Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.01.2011 odcinek III

Wykonawca w miarę poprawy warunków atmosferycznych w dalszym ciągu stopniowo powiększa front robót drogowych. Nieprzerwanie prowadzone były roboty mostowe na 7 obiektach oraz roboty branżowe.

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie
  - km 37+400, km 39+300, km 39+450, km 41+700, km 42+600,
  - droga dojazdowa Dd 4/14,
  - najazd na WD 21,
  - najazd na WD 22 (str. lewa),
 • Wywóz humusu na odkład
  - km 27+000, km 24+800, km 41+750, km 42+700,
  - drogi dojazdowe Dd 4/15, Dd 4/15, Dd 4/15a,
 • Rozpoczęto wyburzenie i rozbiórkę obiektów budowlanych w km 39+150,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+900, km 42+100
 • Wykopy:
  - km 32+175- 32+907, wykonywanie rowów w km 33+200 – 33+600, km 37+900, km 38+000, km 39+000 – 39+100, km 40+050, km 40+600, km 41+850, drogi dojazdowe Dd 3/05, Dd 4/10, 0bjazd WD 27,
 • Nasypy:
  - km 40+960 – 41+100,
  - teren OUD Sulechów - kontynuacja,
  - objazd WD 27,
  - droga dojazdowa Dd 4/01,
  - przygotowanie i dogęszczenia podłoża na dojazdach do WD 21,
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - zakończenie montażu przepustu PS-28 w km 33+345 oraz PS-6 w km 29+100,
 • Budowa zbiorników:
  - kontynuowane są prace przy Zb.R. 3.7 (R) ,
 • Nawierzchnie tłuczniowe:
  - Dd 3/04, Dd 3/10,
 • Trwają prace przy odwodnieniu pasa drogowego po okresie roztopów w km 30+200, 30+600- 32+175, km 38+400, km 39+700, km 42+000, oraz dróg dojazdowych Dd 3/04, Dd 4/11, Dd 4/13, Dd 4/14, Dd 4/15 i w rejonie obiektu WD 23,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-22 – w km 28+975
  - zbrojenie korpusu filarów w osi A i C – w trakcie,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - zbrojenie podpory – kontynuacja,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zbrojenie korpusu w osi A – kontynuacja,
  - rozpoczęto zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B,
  - rozpoczęto scalanie konstrukcji stalowej ustroju niosącego,
 • WD-27 - w km 35+910,84
  - zbrojenie podpory B – w trakcie,
 • WS-30 - w km 40+178,93
  - przygotowanie fundamentów w osi A i B do wykonania izolacji,
  - rozpoczęto zbrojenie korpusów,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zakończono wbijanie ścianki szczelnej przy podporze B,
  - montaż zbrojenia korpusu w osi D strona lewa – kontynuacja,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - zabetonowano korpus podpory w osi A,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych SN:
  - E 3/1, E 3/2, E/4/1 – w trakcie ,
 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych NN:
  - E 4/11 – w trakcie ,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W3/1, W1- W2, W3 – W4, W8 – W9, W10- W11, W12- W13 – kontynuacja,
  - przebudowa i budowa kanalizacji san. Grawitacyjnej w rejonie MOP,
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4, KS5- KS6, KS7- KS8 - kontynuacja,
 • Sieć gazowa:
  - G 3/1, G 3/2 – kontynuacja,
 • Sieć drenarska:
  - trwają prace wykończeniowe i poprawkowe oraz przekopy kontrolne w celu odkrycia istniejących drenaży,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

78,49

Roboty ziemne

%

8,77

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

16,36

Urządzenia obce

%

20,91

OUD Sulechów

%

8,10

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 180 osób,
 • sprzęt: 75 jednostek,

Stan na 17.01.2011 odcinek III

Od początku miesiąca stycznia 2011 dzięki ustąpieniu mrozów Wykonawca stopniowo wznawia front robót drogowych. Głównie były prowadzone roboty mostowe na 4 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Wywóz humusu na odkład
  - km 24+800,
  - odcinek pomiędzy km 25+700 – 25+800,
  - odcinek pomiędzy km 32+907- 35+910,
  - km 40+300,
  - km 42+200,
  - drogi dojazdowe Dd 4/14, Dd 4/15a,
  - najazd na WD-20 i WD-21 - odhumusowanie,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 25+800,
  - km 30+600,
  - km 42+100,
 • Wykopy:
  - WD-23 w km 30+592,200,
 • Nasypy:
  - teren OUD Sulechów,
 • Drogowe przepusty żelbetowe skrzynkowe
  - wykonano wykop pod ławę fundamentową, wymiana gruntu, beton konstrukcyjny przepustu PS 30- km 35+661,
  - rozpoczęto montaż przepustu PS-28 w km 33+345,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-22 – w km 28+975
  - zbrojenie podpory – w trakcie,
 • WD-22 – w km 30+592,20
  - wykonanie chudego betonu,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - prefabrykacja zbrojenia oczepu - w trakcie,
  - zbrojenie korpusu w osi A i B – w trakcie,
 • WD 25- km 32+907,86
  - prefabrykacja zbrojenia oczepu – kontynuacja,
 • WD-27 - w km 35+910,84
  - zbrojenie fundamentu w osi A i B oraz podpory – w trakcie,
 • WS-30 - w km 40+178,93
  - zabetonowano fundament w osi A i B,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - montaż zbrojenia korpusu w osi D strona lewa – w trakcie,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - montaż zbrojenia korpusu w osi A – w trakcie,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych i napowietrznych SN:
  - PKP – w trakcie,
  - E 4/1, E 4/11 – w trakcie,
 • Przebudowa sieci wod. – kan.:
  - wodociąg W10 - W11, W12 - W13 – w trakcie,
  - kanalizacja KS1- KS2, KS3- KS4, KS5- KS6, KS7- KS8 - kontynuacja,
 • Sieć gazowa:
  - G 3/1, G 3/2 – w trakcie,
 • Sieć drenarska:
  - trwają prace wykończeniowe i poprawkowe na wykonanych drenażach,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

78,09

Roboty ziemne

%

8,77

Odwodnienie korpusu drogowego

%

9,13

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

16,18

Urządzenia obce

%

20,28

OUD Sulechów

%

8,10

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 88 osób,
 • sprzęt: 55 jednostek,

Ostatnio dodane