Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.12.2010 odcinek III

Warunki zimowe nadal uniemożliwiały prowadzenie robót drogowych z wyjątkiem transportu materiałów. Były prowadzone głównie roboty mostowe. Roboty trwały na 5 obiektach.


ROBOTY DROGOWE

 • Wywóz humusu na odkład
  - odcinek pomiędzy km 24+500 - 28+975,
  - odcinek pomiędzy km 32+175 - 35+490,
  - km 41+850, km 41+950,
  - zbiornik Z.R. 4.6, zbiornik Z.O. 4.7,
 • Kontynuacja transportu i gromadzenia materiałów do budowy nasypów:
  - km 42+100,
  - zbiornik Z.F. 4.8,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-27 - w km 35+910,84
  - zabetonowanie chudego betonu podpory A, B, C,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zbrojenie korpusu w osi B (R),
  - rozpoczęcie scalania konstrukcji stalowej na budowie,
 • WS-30 - w km 40+178,93
  - kontynuacja zbrojenia fundamentów i korpusów podpór w osi A,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zabetonowano korpus w osi D (R),
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - rozpoczęcie zbrojenia korpusu i skrzydła w osi A - prawa strona,

ROBOTY BRANŻOWE 

 • Przebudowa i budowa linii kablowych SN:
  - E 3/2 – kontynuacja,
 • Przebudowa i budowa kanalizacji:
  - KS1- KS2, KS3- KS4, KS5- KS6, KS7- KS8 (R) – kontynuacja,
 • Przebudowa sieci drenarskiej
  - D 4/12, D 4/13, D 4/14 (R) – kontynuacja,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

324,00

Roboty ziemne

%

58,00

Odwodnienie korpusu drogowego

%

2,00

Wzmocnienie podłoża

%

10,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

1,50

Urządzenia obce

%

5,70

OUD Sulechów

%

2,00

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 229 osób,
 • sprzęt: 117 jednostek,

Stan na 15.12.2010 odcinek III

Warunki zimowe jakie zapanowały od początku grudnia uniemożliwiły prowadzenie robót drogowych. Prace prowadzono na na 6 obiektach mostowych.
Wykonawca kontynuował dowóz na budowę elementów stalowej konstrukcji obiektu WD-24 z wytwórni w Chojnicach.

ROBOTY DROGOWE 

 • Wywóz humusu na odkład
  - km 42+100, km 42+400 - kontynuacja,
  - rejon obiektów WD 20, WD 22, WD 24, WD 26,
  - droga Dd 4/13,
 • Wykonanie wykopu
  - WD 24/WD 25 – zakończono,
 • Rozpoczęto transport i gromadzenie materiału do budowy nasypów:
  - km 27+000, WD 23/WD 24, Dd 3/05, Dd 4/04
  - km 42+100, km 42+300, km 42+450,
 • Kontynuacja budowy zbiorników
  - Zb.R. 3.7, Zb.f. 3.8, Zb.R. 4.1,
  - Zb.R. 3.7 (R), Zb.R. 4.1 (R)

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zakończono zbrojenie i wykonano betonowanie fundamentu w osi A i B,
  - zbrojenie korpusu w osi B (R) – rozpoczęto,
 • WD-25- km 32+907,86
  - wykonanie próbnego obciążenia pali podpory B,
 • WS-30 - w km 40+178,93
  - rozpoczęto zbrojenie fundamentu w osi A,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zbrojenie korpusu i skrzydła w osi D – kontynuacja,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - kontynuacja zbrojenia fundamentu w osi B - lewa strona,
  - zbrojenie i betonowanie korpusu w osi B – strona prawa,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii kablowych SN:
  - E 3/6, E 4/1,
  - E 3/2, E 3/6 (R),
 • Przebudowa i budowa kanalizacji:
  - KS1- KS2, KS3- KS4, KS5- KS6, KS7- KS8 (R),
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej:
  - kontynuacja G 3/1,
 • Przebudowa sieci wodociągowej:
  - odcinek W10- W11,
 • Przebudowa sieci drenarskiej
  - D 4/12, D 4/13, D 4/14 (R)

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

89,45

Roboty ziemne

%

9,35

Odwodnienie korpusu drogowego

%

0,74

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

11,12

Urządzenia obce

%

12,23

OUD Sulechów

%

3,87

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 122 osoby,
 • sprzęt: 75 jednostek,

Ostatnio dodane