściowo roboty drogowe (roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów oraz przygotowawcze roboty do wznowienia budowy nasypów). Roboty mostowe przebiegały bez przeszkód. Kontynuowano prace na 13 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja wywozu humusu na odkład:
  - WS-07, WS-09, WD-12,
 • Wykopy:
  - km 4+900-5+100, km 5+500-6+250 km 6+000-6+450,
  - km 13+150-13+450,
  - km 13+650,13+750,
 • Nasypy:
  - profilowanie i dogęszczanie nasypów w km 3+250-3+900, km 10+850-11+150, km 11+250-11+650, km 12+750-13+150
  - skarpowanie nasypu w km 11+200-11+700,
 • Kontynuacja budowy drogi technologicznej po śladzie DD 1/29,
 • Budowa drogi serwisowej DD 1/13,
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami przemieszczeniowymi Screwsol pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09 – kontynuacja,
 • Kontynuacja prac przy wzmocnienia podłoża - nasyp zbrojony w km 3+900-3+990,
 • Dowożenie i gromadzenie materiałów na nasypy z wykopów oraz dokopu w Mostkach,

ROBOTY MOSTOWE 

 • WS-02A - kontynuacja robót palowych (platforma „D2”, „O1”, „R2”, „S”) ,
  - zabetonowano fundamenty podpory "K1" , "K2, "C1" , "F2" , "F1" ,
  - montaż zbrojenia i szalunków podpory "F" , "B" , "I"
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków słupa "D1" i „C2”,
  - zabetonowano 1 etap słupów podpory „C1”, „D1”,
  - rozpoczęto montaż szalunków fundamentu podpory "S1" , "C1" ,
  - wykonano beton wyrównawczy podpory "B" , "G", "C1" , "F2" , "F1"
 • WK-03 - zabetonowano ściany muru oporowego "M2" , "M3" , "M4"
  - zakończenie montażu zbrojenia płyty oraz zabetonowano ustrój nośny – 1 etap,
 • WS-04 - rozpoczęto montaż szalunków i zbrojenia fundamentu „A”,
  - zakończono montaż szalunków i zbrojenia fundamentu „B”,
 • WS-05 - zakończono montaż szalunków i zbrojenia podpory "B" ,
  - wykonano izolacje, zasypki i zagęszczenie gruntu podpora "A" i "B"
 • WD-06 - kontynuacja montażu rusztowań pod ustrój nośny,
  - zabetonowano ciosy podłożyskowe,
 • WS-07 - zakończono montaż zbrojenia i zabetonowano fundament podpory „A” ,
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano fundament podpory „B”,
  - zakończono zasypki + izolacje fundamentów "A , "B" ,
 • WS-08 - zabetonowano fundamenty podpór „A” i „B”, "C",
  - montaż zbrojenia i szalunków filarów - PODPORY "A" , "B" – w toku,
 • WS-09 - kontynuacja pompowania wody - podpory "B" , "C" , "D" , "F" ,
  - trwa wiercenie i iniekcja mikropali (podpora „A” – w toku),
  - kontynuacja przygotowań do wymiany gruntu, gromadzenie materiału,
  - zabetonowano fundament podpory "B" i „C”,
  - wykonano beton wyrównawczy pod podporę „D”,
 • WD-10 - montaż rusztowań – kontynuacja (70%),
 • WS-11 - kontynuacja montażu zbrojenia - ściana podpory "A" j.prawa,
 • WD-12 - zakończono montaż zbrojenia oczepu fundamentów „A” i „C”,
 • WD-13 - zabetonowano słupy podpory „B2” i "C" ,
  - wykonano zasypkę podpór „A” i „C”,
 • WD-14 - rozpoczęto zasypki i zagęszczanie gruntu słupów podpory "B",
  - zabetonowano ścianę i skrzydła podpory „C”,

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych:
  - MOP- Montaż nowych przewodów 3x AFL 35 mm² -250m,
  - Układanie kabla w rurach ochronnych w km 9+343,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wykopy i prace przy kolektorze kanalizacji deszczowej w km 10+600-10+800,
  - montaż studni z wpustem i osadnikiem w km 2+460-2+735,
  - Montaż słupów typu P-12 w km 5+500,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,80

Roboty ziemne

%

27,86

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,78

Wzmocnienie podłoża

%

13,67

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

14,95

Urządzenia obce

%

20,67

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 312 osób,
 • sprzęt: 77 jednostek,

Ostatnio dodane