Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.07.2011 odcinek I

Panujące warunki atmosferyczne z wyjątkiem kilku dni o intensywnych opadach deszczu, są korzystne i sprzyjają realizacji robót kontraktowych. Opady jedynie chwilowo utrudniły prowadzenie niektórych robót na odcinku.
Roboty mostowe kontynuowano na 12 obiektach mostowych, wznowiono na 1 obiekcie.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+175-3+300, km 3+650-3+900;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+800, 6+300;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 4+050-4+350, 6+600-7+050, 7+050-7+600, 8+050-8+300, 9+500-9+520,
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 13+100-13+450; wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 10+550-10+800, 11+150-11+700;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 13+600-17+100; wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 14+025-17+100;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elemetów przepustów w km 9+700; izolcja przepustów, wykonywanie wlotów i wylotów przepustów,
  - wykonanie kanalizacji deszczowej 1.6,
  - kanalizacja do zbiornika 1.13,
  - wykonanie kanalizacji deszczowej 12+800-13+100 (montaż przykanalików)
  - wykonanie przykanalików 3+500-3+900 strona lewa,
  - wykonywanie zbiorników filtracyjnych: wykopy i warstwa filtracyjna;
 • Podbudowy:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej JEZDNIA LEWA: w km 2+400-2+650, km 14+500-14+600, km 15+050-15+750, km 13+200-13+350;
  - wykonanie warstwy stabilizacji JEZDNIA LEWA w km 2+800-2+900, km 10+850-11+150; km 13+150-13+350, 14+300-14+600, km 16+550-16+750,
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie JEZDNIA LEWA w km 14+725-14+950,16+725-17+100;
  - wykonanie warstwy stabilizacji JEZDNIA PRAWA: w km 2+400-2+650, 2+750-2+900, 13+150+13+350;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie JEZDNIA PRAWA w km 14+725-14+950, 15+400 -15+800, 16+725-17+100;
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej JEZDNIA PRAWA w km 10+600-10+825;
 • Roboty wykończeniowe
  - humusowanie skarp w km 13+150-14+050; 16+550-16+880;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - naprawa nasypu po intensywnych opadach deszczu;
 • Droga gminna w km 6+300,03 – rozpoczęcie wykonania warstwy stabilizacji;
 • Droga rolnicza w km 8+000,00 – wykonanie nasypu zbrojonego z gruntu z wykopu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu, Odhumusowanie kolejnych odcinków;
 • Droga gminna w km 13+540,32 – kontynuacja odhumusowania, rozpoczęcie wykopów z korytowaniem drogi,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29 - demontaż elemntów drogi, zdjęcie warstwy humusu; frezowanie nawierzchni;
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu z dokopu na dd 1/23, dd 1/23b, dd 1/24, dd 1/29, dd 1/32;
  - wykonanie warstwy stabilizacji na dd 1/33, dd 1/32;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - zasypka i zagęszczanie gruntu za przyczółkiem "A" - kontynuacja,
  - układanie płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego;
  - kontynuacja montażu muru oporowego „T-wall”;
 • WS-02A - montaż zbrojenia i szalunków trzonu i głowicy słupów "N1,2","H1","I1,2" ;
  - montaż poprzecznych belek stalowych w belkach bieżni,
  - zabetotonowano trzony i głowice słupów "N1,2" ;
  - wykopy za przyczółkami S1 i S2 pod drenaż;
  - montaż zbrojenia trzonu i głowicy słupów "M1, M2, I1, I2";
  - zabetonowano trzony i głowice słupów "I1",
  - szlifowanie i frezownie ślizgów;
  - montaż szalunków trzonu i głowicy "I1, I2, M1";
  - zabetonowano głowice i trzony M1 i M2;
  - zakładanie podestów na slupach;
 • WS-04 - montaż deskowania i zbrojenia głowic po sprężeniu jezdnia lewa;
  - montaż zbrojenia ścianek zaplecznych;
  - zabetonowanie głowicy po sprężeniu jezdnia lewa;
  - szalowanie ścianek zaplecznych;
  - zabetonowanie ścianki zaplecznej,
  - demontaż rusztowań;
 • WS-05 - demontaż szalunków gzymsów jezdni lewej;
  - montaż wsporników i deskowań kap chodnikowych;
  - zakończono montaż deskowań płyt najazdowych;
  - zagęszczanie przestrzeni za przyczólkiem " B";
  - betonowanie płyt najazdowych;
 • WD-06 - montaż zbrojenia płyt najazdowych;
  - montaż wsporników oraz deskowań kap chodnikowych;
  - rozpoczęto montaż urządzeń dylatacyjnych;
 • WS-07 - zasypka i zagęszczanie gruntu za przyczółkami "A, C";
  - montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego jezdnia lewa;
  - montaż deskowań ustroju nośnego jezdnia prawa;
 • WS-08 - montaż wsporników i deskowań kap chodnikowych;
 • WS-09 - wiercenie i iniekcja mikropali platforma "J";
  - montaż szalunków i zbrojenia głowicy słupów podpory "F zach" i "G wsch";
  - zabetonowano głowicę podpory „F zach”;
  - zakończono montaż szalunków i zbrojenia oraz zabetonowano fundament "K wsch";
  - montaż szalunków ścianki zaplecznej podpory "A";
  - rozpoczęto zamontowanie łożysk na podporach" C zach" i "C wsch";
  - montaż łozysk na podporze D zach i D wsch;
  - oczyszczanie podpory "J"; popmowanie wody z wykopu w osi "I";
  - zbrojenie i szalowanie fundamentu podpry "K zach";
  - roszalowywanie głowicy "F zach',
  - zabetonowanie fundamentu podpory K wsch";
  - zabetonowanie podpory "G wsch";
  - szalowanie podpory "G zach"
 • WD-10 - zasypka i zagęsczanie warstw zasypki w osi podpory "A";
  - zasypka i zageszczanie w osi "C";
 • WS-11 - przygotowanie do sprężenia oraz sprężenie ustroju jezdni prawej;;
  - demontaż konstrukcji wsporczej,
  - zabetonowano ścianki zapleczne;
  - demontaż szalunku ustroju jezdni lewej;
 • WD-12 - demontaż deskowań i konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - montaż wieszaków wsporczych pod szalunek kap chodnikowych;
  - montaż szaunków kap chodnikowych;
 • WD-13 - montaż deskowąń i zbrojenia ścianki zaplecznej podpory "C";
  - montaż deskowań kap chodnikowych;
  - montaż wpustów i sączków;
  - zabetonowanie ścianki zaplecznej na podporze "B";
  - wykonywanie warstw zasypki za przyczółkami, formowanie stozków;
 • WD-14 - montaż zbrojenia ustroju nośnego - zakończenie;
  - montaż wpustów, sączków i kotew;
  - zabetonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Nie prowadzono

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

93,69

Odwodnienie korpusu drogowego

%

16,30

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

11,94

Podbudowy

%

1,28

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

38,20

Urządzenia obce

%

28,30

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 257 osób,
 • sprzęt: 102 jednostki,

 

Stan na 15.07.2011 odcinek I

Panujące warunki atmosferyczne są korzystne i sprzyjają realizacji robót kontraktowych. Roboty prowadzono bez przeszkód. Znacznie zaawansowane zostały roboty drogowe przy wykonywaniu podbudów, a na obiektach zabetonowano kolejne ustroje nośne. Zakończono budowę i uruchomiono objazd węzła Międzyrzecz Południe na czas budowy obiektu WD-01. Roboty mostowe kontynuowano na 12 obiektach mostowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+025-3+050, 3+175-3+275, 3+900-3+990;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+300-6+000;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 8+525-8+680, 8+375-8+530, 8+055-8+200, 9+375-9+525, 7+150-7+600,
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 6+425-6+575;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+500; wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 10+550-13+100 ;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 13+150-13+400
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 13+560; wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 13+600-17+100 ;
  - wykop wraz z profilowaniem koryta w km 14+650-14+725;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elemetów przepustów; izolcja przepustów, wykonywanie wlotów i wylotów przepustów w km 5+150, 9+700; wykonanie studni w km 12+850-13+100,15+650-15+900; wykonanie kanłu deszczeowego w km 10+224-10+850;
  - rozpoczecie robót w km 3+350-3+500 (strona prawa);
 • Podbudowy:
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej km 12+700-13+00, 13+650-13+850,14+625-14+700 16+950-17+100 , 12+750-12+900, 13+650-13+900 - jezdnia lewa;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 16+550-16+825, 12+750-13+100, 14+600-14+725– jezdnia lewa,
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie w km 14+950-15+075 – jezdnia lewa,
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 12+750-13+000,15+400-15+900. 16+300-16+825, 14+725-14+950, 14+650-14+700 – jezdnia prawa;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 14+400-14+950, 14+650-14+700 , 16+200-16+250, 15+650-15+900– jezdnia prawa;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie w km 14+750- 15+400, 14+025-14+600 – jezdnia prawa;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - kontynuacja wykonywania nasypu z gruntu z dokopu,
  - wykonanie podbuowy z betonu asfaltowego w km 0+100-0+250;
 • Droga gminna km 4+009,35 - wykonanie warstwy stabilizacji Rm=2,5 Mpa w km 0+000-0+060;
 • Droga gminna w km 6+300,03 – kontynuacja wykonania nasypu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu, Odhumusowanie kolejnych odcinków;
 • Droga gminna w km 13+540,32 – kontynuacja odhumusowania,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu z gruntu z dokopu oraz układania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 • Drogi dojazdowe
  - odhumusowanie dd 1/30, dd 1/29;
  - wykonanie warstwy stabilizacji na dd 1/33, dd 1/32;
  - wykonywanie nasypu z dokopu na dd 1/28, dd 1/26, dd 1/27;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu muru oporowego „T-wall”;
  - demontaż szalunków przyczółka "A" etap 2;
  - zabetonowano fundament muru oporowego podpory "A";
  - zasypka i zagęszczanie gruntu za przyczółkiem "A";
  - zakończono montaż szalunków i zbrojenia oraz zabetonowano ciosy podłożyskowe;
  - rozpoczęto montaż muru oporowego elementy t-wall podpór "A,B"
 • WS-02A - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków słupa "G" "H","R"
  - kontynuacja zasypek i zagęszczanie gruntu za przyczółkiem "A";
  - montaż zbrojenia i szalunków bieżni;
  - montaż zbrojenia przyczółka "S2";
  - zabetonowano trzony i głowice słupów 'G1,2","R1,2";
  - rozpoczęcie izolacji ściany przyczółka "A";
  - zabetonowano ściany wytwórni segmentów;
  - montaż zbrojenia i szalunków trzonu i głowicy słupów "P","H2", "S1";
  - zabetonowano trzony i głowice słupów "P","H2", "S1";
  - zabetonowano belki bieżni;
 • WS-04 - montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego jezdni prawej i lewej ;
  - montaż elementów sprężenia ustroju nośnego;
  - zabetonowano ustrój nośny - jezdnia prawa;
 • WS-05 - montaż szalunków i zbrojenia gzymsów jezdni lewej – kontynuacja,
  - demontaż szalunków gzymsów jezdni prawej;
 • WD-06 - rozpoczęto montaż szalunków kap chodnikowych;
 • WS-07 - rozpoczęcie montażu zbrojenia i deskowania ustroju nośnego;
  - montaż belek wsporczych ustroju nośnego;
 • WS-08 - demontaż deskowań ustroju nośnego i skrzydeł ;
  - demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - rozpoczęto przygotowania do układania izolacji ustroju nośnego;
 • WS-09 - kontynuacja zasypek przy przyczółku "A";
  - wiercenie i iniekcja mikropali platforma "K" - kontynuacja;
  - próbne obciążenie mikropali platforma "J";
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków głowicy słupów podpory "D zach" i "E wsch";
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków trzonów "I";
  - zakończono montaż zbrojenia i szalunków fundamentu "H" wsch. i zach.;
  - zabetonowano trzony "I";
  - wykonano beton wyrównawczy fundamentów podpory "H" zach;
  - zabetonowan głowice "D" zach i "E" wsch;
  - zabetonowano fundament "H";
  - montaż zbrojenia i szalunków głowicy słupów podpory "E zach";
  - oczyszczanie platformy "k" pod beton wyrównawczy;
  - rozpoczęto montaż szalunków ciosów podłożyskowych;
 • WS-11 - kontynuacja montażu konstrukcji wsporczej oraz deskowań i zbrojenia ustroju nośnego;
  - montaż elementów sprężeń ustroju nośnego jezdni prawej;
  - montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego jezdna lewa;
  - zabetonowano ustrój nośny - jezdnia prawa;
  - montaż elementów sprężeń ustroju nośnego jezdni prawej;
 • WD-12 - zakończono montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego;
  - montaż elementów sprężenia ustroju nośnego;
  - zabetonowano ustrój nośny;
 • WD-13 - kontynuacja zasypek i zagęszczanie gruntu za przyczółkami "A" i "C";
  - kontynuacja demontażu deskowań i konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;
  - prace porządkowe na terenie obiektu;
  - wykonano montaż szalunków i zbrojenia ścianek zaplecznych;
  - zabetonowano ścianki zapleczne;
 • WD-14 - montaż zbrojenia ustroju nośnego - kontynuacja;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 - budowa rurociągu 6-otworowego w km 3+100-3+500;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

93,00

Odwodnienie korpusu drogowego

%

16,30

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

11,88

Podbudowy

%

1,28

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

37,79

Urządzenia obce

%

27,95

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 265 osób,
 • sprzęt: 144 jednostki,

Ostatnio dodane