Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2010 odcinek II

W minionym okresie intensywne deszcze wstrzymały większość robót drogowych. Prowadzone były one w bardzo ograniczonym zakresie. Zakończone zostały wymiany gruntów w km 19+558 ÷ 19+820 oraz zasadniczo zakończono odhumusowanie trasy głównej. Kontynuowane były roboty mostowe na 5 obiektach mostowych oraz w większości ukończono przebudowę kolizji z mediami.

ROBOTY DROGOWE 

 • Roboty ziemne: - prowadzone były w ograniczonym zakresie,
 • Kontynuacja wykonywania przepustów na trasie głównej w km: 19+558, 21+590, 22+262, 23+588, 24+007,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentu B-1,
  - wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentu A-2,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - trwa wykonanie izolacji ław fundamentowych,
  - wykonano zbrojenie i betonowanie filara na podporze C,
  - trwa zbrojenie i deskowanie podpory A i B,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - kontynuacja prac przy drodze technologicznej,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - kontynuacja wykopów na podporze A,
  - wykopy i rozpoczęcie zbrojenia fundamentu podpory A,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zakończenie wykonania chudego betonu na wszystkich podporach,
  - próbne obciążenie na podporach A, B,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Urządzenia PKP
  - zakończono przebudowę wszystkich kolizji PKP,
 • Energetyka
  - zakończono przebudowę kolizji SN: E2/3, E2/1,
  - kontynuacja przebudowy kolizji SN E2/10 i E2/4,
 • Odwodnienie
  - kontynuacja przebudowy kolizji drenarskich D2/1, D2/2,
 • Wod- Kan.
  - zamknięto kolizję wodociągową przy WS-17,
  - rozpoczęcie przebudowy kolizji wodociągowej w km 21+925,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

65,40

Roboty ziemne

m3

211 619,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

4,10

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

0,00

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

1,75

Urządzenia obce

%

10,47


ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 85 osób,
 • sprzęt: 43 jednostki,

Stan na 15.11.2010 odcinek II

ROBOTY DROGOWE 

 • Roboty ziemne: - w związku z intensywnymi opadami deszczu roboty ziemne prowadzone były w ograniczonym zakresie, do chwili obecnej wykonano około 150000 m3 robót,
 • Kontynuacja wykonywania przepustów na trasie głównej:
  - km 19+558 (wytyczony);
  - km 21+590 (montaż prefabrykatów);
  - km 22+262 (montaż prefabrykatów);
  - km 23+588 (wykonanie ławy fundamentowej);
  - km 24+007 (c.d. wykopu);

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - betonowanie fundamentu podpory B2,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - przygotowanie powierzchni ław fundamentowych do izolacji,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - wykonanie sondowania podłoża pod posadowienie obiektu,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - wykonanie sondowania podłoża pod posadowienie obiektu,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zakończenie robót palowych,
  - wykonanie chudego betonu na podporze B i C,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Urządzenia PKP
  - zakończenie przebudowy oświetlenia,
  - zakończenie przebudowy kolizji SN,
  - zakończenie przebudowy SRK,
  - zakończenie przebudowy trakcji toru nr 2,
  - kontynuacja przebudowy trakcji toru nr 1,
  - wykonanie przewiertu pod torami dla potrzeb łączności alarmowej,
 • Gaz
  - zakończenie przebudowy kolizji gazowej wysokiego ciśnienia,
 • Energetyka
  - zakończono przebudowę kolizji SN: E2/3, E2/1,
 • Kanalizacja sanitarna
  - zakończono przebudowę kolizji sanitarnych przy WS-17,
 • Odwodnienie
  - kontynuacja przebudowy kolizji drenarskich przy WS-17,

Ostatnio dodane