Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.03.2011 odcinek II

Wykonawca wznowił roboty drogowe po sezonie zimowym. Przystąpiono do osuszania, dogęszczenia i skontrolowania jakości odcinków robót zrealizowanych przed okresem zimowym. Kontynuowane były również prace utrzymaniowe oraz przygotowawcze. Kontynuowano roboty mostowe na 4 obiektach oraz roboty branżowe.

ROBOTY DROGOWE

 • kontynuacja dostarczania i składowania kruszywa 0/31,5 na teren budowy,
 • kontynuacja oczyszczania przepustów skrzynkowych,
 • prace przygotowawcze, przygotowanie podłoża pod przepust w km 24+007,
 • odhumusowanie drogi technologicznej wzdłuż S3 w km 20+750-21+200 oraz objazdu ronda Świebodzin Płn.,
 • składowanie i porządkowanie humusu ,
 • składowanie gruntu z wykopu w km 22+000 w km 24+300,
 • rozpoczęcie profilowania skarp i rowów w km 18+200 i km 22+600,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - rozpoczęto deskowanie korpusu podpory A2,
  - zabetonowano korpus podpory A2,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - kontynuacja przygotowania podłoża pod rusztowania,
  - rozpoczęcie montażu rusztowań pod ustrój nośny przęsła A-B,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - rozpoczęcie robót palowych
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - deskowanie korpusu podpory B,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Kanalizacja deszczowa S11 WP1-WP2,
 • Przebudowa wodociągu W2/3,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

75,94

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

7,50

Urządzenia obce

%

50,98

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 84 osoby,
 • sprzęt: 41 jednostek,

Stan na 15.03.2011 odcinek II

Wykonawca nie wznowił zasadniczych robót drogowych. Kontynuowane były jedynie prace utrzymaniowe oraz przygotowawcze. Bez przeszkód kontynuowano roboty mostowe na 4 obiektach oraz roboty branżowe. Wznowiono prace na 1 obiekcie mostowym. Zakończono prace i wyposażono laboratorium kontrolne Inżyniera. 

ROBOTY DROGOWE 

 • zakończenie dowożenia i składowania materiału z dokopu przy węźle Świebodzin Płd.,
 • utrzymanie dróg technologicznych - ciągłe,
 • składowanie kruszywa 0/31,5,
 • oczyszczanie przepustów skrzynkowych w km 21+590, 22+262, 23+588,

ROBOTY MOSTOWE 

 • WS 15 – w km 17+554
  - zabetonowano i rozdeskowano korpus podpory A1,
  - zabetonowano skrzydełka podpory A1,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - kontynuacja przygotowania podłoża pod rusztowania,
  - rozpoczęcie montażu rusztowań pod ustrój nośny przęsła B-C,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - wzmacnianie podłoża,
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zabetonowano korpus podpory A – 2 i 3 etap,
  - rozdeskowano korpus podpory A,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zabetonowano skrzydełka przyczółków podpory A i C,

ROBOTY BRANŻOWE

 • roboty wod- kan.
  - zakończono przełączenie wodociągu W2/2,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

75,94

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

6,20

Urządzenia obce

%

50,98

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 73 osoby,
 • sprzęt: 29 jednostek,

Ostatnio dodane