Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 28.02.2011 odcinek I

Powrót zimowej aury w drugiej połowie lutego znowu uniemożliwił prowadzenie większości robót. Wstrzymana została większość robót drogowych i branżowych, a roboty mostowe zostały spowolnione. Kontynuowano prace na 13 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie:
  - km 7+100-7+150, km 8+950-9+100,
  - droga serwisowa DD 1/16 w km 1+175-1+275, DD 1/13 w km 0+050-0+220,
 • Kontynuacja wywozu humusu na odkład:
  - WD-07,WS-09,
  - km 13+350-13+400,
 • Wykopy:
  - skarpowanie w km 13+250-13+350,
  - km 2+850-2+920, km 6+400-6+450,
  - km 13+150-13+400, km 13+600-13+800,
  - droga 1218F w km 0+600-0+700,
  - gromadzenie materiału na nasyp w km 11+200-11+600, oraz 11+750-11+950,
 • Budowa drogi technologicznej po śladzie DD 1/29
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami przemieszczeniowymi Screwsol pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09 – kontynuacja,
 • Przygotowania do wzmocnienia podłoża - wykonanie rusztowań pod nasyp zbrojony, rozłożenie geotkaniny w km 3+800-3+900,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS-02A - zakończenie wykonania pali właściwych na podporze „G1”, „P1”, „S2”, „B1” , „H1”,
  - wykonanie pali właściwych na podporze „R1”, – w toku,
  - kontynuacja wymiany gruntu - platformy "R”, „S",
  - zabetonowano fundamenty podpory "N1", „N2”,
  - rozpoczęto montaż zbrojenia i szalunków podpory „D1” i „C2”,
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków podpory "K",
  - wykonano beton wyrównawczy podpory "F1", "F2","G2","L2" ,
 • WK-03 - kontynuacja montażu zbrojenia i deskowań muru "M2" , "M3" , "M4"
  - kontynuacja montażu zbrojenia płyty (60%),
  - zakończono osadzanie wpustów,
 • WS-04 - zabetonowano fundament podpory „A” – trwa rozdeskowanie,
  - rozpoczęto montaż szalunków i zbrojenia fundamentu „B”,
 • WS-05 - montaż szalunków i zbrojenia podpory "B" – w toku,
 • WD-06 - zakończono układanie płyt podłoża pod rusztowania,
  - rozpoczęto montaż rusztowań (15%),
 • WS-07 - rozpoczęto montaż zbrojenia podpory „A” i „B”,
 • WS-08 - zakończono montaż szalunków i zbrojenia podpór „A” i „B”, "C",
 • WS-09 - kontynuacja pompowania wody - podpory "B" , "C" , "D" , "F" ,
  - kontynuacja układania płyt drogowych,
  - trwa wiercenie i iniekcja mikropali (zakończono na podporze „D” i „F”, na podporze „A” – w toku),
  - kontynuacja przygotowań do wymiany gruntu, gromadzenie materiału,
  - zabetonowano fundament podpory "B" – jezdnia prawa,
  - montaż zbrojenia podpory „B” i „C” – w toku,
 • WD-10 - montaż rusztowań – kontynuacja (50%),
 • WS-11 - rozpoczęto montaż zbrojenia - ściana podpory "A" j.prawa,
 • WD-12 - rozpoczęto przygotowanie drogi dojazdowej do obiektu,
  - rozpoczęto montaż zbrojenia oczepu fundamentów „A” i „C”,
 • WD-13 - zakończono montaż zbrojenia i szalunków podpory „B” i "C" ,
 • WD-14 - zakończono montaż zbrojenia i szalunków podpory "A" i "C",

ROBOTY BRANŻOWE

 • Kontynuacja prac przy kanale deszczowym w km 2+460-2+735, 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,66

Roboty ziemne

%

26,80

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,33

Wzmocnienie podłoża

%

13,67

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

9,45

Urządzenia obce

%

14,68

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 304 osoby,
 • sprzęt: 94 jednostki,

Stan na 15.02.2011 odcinek I

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków i intensywnych dreszczów Wykonawca prowadził roboty drogowe i branżowe na niektórych odcinkach. Bez przeszkód prowadzone były roboty mostowe. Kontynuowano prace na 12 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie:
  - DD 1/22 w km 0+070-0+809
 • Wywóz humusu na odkład:
  - WS-07,WD-08,WS-09
  - DD 1/17,
 • Hałdowanie humusu:
  - km 7+200,7+250,
 • Wykopy:
  - wykonanie przeciwskarpy w km 2+550-2+625, 2+850-2+950,
  - skarpowanie w km 12+200-12+900,
  - km 2+750-2+930, km 2+850-2+920 – kontynuacja,
  - km 13+150-13+400,
 • Nasypy:
  - przygotowanie podłoża pod nasyp trasy głównej w km 3+400-3+675, km 2+450-2+550, km 3+500-3+675, km 2+400-2+550, km 10+550-10+800, km 12+750-13+400 oraz drogi dojazdowe DD 1/22 w km 0+050-0+500,
  - wykonanie w-wy nasypu w km 3+400-3+500, km 3+700-3+800,
  - dogęszczanie nasypu, przygotowania do odbioru w km 10+850-11+150, 10+800-11+150, 11+250-11+700,
 • Budowa drogi technologicznej przy WS-05,
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami przemieszczeniowymi Screwsol pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09 – kontynuacja,
 • Wykonanie rusztowań pod nasyp zbrojony, rozłożenie geotkaniny w km 3+700-3+800,
 • Równanie drogi dojazdowej do WD-12,
 • Wzmocnienie drogi dojazdowej do WD-12,
 • Uzupełnienie poboczy na dojeździe do obiektu WD-13,
 • Kontynuacja dowozu i gromadzenie pospółki, kopalnia Mostki,
 • Prace przy odwodnieniu pasa drogowego po intensywnych opadach deszczu,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS-02A - zakończenie wykonania pali właściwych na podporze „C1”, „J1”, „J2” , „L1”, „L2”, „F1”, „G1”, „G2”, „I1”, „I2”,
  - wykonanie pali właściwych na podporze „S1”, „O2”, – w toku,
  - wymiana gruntu z wypompowywaniem wody igłofiltrami - platformy "R”, „,S",
  - zabetonowano fundamenty podpory "M2", „E1”, „E2” ,
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków podpory "E2",
  - wykonano beton wyrównawczy podpory „I1”, „N1”, "I2" ,
  - trwa wypompowywanie wody - igłofiltry podpory "R" , "S"
 • WK-03 - zabetonowano fundament muru oporowego "M4" ,
  - montaż zbrojenia i deskowań muru – 1 etap – w toku,
  - rozpoczęto montaż zbrojenia płyty,
  - kontynuacja zasypki przyczółka "1" ,
 • WS-04 - trwa wypompowywanie wody z wykopów
  - rozpoczęto montaż zbrojenia i szalunków fundamentu podpory „A”,
 • WS-05 - montaż szalunków podpory "B" – rozpoczęcie,
  - zabetonowano przyczółek „A” – 1 etap,
 • WD-06 - trwają zasypki podpory „A”, "B” i ”C”,
 • WS-07 - przeprowadzono test próbnego obciążenia podpory "A",
  - ku końcowi zbliża się rozkuwanie głowic pali,
 • WS-08 - wykonano beton wyrównawczy podpory „A”, „B” i „C” – trwa montaż szalunków i zbrojenia ,
 • WS-09 - wypompowywanie wody - podpory "B" , "C" , "D" , "F" ,
  - trwa układanie płyt drogowych,
  - trwa wiercenie i iniekcja mikropali,
  - rozpoczęto przygotowania do wymiany gruntu, gromadzenie materiału,
  - wykonano beton wyrównawczy podpory „C”,
  - rozpoczęto montaż szalunków i zbrojenia - podpora "B",
 • WD-10 - montaż rusztowań – kontynuacja (30%),
 • WS-11 - zabetonowano i zaizolowano fundament podpory „A” (j. lewa i prawa) oraz „B” (j. prawa),
 • WD-13 - zabetonowano fundament podpory „A” , „B” i "C",
  - montaż zbrojenia słupa podpora "B" – w toku,
 • WD-14 - zabetonowano słup nr 1 podpory "B", nr 2 – w toku,
  - zakończono izolację fundamentów podpór "B", i "C" ,
  - zakończono szalowanie i zbrojenie korpusu podpory „A”,
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków podpory "C",

ROBOTY BRANŻOWE

 • Rozpoczęto prace przy kanalizacji tłocznej w km 16+205- ułożenie rury ochronnej,
 • Przebudowa linii średniego napięcia zasilającego MOP Sosnówka E1/6 w km 5+350,
 • W trakcie jest przebudowa kolizji kanalizacyjnej K 1/3 w km 2+460,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,66

Roboty ziemne

%

26,80

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,33

Wzmocnienie podłoża

%

13,67

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

9,33

Urządzenia obce

%

14,68

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 283 osoby,
 • sprzęt: 97 jednostek,

Ostatnio dodane