Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.01.2011 odcinek I

Korzystając ze sprzyjającej pogody Wykonawca wznowił roboty drogowe i branżowe na niektórych odcinkach. Równolegle prowadzone były roboty mostowe. Kontynuowano prace na 9, a rozpoczęto na 4 obiektach.

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie:
  - DK3 km 0+550-0+700
 • Wywóz humusu na odkład:
  - DD1/22 km 0+000-0+150 – kontynuacja,
  - WS-09,
 • Wykopy:
  - wykonanie przeciwskarpy w km 2+600-2+650, 2+800-2+900,
  - km 2+750-2+900 – kontynuacja,
  - km 12+000-12+500,
 • Nasypy:
  - przygotowanie podłoża pod nasyp w km 3+600-3+950,
  - wykonanie w-wy nasypu w km 3+500-3+600, 2+450-2+535,
  - dogęszczanie nasypu w km 10+600-11+150,
 • Kontynuacja budowy drogi technologicznej od WS-07 do WD-08,
 • Wykonanie objazdu obiektu WS-09,
 • Rozpoczęcie wykonywania wzmocnienia podłoża kolumnami przemieszczeniowymi pod nasypy dojazdowe do obiektu WS-09,
 • Budowa platformy pod pale przemieszczeniowe na odcinku km 10+400-10+450,
 • Budowa objazdu obiektu WD-12,
 • Budowa drogi serwisowej DD 1/17,
 • Utrzymanie drogi dojazdowej do WD-12
 • Rozbiórka nawierzchni i podbudowy na drodze powiatowej w obrębie obiektu WD-13
 • Gromadzenie mieszanki optymalnej 0/31,5 na placu składowym,
 • Gromadzenie materiału z wykopu pod podpory obiektu WD-12 i WD-13,
 • Przygotowanie placu składowego i gromadzenie pospółki, kopalnia Mostki,
 • Prace przy odwodnieniu pasa drogowego po okresie roztopów,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - rozpoczęcie przygotowania podłoża pod mury oporowe na dojazdach do obiektu,
 • WS-02A - zakończenie wykonania pali właściwych na podporze „G2”, „K1” , „N2”, „O1”, „G1”, „I2”,
  - wykonanie pali właściwych na podporze „S1”, „R1”, „P2”, „G2”, „L2”– w toku,
  - zakończono demontaż szalunków podpór "A1" , "B" , "C2"
  - zabetonowano fundamenty podpory "A2", „D1” ,
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków podpory "A2",
  - wykonano beton wyrównawczy podpory "E2" , "K1" , "N2" , "N1" , "K2"
  - rozpoczęto zasypkę i izolację podpory "A", „B”, „C”,
 • WK-03 - zabetonowano fundament oraz ścianę muru oporowego "M2" ,
  - zabetonowano beton wyrównawczy pod mur oporowy „M4” – trwa montaż deskowań i zbrojenia muru,
  - kontynuacja zasypki przyczółka "1" i "4",
 • WS-04 - wykonano beton wyrównawczy podpory "A" i "B" ,
 • WS-05 - montaż szalunków podpora "A" – kontynuacja,
  - izolacja fundamentu oraz zagęszczanie gruntu - podpora "B" – w toku,
 • WD-06 - zabetonowano i zdemontowano szalunki podpory "B”,
  - zakończono izolację fundamentu podpory ”C”,
  - zakończono izolację i zasypki fundamentu podpory "A" i „B” ,
 • WS-07 - zabetonowanie betonu wyrównawczego pod podpory "A" i "B",
 • WS-09 - stabilizacja kruszywem - przygotowanie wjazdu do podpory "D",
  - zakończono układanie płyt drogowych oraz montaż szalunków na podporze "C",
 • WD-10 - montaż rusztowań - kontynuacja,
 • WS-11 - wykonano beton wyrównawczy podpory „A” i "B",
  - zabetonowano fundament podpory „B” (j. lewa),
  - izolacja fundamentu oraz zagęszczanie gruntu podpory "A" - zakończono ,
  - rozpoczęto montaż szalunków i zbrojenia podpory "A"” (j. lewa),
 • WD-12 - wykonano wykop i beton wyrównawczy podpory „A” i "C",
 • WD-13 - wykonano wykop i beton wyrównawczy podpory „A” , „B” i "C",
  - rozpoczęto montaż zbrojenia i szalunków podpory "B" ,
 • WD-14 - zakończono montaż zbrojenia podpór "B", i "C" ,
  - zabetonowano fundamenty podpór "B", i "C" ,
  - trwa szalowanie i zbrojenie fundamentu podpory „A”,

ROBOTY BRANŻOWE

 • W trakcie jest przebudowa i budowa linii kablowych w km 14+836 ,
 • W trakcie przebudowy jest linia SN w km 9+343

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,52

Roboty ziemne

%

22,44

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,33

Wzmocnienie podłoża

%

13,67

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

7,97

Urządzenia obce

%

14,02

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 203 osoby,
 • sprzęt: 88 jednostek,

Stan na 17.01.2011 odcinek I

Wykonawca po ustąpieniu mrozów od nowego roku wznowił częściowo roboty drogowe na odcinku. Większość sił nadal skupiona jednak jest na robotach mostowych. Prace trwały na 9 obiektach.


ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie:
  -DD 1/05, DD 1/08, DD1/09,
 • Wywóz humusu na odkład:
  - DD1/22,
 • Wywóz humusu na hałdę:
  - DD 1/06,
 • Wykonanie wykopu:
  - km 2+750-2+900,
 • Budowa drogi technologicznej od WS-07 do WD-08,
 • Budowa tymczasowej platformy pod budowę obiektu WD-09 w km 10+100-10+150,
 • Budowa drogi technologicznej wzdłuż platformy w km 10+100-10+500,
 • Prace przy poprawie i utrzymaniu objazdu na WD-10 i WD-11,
 • Przygotowanie nawierzchni na objeździe WD-13, Przełożenie ruchu na objazd WD-13,
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod podporę obiektu WD-13,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS-02A - zakończenie wykonania pali właściwych na podporze „E 1/2”, „F2”
  i „M 1/2”,
  - wykonanie pali właściwych na podporze „H2”, „N2”, „K”, „F”, „J”, „G” – w toku,
  - rozpoczęto wykonanie pali testowych na podporze „I”, „P”, „R”, „S”,
  - montaż zbrojenia podpór "A1" i "B2" – kontynuacja,
  - wykonanie betonu wyrównawczego podpór "A2" , "D1" , "M1,2" , "E1”,
  - zabetonowano fundamenty podpór "A1" , "B2" , "C2",
 • WK-03 - wykonano beton wyrównawczy pod mór oporowy podpora w osi "2",
  - wykonano beton fundamentu oraz ścianę muru oporowego "M3" ,
  - zakończono montaż rusztowań,
  - rozpoczęto zasypkę przyczółka "1" i "4",
 • WS-05 - montaż szalunków podpora "A" – kontynuacja,
 • WD-06 - montaż szalunków podpora "B” – w toku,
  - wykonano fundament podpory „C”,
  - wykonano słup podpory „B”,
 • WS-07 - rozpoczęto przygotowania do wykopów , wywóz urobku,
 • WS-09 - przygotowanie platformy "F"- stabilizacja kruszywem - kontynuacja,
  - wiercenie i iniekcja pali podpora "C” - zakończono ,
 • WD-10 - montaż rusztowań - kontynuacja,
 • WS-11 - rozpoczęcie wykonania betonu wyrównawczego podpory "B",
 • WD-14 - wykonanie wykopów podpór "A" i "C",
  - wykonanie betonu wyrównawczego podpór "A" i "C",
  - rozpoczęcie montażu zbrojenia podpory "B", 

ROBOTY BRANŻOWE

 • W trakcie jest przebudowa i budowa linii kablowych w km 14+836 (wykonano ok. 160 mb);

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,52

Roboty ziemne

%

19,44

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,33

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

7,05

Urządzenia obce

%

13,07

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 102 osoby,
 • sprzęt: 46 jednostek,

Ostatnio dodane