Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.01.2011 odcinek II

Warunki nie były na tyle sprzyjające, aby wznowić roboty drogowe. Prowadzone były jedynie roboty mostowe na 5 obiektach oraz część robót branżowych. Kontynuowane było również wyposażanie laboratorium Inżyniera.

ROBOTY DROGOWE 

 • nie prowadzono,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - rozdeskowano przyczółek B2,
  - rozpoczęto deskowanie przyczółka B1,
  - trwa zbrojenie korpusu podpory A1, A2 i B1,
  - rozpoczęto izolację fundamentu podpory A,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończono rozdeskowanie filaru A,
  - rozpoczęto przygotowania podłoża pod rusztowanie oraz kompletowanie rusztowania,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - kontynuowana jest budowa drogi technologicznej wzdłuż obiektu ,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - zakończono wykopy pod podporę B,
  - trwa zbrojenie korpusu i deskowanie podpory A,
  - trwa wykonanie izolacji fundamentu podpory A,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zabetonowano słupy podpory B,
  - rozdeskowanie słupów podpory B – w toku,
  - zabetonowano oczep na podporze C,
  - trwa zbrojenie i deskowanie podpory A,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja budowy zbieracza drenarskiego D2/1,
 • Wod- Kan.
  - kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej do zbiornika f 2.3,
  - rozpoczęto demontaż wodociągu W2/2,
 • Budowa i przebudowa linii energetycznych:
  - zakończono przebudowę linii SN E2/4,
  - zakończono przebudowę linii SN E2/12b,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

75,87

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

4,90

Urządzenia obce

%

40,10

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 68 osób,
 • sprzęt: 16 jednostek,

Stan na 17.01.2011 odcinek II

Roboty drogowe nie zostały wznowione przez Wykonawcę. Prowadzone były jedynie roboty mostowe na 5 obiektach. Kontynuowano również dostarczanie wyposażenia dla laboratorium Inżyniera. 

ROBOTY DROGOWE

 •  nie prowadzono,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - zakończono zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu i skrzydełka podpory B-2,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zabetonowano korpus filara A,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - trwa budowa drogi technologicznej wzdłuż obiektu ,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - trwają wykopy pod podporę B,
  - zabetonowano fundament podpory A,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - deskowanie podpory B,
  - zabetonowano słupy podpory B,
  Rozpoczęto montaż zbrojenia na podporze C,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja budowy zbieracza drenarskiego D2/1,
 • Wod- Kan.
  - kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej do zbiornika f 2.3,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

75,56

Roboty ziemne

%

58,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

4,29

Urządzenia obce

%

40,10

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 51 osób,
 • sprzęt: 18 jednostek,

Ostatnio dodane