Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.12.2010 odcinek I

Panujące w ostatnim okresie zimowe warunki atmosferyczne należy określić jako niekorzystne i niesprzyjające realizacji robót kontraktowych. Większość sił Wykonawcy skupiona została na robotach mostowych. Prace trwały na 7 obiektach.

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie:
  -DD 1/05, zbiornik 1.3,
 • Odhumusowanie z odwozem na odkład:
  - DD 1/17 1+260-1+475,
 • Wykonanie wykopu:
  - zbiornik 1.4,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - zakończono demontaż szalunków do 2 etapu betonowania - podpora ''B'',
  - zabetonowano podporę ''B'' - 2 etap,
 • WS-02A – wykonano platformy robocze dla robót palowych - „O”, „P”, „R”, „S”
  - wykonanie pali właściwych na podporze „A2” i „D1”, „M2” – w toku,
  - montaż zbrojenia podpór "A1" i "B2" – w toku,
 • WK-03 - wykonano beton wyrównawczy pod mur oporowy podpora w osi "2",
  - kontynuacja układania płyt pod rusztowania ,
 • WS-05 - rozpoczęto montaż szalunków podpora "A" – skrzydła,
 • WD-06 - montaż szalunków podpora "C" – zakończono,
 • WS-09 - przygotowanie platformy "F" - w toku,
  - wiercenie i iniekcja pali podpora "C” - zakończono ,
  - wykonano próbne obciążenia podpory "B",
 • WD-10 - montaż rusztowań - kontynuacja,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przeprowadzono próbę szczelności wodociągu fi 110mm w km 7+154;
 • Ułożono 40 m kabla telekomunikacyjnego w km 14+650,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

132,40

Roboty ziemne

%

19,44

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,33

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

5,68

Urządzenia obce

%

13,07

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 147 osób,
 • sprzęt: 46 jednostek,

Stan na 15.12.2010 odcinek I

Panujące warunki zimowe wstrzymały realizowane i tak w ograniczonym zakresie roboty drogowe. W ramach robót mostowych prace trwały na 7 obiektach. Prowadzone były gównie roboty palowe. Roboty betonowe prowadzone były przy zastosowaniu odpowiednich środków ochronnych.

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie:
  - DD 1/06,DD 1/06b, DD 1/07, zbiornik 1.4 – w toku,
 • Wywóz humusu na odkład:
  - km 9+600 ÷ 9+800 – w toku,
 • Odhumusowanie z odwozem na odkład:
  - km13+250 ÷ 13+310 - w toku,
  - km 13+400 ÷ 13+450 - w toku,
 • Wykonanie wykopu:
  - km 4+900 ÷5+100 – kontynuacja,
  - km 12+150 ÷ 12+300 - kontynuacja,
  - droga 1218F w km 0+660 ÷ 0+700 - kontynuacja,
  - rozpoczęcie wykopu pod zbiornik 1.12,
  - km 13+800 ÷14+021,
 • Wymiana gruntu w km 9+800 – w toku,
 • Zakończono wykonanie by-passu WS-07 – przygotowania do przełożenia ruchu,
 • Przygotowanie podłoża gruntowego
  DD 1/11 w km 0+300 ÷ 0+650 – przerwano,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - betonowanie - podpora ''B'' – zakończono,
 • WS-02A – wykonano platformy robocze dla robót palowych - "K", „M”, „J”, „L”, „O”,
  oraz „P”,
  - rozpoczęcie prac przy platformach „R”, „S”,
  - wykonano beton wyrównawczy - platforma "A1" , "B2"
  - wykonanie pali właściwych na podporze „A2” i „B2” ,
  - rozpoczęcie wykonania pali próbnych na podporze „J”, „L” oraz „P”,
 • WK-03 - wykonanie betonowania - podpora w osi "1” ,
  - rozpoczęto układanie płyt pod rusztowania ,
 • WS-05 - wykonanie betonowania - podpora w osi "A" i „B”,
 • WD-06 - wykonanie betonowania - podpora w osi "A",
  - montaż szalunków podpora "C" – w trakcie,
  - montaż zbrojenia podpora "C" - w trakcie,
 • WS-09 – wymiana gruntu w obrębie obiektu - w toku,
  - trwa przygotowanie wjazdu do podpory „C”,
  - zakończono wiercenie i iniekcje pali - platforma "B",
 • WD-10 - ropoczęcie układania płyt pod rusztowania oraz montażu rusztowań,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Wykopanie i zasypanie wykopu oraz ułożenie kabla pod kanalizację - 68mb w km 14+650;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

132,40

Roboty ziemne

%

22,79

Odwodnienie korpusu drogowego

%

0,41

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

4,54

Urządzenia obce

%

8,36

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 182 osoby,
 • sprzęt: 80 jednostek,

Ostatnio dodane