Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.03.2011 odcinek III

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy rozwinąć pełen front robót drogowych i branżowych. Kontynuowane były roboty mostowe na 10 obiektach, wznowiono prace na 1 obiekcie mostowym.. 

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie
  - rejon km 35+000, rejon km 37+500, rejon km 38+000, rejon km 40+450
 • Wywóz humusu na odkład
  - rejon km 35+000, rejon km 38+000
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 - kontynuacja,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+800, km 30+600, km 32+900, Zb.R. 3.7, Zb.f. 4.8
 • Nasypy:
  - rejon km 26+500- 26+800, rejon km 27+300, rejon km 27+700, rejon km 30+000, rejon km 30+600, rejon km 35+000,
  - km 31+600- 31+800 strona prawa,
  - km 41+110- 41+960,
  - najazd na obiekt WD 25,
  - drogi dojazdowe Dd 4/04, Dd 4/10, Dd 4/12, Dd 4/13,
 • Wykopy:
  - km 28+000, km 32+175- 32+900, km 37+800- 37+950,
  - rejon km 37+500
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - drogi dojazdowe Dd 4/05, Dd 4/12, Dd 4/13, objazd obiektu WD 29,
  - plac składowy w km 35+900,
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - PS 5- km 28+600 ,
  - PS 6- km 29+100,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy Zb.R. 4.1 i Zb.R.4.2 ,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 – w km 25+804,82
  - zakończono zasypkę fundamentów,
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - wykonano zbrojenie i zabetonowano oczepy na podporze A i C,
 • WD 22 – w km 28+975
  - zakończono zasypkę fundamentów,
  - wykonano izolację fundamentów podpory A i C,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - zabetonowano słup podpory B,
  - zaizolowano fundamenty podpór A, B i C,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - rozpoczęto zasypkę fundamentów,
  - rozpoczęto montaż elementów oporowych T-Wall,
  - wznowiono prace przy scalaniu konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zakończono zbrojenie skrzydła w osi A
  - zabetonowano skrzydła, filary w osi A,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zakończono zbrojenie korpusu w osi A oraz słupów w osi B,
  - rozpoczęto zbrojenie korpusu w osi A- II etap,
  - zabetonowano filary oraz korpus w osi A,
 • WD-28 - w km 36+800,30
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano fundament podpory w osi C,
 • WS 30 - km 40+178,93
  - rozpoczęto zbrojenie korpusu w osi A i B
  - rozpoczęto zasypki fundamentów,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zabetonowano filary, fundament w osi A prawa strona oraz ciosy na podporze B,
  - rozpoczęto zbrojenie podpory w osi A,
  - wykonano izolację fundamentów podpory B i D,
  - rozpoczęto zasypkę fundamentów,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - kontynuacja deskowania ustroju niosącego,
  - rozpoczęto montaż kabli sprężających,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych SN:
  - linie kablowe E 3/1, E3/2, E 3/6, E 4/2, E 4/4, E 4/11- w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W3/1, W8- W9, W1-W2, W3-W4, W5- W6, W6- W7 - w trakcie,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4- kontynuacja,
 • Odwodnienie:
  - kontynuacja KD 4/11a- układanie rur i montaż studni,
  - KD 4/24,
 • OUD:
  - kontynuacja zbrojenia ław fundamentowych oraz robót fundamentowych pod budynki, rozpoczęto wznoszenie murów fundamentowych, izolacje murów i fundamentów,
  - kontynuacja wykonania zewnętrznych sieci wod-kan - kanalizacja deszczowa OUD, sieć wodociągowa OUD ,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

89,20

Roboty ziemne

%

10,70

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

23,60

Urządzenia obce

%

42,80

OUD Sulechów

%

8,88

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 285 osób,
 • sprzęt: 135 jednostek,

Stan na 15.03.2011 odcinek III

Poprawa warunków atmosferycznych od początku marca pozwoliła Wykonawcy wznowić część robót drogowych i branżowych. Kontynuowane były roboty mostowe na 7 obiektach, wznowiono prace na 3 obiektach oraz część robót branżowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - km 37+900, km 40+200,
  - rejon km 30+000- 30+100, rejon km 38+000,
  - prawy najazd na obiekt WD 20 km 41+120 ,
  - droga dojazdowa Dd 3/02,
 • Wywóz humusu na odkład
  - km 37+900, km 40+250, km 40+200,
  - rejon km 30+000- 30+100, rejon km 38+000,
  - prawy najazd na obiekt WD 20,
  - droga dojazdowa Dd 4/13, Dd 3/02,
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 - kontynuacja,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+900, km 30+600, km 32+900, km 37+000, Zb.R. 4.1, Zb.f. 4.8,
 • Nasypy:
  - rejon km 30+600, rejon km 35+000,
  - prawy najazd na WD 20,
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - PS 2 w km 26+275- zbrojenie wlotu/wylotu – kontynuacja,
  - PS 30- km 35+661- rozpoczęto montaż przepustu,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuacja prac przy Zb.R. 4.1 ,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 – w km 25+804,82
  - zakończono zasypkę fundamentów,
  - wykonano izolację fundamentów i ścian przyczółków,
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - zakończono zasypki fundamentów podpory A i C i ściany przyczółków,
 • WD 22 – w km 28+975
  - zabetonowano filary obiektu,
  - wykonano izolacje podpory A i C,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano skrzydła korpusu A i C,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - w trakcie znajdują się zasypki fundamentów podpory B,
  - zaizolowano korpus w osi A i B,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zakończono zbrojenie korpusu podpory w osi A,
  - zabetonowano fundament podpory w osi B,
  - betonowanie oczepów w osi A – w trakcie,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano fundament podpory w osi B ,
  - zakończono zbrojenie korpusu w osi A,
 • WD-28 - w km 36+800,30
  - zakończono zbrojenie fundamentu podpory A,
  - zabetonowano fundament podpory A i B,
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano ściany przyczółka w osi A,
  - rozpoczęto zbrojenie fundamentu w osi C ,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - wykonano izolacje fundamentu podpory w osi B, korpusu w osi D,
  - zakończono zbrojenie fundamentu podpory w osi A, prawa strona,
  - zabetonowano filary oraz fundament w osi A lewa strona ,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - kontynuacja deskowania ustroju niosącego,
  - zakończono betonowanie ciosów podłożyskowych,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych SN:
  - linie kablowe E3/2, E 4/2, E 4/4, E 4/11– w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - kanalizacja deszczowa KD 4/24, KD 4/1, KD 4/11a- układanie rur i montaż studni,
  - wodociąg W3/1, W8- W9, W10- W11- kontynuacja,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4- kontynuacja,
 • Sieć gazowa:
  - zakończono roboty na G 3/1, G 3/2,
  - rejon ropociągu – w toku,
 • OUD:
  - kontynuacja wykopów pod fundamenty obiektów, zbrojenie ław fundamentowych oraz robót fundamentowych pod budynki,
  - kontynuacja wykonania zewnętrznych sieci wod-kan,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

87,70

Roboty ziemne

%

10,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

22,40

Urządzenia obce

%

41,40

OUD Sulechów

%

8,88

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 250 osób,
 • sprzęt: 103 jednostki,

Ostatnio dodane