Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2010 odcinek I

Warunki atmosferyczne utrudniły lecz nie wstrzymały robót na odcinku. Kontynuowane były zarówno roboty drogowe w ograniczonym zakresie i mostowe. Prace trwały na 10 obiektach mostowych. Jednoczesnie usuwane były kolizje z infrastruktura komunalna w zakresie kolidującym z prowadzonymi obecnie robotami.

ROBOTY DROGOWE 

 • Odhumusowanie :
  km 8+450 - 8+850 – w trakcie,
  DD 1/33 w km 0+300-0+521 – zakończone ,
  DD 1/28 w km 0+000-0+120 – w trakcie,
 • Wykonanie wykopu:
  km 4+625 - 4+850 – w trakcie,
  km 4+950 w trakcie,
  droga 1218F w km 0+400-0+600 - w trakcie;
  km 11+000 -11+150 - w trakcie,
  km 12+000-12+050 - w teakcie,
 • Wykonanie nasypu:
  km 3+350 - 3+450 - kontynuacja,
  km 3+450 - 3+550 - kontynuacja;
  km 10+950 - 10+900 - kontynuacja,
  km 11+230 - 11+300 - kontynuacja
 • Wykonanie rowu:
  km 4+600 - 4+850 (P) - zakończono,
  km 11+750 - 12+000 - zakończono,
  droga 1218F w km 0+000 - 0+600 - zakonczono,
 • Wykonanie drogi technologicznej:
  km 7+200 – kontynuacja,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - montaż szalunków do 2 etapu betonowania - podpora ''B'' – końcówka robót,
 • WS-02A – cd. przygotowywań platform roboczych pod palowanie kolejnych podpór,
  - kontynuacja palowania,
  - zakończono wymianę gruntu na podporze „J”,
 • WK-03 - przygotowanie studni podpory w osi "1" i "4" – w trakcie,
  - zagęszczenie gruntu przy podporach „2”, „3” i „4” – w trakcie,
 • WS-05 - montaż szalunków i zbrojenia podpory „A” – w trakcie,
 • WD-06 – montaż zbrojenia podpory „A” i „C” – w trakcie,
 • WS-07 – palowanie i montaż zbrojenia pali – kontynuacja ,
 • WS-09 – wykonano beton wyrównawczy podpory "C"
  - trwa przygotowanie wykopu podpory „D”
  - zakończono wymianę gruntu przy podporach "B" i „C”
  - trwa ułożenie płyt drogowych ,
 • WD-10 - zakończenie demontażu szalunków podpory w osi "B",
  - przygotowano podłoże pod płyty,
 • WS-11 - zakończono wbijanie grodzi - larseny - podpora "B",
 • WD-14 – rozpoczęcie wykopu podpór "A" , "B" , "C"

ROBOTY BRANŻOWE

 • montaż słupa SN -1 szt. w km 2+114;
 • ułożenie rur ochronnych -86m w km 2+114;
 • ułożenie kabla SN w km 2+114;
 • wykonanie 2 szt. komór wodociągowych w km 7+149;
 • wykonanie 2 szt. studzienek w km 7+149; 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

87,94

Roboty ziemne

m3

117 487,00

Odwodnienie korpusu drogowego

%

0,00

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

1,67

Urządzenia obce

%

2,37

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 180 osób,
 • sprzęt: 47 jednostek,

Stan na 15.11.2010 odcinek I

ROBOTY DROGOWE

 • Odumusowanie km 7+800 ÷ 7+850;
  km 7+900 ÷ 7+950;
  km 9+700;
  DD 1/12 km 0+000 ÷ 0+200;
  km 12+700 ÷ 12+850;
  1218F km 0+150 ÷ 0+550;
  DD 1/29 km 1+300 ÷ 1+400;
 • Wykonanie wykopu km 4+850;
 • Wykonanie nasypu km 14+325 ÷ 14+650;
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 1268F – objazd;
 • Wykonanie rowu km 3+400 ÷ 3+525 P;
  km 3+400 ÷ 3+450 L;
 • Wykonanie drogi technologicznej km 4+150 ÷ 4+400;
  DD 1/25;
 • Profilowanie skarp km 11+750 ÷ 11+800;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 02A – przygotowywanie platformy pod palownicę cd.,
  - rozpoczęcie palowania podpory B, C, D, E,
 • WK 03 – montaż szalunków i zbrojenia podpory w osi 4 ;
 • WS 05 – montaż zbrojenia podpory „A”.,
 • WD 06 – montaż szalunków podpory „A” i „C”,
 • WS 07 – palowanie i montaż zbrojenia pali - cd.,
 • WS 09 – montaż zbrojenia i szalunków, betonowanie filaru podpory „C”,
  - izolacja fundamentu podpory „A” i „C”,
 • WD 12 – wykonywanie pali wielkośrednicowych,
  - demontaż palownicy,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Wykonanie chudego betonu pod fundament przepustu w km 3+220;
 • Tymczasowa przebudowa 200 mb kolizji w km 2+080;
 • Montaż płóz ślizgowych na rurach przewodowych w km 2+080;
 • Wykonanie 2 szt. przyłączy telekomunikacyjnych w km 7+103;

Ostatnio dodane