Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 28.02.2011 odcinek II

Powrót warunków zimowych w drugiej połowie lutego nie pozwolił Wykonawcy wznowić robót drogowych. Kontynuowano roboty mostowe jedynie na 4 obiektach oraz część robót branżowych.

ROBOTY DROGOWE

 • trwa dowożenie i składowanie materiału z dokopu przy węźle Świebodzin,
 • utrzymanie dróg technologicznych,

ROBOTY MOSTOWE 

 • WS 15 – w km 17+554
  - rozdeskowano przyczółek B1,
  - kontynuacja zbrojenia i deskowania korpusu podpory A1,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - kontynuacja przygotowania podłoża pod rusztowanie, wylewanie płyt betonowych,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu ,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zabetonowano fundament podpory B,
  - rozpoczęto zbrojenie korpusu podpory B,
  - zabetonowano korpus podpory A – 1 etap,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Roboty wod- kan.
  - kontynuacja demontażu wodociągu W2/2 i W2/3,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

75,87

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

5,84

Urządzenia obce

%

50,98

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 73 osoby,
 • sprzęt: 27 jednostek,

Stan na 15.02.2011 odcinek II

Intensywne opady spowodowały, że warunki nie były na tyle sprzyjające, aby wznowić roboty drogowe. Udało się po przeprowadzeniu wstępnych badań aprobacyjnych uruchomić dokop materiału w Rudgerzowicach. Bez przeszkód prowadzone są wciąż roboty mostowe na 5 obiektach oraz część robót branżowych. Ku końcowi zbliża się wyposażanie laboratorium Inżyniera.

ROBOTY DROGOWE

 • uruchomiono kopalnię materiału na nasypy w Rudgerzowicach,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - zakończono zbrojenie, deskowanie i zabetonowano przyczółek B1,
  - rozdeskowano przyczółek B1,
  - kontynuacja zbrojenia i deskowania korpusu podpory A1,
  - rozpoczęto zasypkę fundamentu podpory B,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - kontynuacja przygotowania podłoża pod rusztowanie,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - kontynuacja budowy drogi technologicznej wzdłuż obiektu ,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - rozpoczęto zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory B,
  - kontynuacja zbrojenia korpusu i deskowania podpory A,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zabetonowano i rozdeskowano oczep podpory A,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - zakończono budowę zbieracza drenarskiego D2/1,
 • Wod- Kan.
  - kontynuacja demontażu wodociągu W2/2 i W2/3,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

75,87

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

5,79

Urządzenia obce

%

50,98

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 57 osób,
 • sprzęt: 19 jednostek,

Ostatnio dodane