Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 21.09.2010 odcinek III

ROBOTY DROGOWE

 • Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów
 • Bieżący nadzór archeologiczny nad rob. ziemnymi
 • Dostarczenie i instalacja urządzeń zabezpieczających teren budowy
 • Budowa objazdów i przejazdów
 • Wprowadzanie organizacji ruchu na objazdach wykonanych
 • Zapewnienie wszystkich urządzeń niezbędnych do czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem, sygnalizacją świetlną na objazdach tymczasowych.
 • Usuwanie istniejących drzew i krzewów w km: 24+500 - 25+950;
  29+400 - 29+600;
  30+100 - 30+200;
  30+592,20 - 32+907,86;
  38+472,85 - 40+178,93;
  obiekt WD-20;
  objazd WD-24, WD-29, WS-30
 • Inwentaryzacja istniejących drzew i krzewów w km: 24+500 - 26+320;
  28+600 - 30+200;
  30+592,20 - 32+907,86;
  objazd WD-24;
 • Odhumusowanie terenu trasy głównej S3 w km: 25+100- 25+300;
  25+350- 25+500;
  27+950- 28+300;
  30+200- 30+550;
  30+592,20- 35+490,55;
  36+800,30- 38+472,85;
 • Odhumusowanie dróg dojazdowych i objazdów:
  - drogi dojazdowe: DD 3/01, DD 3/04, DD 3/05, DD 3/06, DD 3/10, DD 4/03, DD 4/04, DD 4/08, DD 4/10;
  - objazdy obiektów: WD-20, WD-23, WD-24, WD-25, WD-27, WD-29, teren pod obiektem WD-20;
 • Wykonanie objazdów na drogach publicznych obiektów: WD-20, WD-23, WD-24, WD-25, WD-27, WD-29;
 • Ułożenie przepustu - 1000 na objeździe WD-24;
 • Wykonanie wykopu w km 28+000, WD-24
 • Wykonanie nasypu na DD 3/06, DD 3/10, WD-24, WD-29;
 • Humus na odkład przy obiekcie WS-33;
 • Ustawienie oznakowania pionowego objazdu obiektu WD 24

ROBOTY MOSTOWE

 • W toku są kontrolne badania geologiczne dla posadowienia obiektów mostowych (z wyłączeniem WD-25 i WS-30)
 • Wykonanie wykopów pod fundament obiektu: WD-21 w km 27+826,61,
  WS-33, w km 41+176,35;
 • Zbrojenie ław fundamentowych: WD-21 w km 27+826,61,
  WS-33 w km 41+176,35;
 • Zabetonowano fundament WS 33 oś B oś B, strona zachodnia;
 • Betonowanie ławy fundamentowej pod przepust: PS-4 w km 28+560,00,
  WS-33, km 41+176,35;
 • Transport stali zbrojeniowej, prefabrykowanych przepustów żelbetowych, koszy zbrojeniowych pali wielkośrednicowych,
 • Deskowanie fundamentów: WD-21 w km 27+826,61;
  WS-33 w km 41+176,35
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B-10 WD-21 w km 27+826,61;
  WS-33 w km 41+176,35;
 • Wykonanie wykopu pod przepusty PS-4 i PS-5
 • Instalacja igłofiltrów i pompowanie wody gruntowej WS-33 w km 41+176,35;
 • Wykonanie platformy pod palownicę WS-30 w km 40+178,93;
 • Odhumusowanie terenu pod obiekty: WD-21,
  WS-30,
  WS-32 w rejonie podpory B,
  WS 33;
 • Odhumusowanie terenu pod przepusty: PS-4, PS-5, PS-30;
 • Budowa dróg technologicznych (drogi dojazdowe do WD-21, WS-30, WS-32).

ROBOTY BRANŻOWE

 • Wykonanie wykopu pod zbiornik R-4.1.
 • Wytyczenie geodezyjne obszaru zbiorników pod rozpoznanie saperskie.
 • Pomiary zerowe zbiorników przed odhumusowaniem.
 • Odhumusowanie terenu zbiorników f-3.6, R-4.1, R-4.16, O-4.17.
 • Układanie drenażu D-4/1, D-4/2.
 • Transport kabli i słupów energetycznych.

Ostatnio dodane