Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 28.02.2011 odcinek III

Z powodu panujących ujemnych temperatur w drugiej połowie lutego wstrzymana została większość robót drogowych i branżowych. Kontynuowane były roboty mostowe na 7 obiektach oraz część robót branżowych. 

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie
  - km 41+120 ,
  - droga dojazdowa Dd 4/04,
 • Wywóz humusu na odkład
  - kontynuacja wywozu w km 34+800, km 40+300- 40+450, km 41+000,
  - droga dojazdowa Dd 4/13,
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 - kontynuacja,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+900, km 32+900,
  - Zb.R. 4.1, Zb.f. 4.8,
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - PS 2 w km 26+275- zbrojenie wlotu/wylotu – w trakcie,
  - PS 3 w km 27+475- zakończenie montażu przepustu ,
  - PS 4 w km 28+560- korekta położenia,
  - PS 5 w km 28+600- zakończono zbrojenie wlotu/wylotu
 • Budowa zbiorników:
  - w trakcie są prace przy Zb.R. 4.1 ,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - prace przy objeździe obiektu WD 25 oraz WD 27,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-23 – w km 30+592,20
  - zakończono zbrojenie i szalowanie oraz zabetonowano podporę w osi A i C,
  - zbrojenie skrzydła korpusu A i C – w toku,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano korpus w osi A,
  - trwa zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A,
  - rozpoczęto wykopy pod mur oporowy,
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zakończono zbrojenie fundamentu podpory w osi A,
  - zbrojenie fundamentu podpory w osi B – w toku,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zbrojenie fundamentu podpory w osi B – w toku
 • WD-28 - w km 36+800,30
  - zbrojenie przyczółka podpory podpory A – w toku,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zbrojenie fundamentu w osi A, lewa strona, podpora A – w toku,
  - zabetonowano fundament w osi B, prawa strona,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - wykonano izolację fundamentu w osi B,
  - zakończono montaż rusztowań ustroju niosącego, trwa deskowanie,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych SN:
  - linie kablowe E4/4, E 4/11, E 4/12– w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - kanalizacjia deszczowa KD 4/24 - trwa układanie rur
  - wodociąg W1- W2, W3- W4, W5- W6, W10- W11- kontynuacja,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4- kontynuacja,
 • Sieć gazowa:
  - zakończono roboty na G 3/1, G 3/2,
  - ropociąg – w toku,
 • OUD:
  - kontynuacja wykopó pod fundamenty obiektów oraz robót fundamentowych pod budynek socjalny,
  - kontynuacja wykonania zewnętrznych sieci wod-kan,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

85,60

Roboty ziemne

%

8,77

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

20,24

Urządzenia obce

%

33,85

OUD Sulechów

%

8,88

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 265 osób,
 • sprzęt: 103 jednostki,

Stan na 15.02.2011 odcinek III

Wykonawca w miarę poprawy warunków atmosferycznych w dalszym ciągu stara się zwiększać front robót drogowych. Padające jednak w ostatnim okresie intensywne deszcze nie sprzyjały robotom, zwłaszcza na odcinkach o podłożu z gruntów spoistych. Nieprzerwanie prowadzone były roboty mostowe na 7 obiektach oraz część robót branżowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Usunięcie drzew i krzewów
  - wycinki w km 42+100,
 • Odhumusowanie
  - km 30+150- 30+200, km 37+400, km 37+500,
  - lewy najazd na obiekt WD 22
 • Wywóz humusu na odkład
  - km 25+000, km 30+150 - 30+200, km 30+600- 31+900, km 34+400, km 41+100 - 41+200,
  - lewy najazd na WD 20, najazd na WD 25,
  - droga DP 1205F
  - drogi dojazdowe Dd 4/13,
 • Wyburzenie i rozbiórka obiektów budowlanych w km 39+150 - kontynuacja,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+900, km 32+900
 • Wykopy:
  - km 30+600- 32+900,
 • Nasypy:
  - km 30+200, km 27+700, km 28+600, km 33+345- 33+550
  - km 41+225- 41+400, km 40+960 – 41+100 - kontynuacja,
  - droga dojazdowa , Dd 3/03, Dd 4/01 - kontynuacja,
  - lewy najazd WD 20, najazdy na WD 21, najazd na WD 25
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - PS 3- km 27+475,00 – rozpoczęto montaż prefabrykatów,
  - PS 5- km 28+600- zbrojenie i betonowanie wlotu/wylotu – w trakcie,
 • Budowa zbiorników:
  - w trakcie są prace przy Zb.R. 4.1 ,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
  - rozpoczęto prace przy Dd 3/03, Dd 4/01, oraz objeździe obiektu WD 27,
 • Nawierzchnia tłuczniowa:
  - Dd 4/01,
 • Trwają prace przy odwodnieniu pasa drogowego po intensywnych opadach
  km 27+000, km 27+100, km 30+200, Dd 3/04, PS 3, Dd 4/13, Zb.R. 4.1

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-22 – w km 28+975
  - zakończono zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A,
  - zabetonowano korpus w osi C oraz skrzydło i ściankę zapleczną w osi A i C,
  - zakończono izolację fundamentu podpory w osi B,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - zakończono zbrojenie i szalowanie oraz zabetonowano podporę w osi A,
  - zbrojenie podpory w osi C – kontynuacja,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zakończono zbrojenie korpusu w osi A,
  - zakończono zbrojenie ścianki zaplecznej i skrzydła w osi B),
  - zabetonowano ławę fundamentową w osi B, skrzydło i ściankę zapleczną w osi B,
  - kontynuowane jest scalanie konstrukcji stalowej ustroju niosącego,
 • WD-28 - w km 36+800,30
  - wykonano podłoże z chudego betonu,
  - zakończono zbrojenie fundamentu podpory środkowej, podpora B,
 • WS-30 - w km 40+178,93
  - kontynuacja zbrojenia korpusów,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zakończono wbijanie ścianki szczelnej oraz wykopy przy podporze A i B,
  - wykonano podłoże z chudego betonu podpory A i B,
  - zakończono zbrojenie fundamentu i filaru w osi B,
  - zabetonowano fundament w osi B, lewa strona,
  - wykonano izolację fundamentu w osi C,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - zabetonowano skrzydło - 2 etap,
  - wykonano izolację fundamentu w osi B,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych SN:
  - linie kablowe E 3/1, E 3/6, E 4/2, E 4/3 – w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W1- W2, W8- W9, W10- W11 - kontynuacja,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4 - kontynuacja,
 • Sieć gazowa:
  - G 3/1, G 3/2 – kontynuacja,
 • OUD:
  - rozpoczęto wykopy pod fundamenty obiektów oraz wykonano podłoże fundamentów z chudego betonu,
  - rozpoczęto wykonanie sieci wod-kan, 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

79,11

Roboty ziemne

%

8,77

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

19,62

Urządzenia obce

%

30,75

OUD Sulechów

%

8,10

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 268 osób,
 • sprzęt: 78 jednostek,

Ostatnio dodane